Verankering betekent letterlijk:Het vastzetten van een object in een privé of publieke omgeving. Vaak worden objecten vast gemaakt in de grond d.m.v. een verankering set. Denk hierbij aan het anker aan een schip, wat er voor zorgt dat het schip niet afdrijft. Anderzijds worden rechten en plichten door middel van wetgeving verankerd.

Spirituele betekenis:

Verankering vanuit spiritualiteit houdt in dat je nieuw verworven inzichten, bewustwordingen een stevige basis krijgen. In diverse therapievormen wordt een nieuw verworven positief gevoel verankerd. Dat komt dan in de plaats van of ter vervanging van een eerder negatief belemmerend gevoel.

Gronding goed geaard zijn en geaard blijven met hulp, ondersteuning van moeder aarde draagt bij aan stevige verankering van jezelf. Dus je beide voeten stevig op de grond alszijnde jouw anker.

Verankering toegepast in therapie:

Bij bijvoorbeeld EMDR
https://www.puurmedium.nl/woordenboek/eye-movement-desensitization-and-reprocessing
wordt de ruimte die ontstaan is na het verwerken van het trauma in een laatste sessie een positief, goed gevoel verankerd door middel van de piepjes of de oogbewegingen.

 

Psychologisch uitgelegd:

Wanneer mensen een beslissing willen nemen gebruiken ze vaak een anker of centraal punt als referentie of startpunt. Psychologen hebben ontdekt dat mensen de neiging hebben om te zeer afhankelijk te zijn van het allereerste stuk informatie dat ze leren, wat een ernstige impact kan hebben op de beslissing die ze uiteindelijk nemen. In de psychologie staat dit type onder andere bekend als het verankeringseffect.

 

Een van onze transformatiecoaches/Energetisch therapeuten die u hiermee verder kan helpen is Diety.
https://www.puurmedium.nl/consulent/diety

https://academy.mireilleweetmeer.nl/

 

Synoniem: bevestigen, binden, fixeren, immobiliseren, klemmen, vastklemmen, vastmaken, verankeren, vergrendelen, verstevigen.