EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing:

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een kortdurende en cliëntgerichte behandelmethode om akelige traumatische ervaringen te verwerken. Deze trauma gerichte behandelmethode integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus. Hiermee wordt bedoelt het met de ogen volgen van de handen van de therapeut. Ook worden in plaats van de handbewegingen pieptonen gebruikt.Hierdoor wordt “het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen” gestimuleerd. Met EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden.

EMDR

EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Wel worden door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem  in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. De grootste kracht hierbij is dat het de hersenen laat herstellen in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest.

Ontdekker van EMDR Francine Shapiro

In 1987 liep Francine Shapiro in het park toen ze zich realiseerde dat oogbewegingen de negatieve emoties van haar eigen nare herinneringen leken te verminderen. Ze ging ervan uit dat oogbewegingen een desensibiliserend effect hadden en toen ze hiermee experimenteerde, ontdekte ze dat anderen ook dezelfde reactie op oogbewegingen hadden. Het werd echter duidelijk dat oogbewegingen op zich geen alomvattende therapeutische effecten hadden. Daarom voegde Shapiro andere behandelingselementen toe, waaronder een cognitieve component, en ontwikkelde ze een standaardprocedure die ze Eye Movement Desensitization (EMD) noemde.

De EMDR behandel fasen zijn:

 • Anamnese en behandelplanning
 • Onderzoek
 • Voc schaal
 • Sud schaal
 • Desensibilisatie
 • Installatie
 • Lichaamsscan
 • Sluiting

Flashforward EMDR

Het tegenwoordig mogelijk om via flashforward EMDR een nieuwe invalshoek te gebruiken bij onder andere fobieën en angsten. Bij deze vorm van EMDR wordt niet gekeken naar een traumatische gebeurtenis uit het verleden, maar ligt de focus meer op een fantasie of piekergedachte, als het gaat om een gebeurtenis die in de toekomst zou kunnen plaatsvinden. Het zijn allemaal situaties waar jij door onterechte angsten hinder van ondervindt. Hierdoor is het ook te gebruiken bij andere klachten dan paniek en angst en dat maakt de toepasbaarheid van deze vorm van EMDR therapie een stuk ruimer.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • tandartsfobie
 • stik- en braakfobie
 • sociale fobie
 • dierenfobie
 • vermijdingsgedrag na negatieve gebeurtenis

Kan EMDR een trauma verergeren?

Na een EMDR-sessie kan het gebeuren dat deze klachten tijdelijk verergeren. Dit heeft te maken met de soms heftige emoties die naar boven komen als je in therapie gaat en met mogelijke problemen uit het verleden die je hebt onderdrukt maar niet goed hebt verwerkt.

Ga naar je huisarts voor een juiste doorverwijzing.

https://www.puurmedium.nl/

https://nl.wikipedia.org/