Celtic Lenormandkaarten

Wat zijn Celtic Lenormandkaarten: Als je de afbeeldingen van deze Lenormandkaarten bekijkt, vraag je je vast af, wat zijn Celtic Lenormandkaarten? Met deze vertaling probeer ik je zo goed en duidelijk mogelijk uit te leggen wat de verschillen zijn. En uiteraard wat nu toch Celtic Lenormandkaarten zijn. Zodat jij ook de verschillen en vooral de meerwaarde kunt gaan ontdekken.

Het Celtic Lenormand deck met heidense thema’s brengt de op de natuur gebaseerde focus van heidense overtuigingen naar de steeds populairdere Lenormand-methode.

De 45 Celtic Lenormandkaarten: van dit kaartspel bevatten landschappen van Britanny, gelegen in het noorden van Frankrijk.  Dit gebied werd meer dan vijfhonderd jaar bewoond door Kelten. Het  wordt nog steeds beschouwd als een van de zes overlevende Keltische landen, die authenticiteit aan deze afbeelding brengen.  Het deck verbindt ook met de modernere Franse Lenormand-traditie.

 Celtic Lenormandkaarten

De structuur: van 36 kaarten is behouden gebleven in de nummering van de afbeeldingen.  Op deze manier kan het dek worden gebruikt als een traditioneel Lenormand-orakel. Er zijn echter negen extra kaarten gemaakt voor de Keltische Lenormand. Dit om de betekenissen van het spel uit te kunnen breiden en de aspecten Godin en God van de kaarten verder te ontwikkelen.  Bovendien is het deck ontworpen om symboliek en interpretaties te bieden op basis van de fasen van de maan en het wiel van het jaar.

Celtic Lenormandkaarten kaarten lezen: In de vorm van 36 kaarten kan de Keltische Lenormand worden gelezen volgens een van de gebruikelijke Lenormand-systemen. Lezingen kunnen de aspecten van de Godin en God, de maanstanden, de elementen en de interpretaties van het Wiel van het Jaar bevatten.  Je kunt dus zelf zoveel extra kaarten toevoegen als je wilt voor extra mogelijkheden en begrippen.

Celtic Lenormand kaartendeck:
Auteur:Cloe McCracken & art: Will Worthinton

 Celtic Lenormandkaarten

WAT MAAKT DIT EEN PAGAN-THEMA DEK? De kaarten in een traditioneel Lenormand-deck laten afbeeldingen zien van specifieke objecten, dieren en mensen.  Met de keltisch Lenormandkaarten zijn deze afbeeldingen gebaseerd op keltische versies van deze figuren.  De symboliek binnen het deck is echter ook specifiek ontworpen om belangrijke aspecten van het heidense pad en de perceptie van de wereld weer te geven.

De 8 Sabbats: Bijvoorbeeld, de acht sabbats of feestdagen die worden gevierd als onderdeel van het veranderen van de seizoenen, het draaien van het Wiel van het Jaar, worden in deze kaarten weergegeven.  Dat zijn ook de fasen van de maan, die vaak door heidenen worden gebruikt om te beslissen wanneer ze een actie ondernemen, bijvoorbeeld: planten of oogsten, een ritueel uitvoeren, of bij het bepalen van het soort energie rondom een ​​situatie.

Goden en Godinnen in Celtic Lenormandkaarten: Deze stapel bevat ook specifieke kaarten voor de god en de godin. De mannelijke en vrouwelijke aspecten van het goddelijke, evenals suggesties voor goden die geschikt zijn voor de andere kaarten.  Deze kunnen worden gebruikt bij het beslissen over een godheid om een ​​beroep op te doen in een bepaalde situatie, of om een ​​spiritueel aspect toe te voegen aan uw interpretaties.  Deze benadering kan met name nuttig zijn voor lezingen uit het verleden of in spirituele zin.

Celtic Lenormand kaarten:
Auteur:Cloe McCracken & art: Will Worthinton

DE GOD EN GODIN: De Kelten aanbaden een groot aantal verschillende goden. Waarvan sommige tamelijk algemeen waren over Keltische naties, andere waarvan specifiek waren voor bepaalde plaatsen. De lokale goden waren verbonden met natuurlijke kenmerken zoals meren, rivieren, bergen en  enzovoort. In dit deck zijn veel van de meer algemene Keltische goden vertegenwoordigd. Niet in antropomorfe of menselijke vorm, maar in de vorm van dieren en aspecten van de natuur.

Traditionele Lenormand spellen: In traditionele Lenormand-spellen zijn er vier “mensen-kaarten“. Maar veel andere kaarten kunnen bijvoorbeeld ook als mensen worden gelezen, afhankelijk van de omringende kaarten en de vraag. 

In het Celtic Lenormand-spel zijn er drie kaarten specifiek voor de tripartiete Godin (de drie Vogels-kaarten).  Twee celtic Lenormandkaarten voor de dubbele aspecten van de God (de Boomkaarten).  Aan alle kaarten zijn echter godheden verbonden, als u ervoor kiest ze op die manier te gebruiken.  De kaarten die specifiek zijn voor  de Goden zijn de twee boomkaarten, die de Eiken Koning en de heilige Koning vertegenwoordigen.

Twee Boomkaarten: Deze bomen zijn in de heidense traditie gebruikt om het verhaal te vertegenwoordigen van de God die groeit in de zomer en wordt gekapt door de winter, vervangen door een opvolger, om het volgende jaar weer op te staan ​​en weer te groeien. 

Dit is een allegorische verwijzing naar de seizoenen, en naar het pad van de zon aan de hemel. Omdat de zon vaak wordt geassocieerd met een God, terwijl de maan vaker wordt geassocieerd met een godin. Ook in bijvoorbeeld zowel de Tarot laswel de astrologie is de Zon ‘mannelijk’en de Maan ‘vrouwelijk’

Wat zijn Celtic Lenormandkaarten

Kaarten:Koppenhol uitgeverij

Celtic Lenormand kaarten:
Auteur: Cloe McCracken & art: Will Worthinton

Godin Vogel kaarten: De Celtic Lenormand kaarten die specifiek zijn voor de Godin zijn de drie Vogels-kaarten.  Zangvogels vertegenwoordigen het Meisje-aspect van de Godin, in het bijzonder *Cliodna.  Kippen zijn de vogels van *Cerridwen, in haar moederaspect.  Ten slotte symboliseren uilen de Crone Goddess, in dit geval belichaamd in *Blodeuwedd.

Cliodna(Engels: Cliodna) was een Ierse druïde uit de middeleeuwen. Ze was de Keltische godin van de schoonheid en de ontdekster van vele toverdrankingrediënten. Zo ontdekte ze bijvoorbeeld de magische eigenschappen van maandauw. (Meisje-aspect)

Cerridwen: is een van oorsprong Keltische godin. Haar metaforische betekenis staat voor inspiratie en transformatie, voor dood en wedergeboorte. Zij wordt beschouwd als drievoudige godin: maagd, moeder en oude (wijze) vrouw. Daarmee vertegenwoordigt zij alle fasen van het leven. (Kippen)

Blodeuwedd: De Welshe aardgodin Blodeuwedd werd uitgehuwelijkt aan de zonnegod Llew Llaw Gyffes, tijdens het midzomerfeest Lugnassadh. Haar naam wordt geassocieerd met verraad omdat ze haar man tot de ingewikkelde handelingen aanzette die zijn dood werden: baden onder een strodak boven een kookpot bij de oever van een rivier, terwijl hij met één been een hert aanraakte. Op dat moment doodde ze hem met behulp van haar minnaar.

Archetypische krachten:  Dit verhaal gaat eigenlijk over archetypische krachten. Blodeuwedd staat voor de vraatzuchtige aardgodin die dorst naar het bloed van de heilige koning om haar bodem te bevruchten. Je hebt misschien wel eens van de krassende schreeuw van Blodeuwedd gehoord, die je waarschuwt voor verraad.

Betrouwbare vrienden: Kom je deze kaart dus tegen in jouw legging, dan mag je kijken waar duikt deze betekenis op duidt op in jouw leven? Vind je het moeilijk betrouwbare vrienden, partners, collega’s of maatjes uit te kiezen? Worden je medeleven, je zorgzaamheid en je trouw beantwoord met bedrog en verraad? Heb je iemand misleid om iets te bereiken? Blodeuwedd zegt dat je op je weg naar heelheid de volgende vraag moet beantwoorden: Hoe heb ik mezelf verraden? Want alle verraad begint met zelfmisleiding. (Uilen)

Seizoenen: Elke kaart in Celtic Lenormand kan worden geassocieerd met een aantal goden.  Deze worden vermeld in de kaartbeschrijvingen en kunnen worden gebruikt als een brandpunt op jouw altaar.  Ze kunnen ook worden gebruikt als een focus voor spreuken rond het onderwerp weerspiegeld in de kaart.

Keltische Goden: Er is een poging gedaan geschikte Keltische Goden te identificeren, maar ook zijn er goden uit andere pantheons opgenomen.  Deze beslissing was gebaseerd op het gevoel van de schrijfster dan dit deck: Chloë McCracken. Haar gevoel geeft aan dat veel heidenen graag vele perspectieven willen verkennen, of het juist leuk zouden vinden om goden te zien vanuit het specifieke pantheon dat ze misschien aanbidden.

Klassieke Madame Lenormandkaarten

Celtic Lenormandkaart:

AANVULLENDE KAARTEN:

Wat zijn de aanvullende Celtic Lenormandkaarten? Chloë McCracken heeft al de extra kaarten genoemd die specifiek zijn voor de God en de Godin.  Er zijn twee boomkaarten voor de God;  de Eik en de Hulst.  En er zijn drie verschillende Birds-kaarten (Vogels-kaarten)  voor de drie aspecten van de Godin, Maiden.  Moeder en oud wijf.  Deze kaarten hebben ook andere betekenisnuances, als je de andere variant in uw metingen wilt opnemen.

De verschillende Birds-kaarten kijken bijvoorbeeld naar verschillende aspecten van communicatie.

Slangen kaarten: Celtic Lenormand bevat ook een extra Slangen-kaart.  Deze kaart is toegevoegd omdat de slang een wezen is met heel veel symbolische associaties.  In traditionele Lenormand-decks wordt de slang vaak op een beperkte en behoorlijk negatieve manier gezien. 

Dit deck voegt een positievere benadering toe aan de Slang.  Dus als je Slang in zijn meer positieve, helende en transformerende aspect ziet, kun je ervoor kiezen om met de Shedding Snake  (Slang die haar huid afwerpt) te werken.  Terwijl, als je het belangrijk vindt om kaarten met een donkerder of negatiever gevoel te hebben, je kunt kiezen voor de boze slang.  En voor een goede balans kun je beide in jouw legging gebruiken.

Hond en Kat Kaart: Ten slotte is er een extra Kat-kaart die naast de Hondenkaart moet worden geplaatst.  Gedeeltelijk voelde Chloë McCracken dat geen heidens deck compleet zou zijn zonder deze meest traditionele bekenden.  Bovendien vertegenwoordigt de kat een meer onafhankelijke vorm van loyaliteit en vriendschap, een die voor zichzelf denkt, onbelemmerd door culturele beperkingen, en toch liefde en ondersteuning brengt in zijn omgang met mensen.

Vier extra persoonskaarten: Naast deze extra planten- en dierenkaarten, zijn er ook vier extra persoonskaarten, waarvan het gebruik een meer gedetailleerd onderzoek verdient.

De Persoons-kaarten: Er zitten vier extra “Persoons”-kaarten in dit kaartspel, vergeleken met een traditioneel Lenormand-kaartspel met 36 kaarten dat één man, vrouw en kind bevat.  Deze extra kaarten zijn toegevoegd voor het evenwicht tussen de geslachten en voor lezers die relatielezingen van hetzelfde geslacht uitvoeren. Hoe dan ook, ze kunnen echter ook worden gebruikt om het deck te personaliseren voor jezelf of je diegene waar je naar zoekt/kijkt.

Jongens en meisjeskaarten: Als je bijvoorbeeld leest voor iemand met een zoon, gebruik je misschien liever de Jongens-kaart in plaats van de meer traditionele vrouwelijke kinderkaart.  Of bijvoorbeeld, als de vraagsteller een tienerdochter hebben, zou je misschien liever de vrouwelijke Ridder-kaart gebruiken in plaats van de mannelijke, of beide opnemen om zowel familie als externe factoren in de lezing op te nemen.

Welke kaarten duiden op welk kind: Sommige kaartleggers suggereren dat een legging alleen naar één kind in het gezin kan kijken, waardoor een tweede en derde legging nodig is voor andere kinderen.  Andere kaartlezers zijn van mening dat de andere kinderen kunnen worden vertegenwoordigd door kaarten met aspecten zoals zij, zoals Beer voor een gedrongen iemand , Ooievaar voor een langbenig iemand of Vos voor een roodharige.  Dat kan echter een beetje lastig zijn om uit te vinden, en in onze huidige multiculturele wereld lijken deze attributen niet altijd alle mensen te dekken die we tegen kunnen komen.

Grand Tableau: Met de vier extra kaarten in deze stapel is het bijvoorbeeld mogelijk om een ​​Grand Tableau te leggen en de familie als een heel systeem te bekijken.  Immers, de kinderen kunnen elkaar goed beïnvloeden en worden ietwat anders beïnvloed manieren door dezelfde situaties en mensen.  Dus het toevoegen van de extra persoonskaarten (van tevoren kiezen welke kaart je aan welke persoon koppelt) is een goede manier om deze familiedynamiek te verkennen. 

Je kunt de extra personenkaarten ook gebruiken om relaties van hetzelfde geslacht te verkennen, of wanneer er veel mensen bij een situatie betrokken zijn, bijvoorbeeld in een grotere groep vrienden of collega’s.

DE SPIRITUELE TRADITIE IN LENORMANDLEZINGEN:
Hoewel veel mensen de eenvoud en directheid waarderen, evenals de bruikbaarheid van het Lenormand-systeem. Sluit deze benadering op geen enkele manier de mogelijkheid uit om de kaarten voor meer spirituele doeleinden te lezen.  In feite is er een gevestigde traditie om dit te doen in Continentaal Europa en elders.  :

Spirituele Reading:Het doen van spirituele readingen betekent niet dat je praktisch binnen in de situatie staat.  Het is gewoon een ander aspect van het leven om een situatie te verkennen met behulp van de Lenormand-kaarten.

Dus voor elke kaart geeft dit boek een beschrijving, met enkele suggesties voor bepaalde spirituele opvattingen over de kaart.  Naarmate je de kaarten echter meer gebruikt en combineert, zult je andere manieren bedenken om ze en hun spirituele potentieel in jouw leven te zien.

HET WIEL VAN HET JAAR: Tijd is vaak een netelige vraag in readingen. Hoewel er systemen zijn voor het bepalen van het tijdsbestek in Lenormand-lezingen, zijn deze over het algemeen vrij ingewikkeld en niet bijzonder intuïtief. Als je al een van die systemen gebruikt, kun je dat dus  blijven doen met deze kaarten.

Tijd Lezen: Veel van de kaarten in deze stapel kunnen echter worden gebruikt om de acht sabbats te vertegenwoordigen die gewoonlijk in het heidense jaar worden gevierd. Later, in het gedeelte reading (zie pagina 182), zijn er suggesties voor specifieke manieren om  gebruik deze kaarten, zowel in op sabbat gebaseerde reading als in meer algemene lezingen.

Heidense Timing: Sommige van de negen extra kaarten kunnen ook worden gebruikt voor heidense timing, hetzij op basis van het wiel van het jaar of de maanfasen.  Als je er echter voor kiest om alleen de basis 36 kaarten te gebruiken, staat deze optie nog steeds voor je open.  Dus als je de extra kaarten toevoegt, kun je twee kaarten hebben voor een enkel punt op het wiel, of je kunt van tevoren beslissen welke je het liefst voor timing gebruikt.

DONKER EN LICHT: Traditioneel gezien worden Lenormand-kaarten vaak gezien als positief, negatief of neutraal, wat handig kan zijn als je  wilt readen voor ‘ja’- of’ nee’-vragen of context wilt toevoegen aan een reading.  Een zeer positieve kaart zal bijvoorbeeld een meer positief licht geven op een neutrale of licht negatieve kaart.  Afgezien hiervan kan het echter handig zijn om te zien dat alle kaarten inherent zijn aan zowel positieve als negatieve interpretaties. 

Klassieke analyse: Psychologisch gezien kunnen alle symbolen (inclusief woorden) meer dan één betekenis bevatten en kunnen ze ook op genuanceerde manieren worden geïnterpreteerd. Op een meer praktisch niveau, kunnen we denken in zakelijke termen, met als voorbeeld de klassieke SWOT-analyse  (bevat de vier elementen:  Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats).  Met deze aanpak impliceert elke sterkte een tegengestelde bedreiging en suggereert elke zwakte juist ook nieuwe kansen.

De Roede, Bezem of Zweep: Naar aanleiding van deze ideeën vinden we zelfs binnen de traditionele Lenormand-betekenissen dat een vergelijkbare benadering mogelijk is.  Neem bijvoorbeeld de kaart ‘De Roede’.  In sommige decks heet dit Zweep, in andere wordt dit Bezem genoemd. 

En als we naar het beeld van de Keltische Lenormand kijken, zien we hoe dit beide mogelijke toepassingen zijn waarvoor een bundel berkenstaven kan worden gebruikt.  Hef die twijgen omhoog en sla ze op iemand neer, dan ze zijn duidelijk een zweep.  Houd ze vast met de vrije twijgen naar beneden en je kunt de vloer vegen.

Interpretaties van deze kaart kunnen zowel positief als negatief zijn.
Het kan duiden op een tongstrelend, fysiek misbruik of een patroon van negatief gedrag.  En wat is een oplossing voor deze situaties?  Een soort reiniging uitvoeren;  van je geest, je patronen en gedrag of leven.  Het kan nodig zijn om jouw eigen negatieve patronen weg te vagen. Soms dus iemand letterlijk uit jouw leven te vegen als je wilt ontsnappen aan de pijn die wordt aangegeven door het zwepen-aspect van de kaart.

“Oplossing-binnen-het-probleem” -benadering:
De “oplossing-binnen-het-probleem” -benadering kan op veel Lenormand-kaarten worden toegepast.  De Vos kan bijvoorbeeld iemand bedriegen. In dit geval moet je misschien op jouw instinct vertrouwen of bepaalde vaardigheden in het spel brengen om met de situatie om te gaan.  Evenzo, als je iemand zo giftig als een slang ziet, moet je misschien een bochtige route naar je bestemming nemen om deze persoon te vermijden.

Positieve kaarten en benadering:
Op dezelfde manier kunnen er problemen zijn die inherent zijn aan positieve kaarten.  De zon kan optimisme en energie vertegenwoordigen.  Maar het tonen van deze kwaliteiten kan anderen aanmoedigen om te proberen onze energie naar hun projecten te leiden. En juist vooral onze zonnige aard kan het moeilijk maken om Nee te zeggen. Toch kunnen we, als we ons bewust zijn van deze potentiële bedreigingen, beter uitgerust zijn om ermee om te gaan.

Tegengestelde betekenis:
Deze manier om naar de kaarten te kijken als hun tegengestelde betekenis – of hun oplossing – erin is geen blinde ontkenning van de moeilijkheden die het leven ons kan bezorgen, noch van het algemeen positieve of negatieve karakter van bepaalde kaarten.  In plaats daarvan is het bedoeld als een proactieve en krachtige manier om de berichten van de kaarten te gebruiken om ons leven te navigeren.

AFFIRMATIES en Celtic Lenormandkaarten: In de beschrijving van het boekje dat bij dit deck geleverd wordt. zijn er affirmaties voor alle kaarten opgenomen.  Dit zijn slechts suggesties, voel je natuurlijk vrij  om er alternatieve bevestigingen te maken die voor jou waarde hebben en nuttig zijn.  Deze kunnen worden gebruikt met een trekking van bijvoorbeeld één kaart om jou een focus voor de dag, week of cyclus te geven.  Ze kunnen ook worden gebruikt om een ​​of twee bevestigingen uit een grotere trekking te kiezen, ter ondersteuning van de boodschap van de algemene lezing.

LENORMAND NUMMERING Celtic Lenormandkaarten:
Lenormand kaart nummering.  Schip is bijvoorbeeld nummer 3 en maan is nummer 32. Deze nummers kunnen worden gebruikt om de betekenis van kaart snel te vinden. Ze kunnen ook worden gebruikt om de essentie van de strekking van de legging te ontdekken.  Je kunt dus de getallen optellen en vervolgens elk opeenvolgend cijfer toevoegen aan het totaal. Je  krijgt een getal tussen 1 en 36 en betekenissen snel en gemakkelijk in het boek.  Ze tot de diepste betekenis of het deel daarvan dat de invloed van de reading uitdrukt.

Voorbeeld met Celtic Lenormandkaarten:
Als we bijvoorbeeld een lijn van drie kaarten hebben die 5 (boom), 18 (hond) en 33 (sleutel) bevatten, dan is de numerologische essentie 5 + 18 + 33 = 56 = 5 + 6 = 11 (berken twijgen)  ).  Dit zou suggereren dat de gezondheid van een vriend zeker verbetert, maar zou kunnen aanbevelen dat ze wat oefening of een reiniging moeten doen om het proces te helpen.  (Let op: Gezondheid is geen spel en stuur een vraagsteller altijd naar arts of specialist)

Het tweede nummer in de rechter-onderhoek van de kaart is een vereenvoudigde versie van de speelkaart die traditioneel wordt geassocieerd met die Lenormand-kaart.  5 Boom 18 Hond 33 Sleutel

Het kind wordt geassocieerd met de schoppenboer (J♠), de sterren met de harten 6 (6) en de paden met de koningin van de ruiten (Q).  Sommige mensen gebruiken deze associaties met gevestigde cartomantische interpretaties( *Cartomanische= kaartlegkunst) en voor specifieke kaarttellingspraktijken.

Waarde:
Ze kunnen ook worden gebruikt om een ​​kern van de waarde te vinden, dit keer tussen 1 en 10, op basis van numerologische inzichten.  Anderen kunnen alleen de kleuren en / of kleuren (rood of zwart) gebruiken om te Bekijken welk gebied het meest wordt weergegeven in een bepaalde reading.

In deze benadering worden:

Harten geassocieerd met water, emoties, familie en relaties.
Diamanten (Ruiten) worden geassocieerd met vuur, projecten en ondernemingen.
♠Schoppen worden geassocieerd met lucht, gedachten, bestuur en reizen.
♣klaveren worden geassocieerd met aarde, ontberingen en de materiële wereld.

©Tekst: Mireille van Rijn
Kaartlegster, Tarotiste, Medium

[consulenten]