Bewustzijnscoach

Bewustzijnscoach: een coach die je ondersteunt bij bewust leven, bewust werken, bewust liefhebben, alles bewust doen. Ondersteuning in het bewustwordingsproces. Door bewust te zijn van je Zelf wordt je meer je Zelf. Hierdoor kom je in je Eigen Innerlijke Kracht te staan. Investeren in je eigen bewustwording kan zorgen voor meer geluk, minder stress en meer succes opleveren. Het verruimt je innerlijk bewustzijn. Door zelfkennis op te bouwen, kun je patronen ombuigen die niet langer voor jou werken en zo je geluk vergroten.

Bij Puur Medium® werken verschillende spirituele bewustzijnscoaches.

https://www.puurmedium.nl/consulent/marja

https://www.puurmedium.nl/consulent/jose

 

– Synonyms: bewust werken

Zie ook Bewustzijn

Bewustzijn https://www.puurmedium.nl/woordenboek/bewustzijn-bewustwording  het weten dat je bestaat. Bezinning en geweten. Het is een subjectieve reflectie van op de indrukken van je buiten en binnenwereld. Bewustzijn hoort ook bij filosofie en psychologie.  Er wordt in de psychologie gesproken over bewustzijnstoestand of een beleving van de omgeving en de eigen ik. Bewustzijntoestanden zijn bijvoorbeeld waken, slapen en dromen en extase, roes en depersonalisatie.  Waken doen mensen en dieren. Hier is ook weer onderscheid in helder bewustzijn (alertheid), ontspannenheid en bijvoorbeeld slaperigheid. Slapen doen mensen en dieren ook beide. In de slaap kan men onderscheid maken tussen droomslaap (remslaap) en diepe slaap.

Als mensen niet reageren op prikkels, dan zegt men dat ze buiten bewust zijn of bewusteloos.  Het bewustzijn kan ook opzettelijk beperkt worden door bijvoorbeeld narcose. En een slaperig iemand kan door bijvoorbeeld cafeïne weer helderder worden. Coma is ook een staat van bewustzijn, sommige zijn totaal niet bewust en moeten zich alles weer eigen maken of herinneren. (bijvoorbeeld opnieuw leren lopen en eten) Of men is zich bewust van alles wat er met hem of haar gebeurt maar kan zichzelf niet bewegen.  Men kan ook in een extase of roes geraken. Dan is het bewustzijn er wel maar in totaal andere vorm dan men normaal gewend is. Ook meditatie kan het bewustzijn veranderen, een andere kijk op het leven geven.  Depersonalisatie wil zeggen dat men zichzelf als vreemd ervaart. Het komt ook voor bij schizofrenie. Hallucinaties en wanen kunnen dan voor komen.  Er is ook zoiets als transcendent bewustzijn. Deze toestand zou vooral bij meditatieoefeningen zoals transcendente meditatie worden opgeroepen.  Er wordt in dit geval een diepere rusttoestand vastgesteld dan tijdens de diepste slaap, maar de persoon is helder bewust en maakt geen bijzondere ervaring mee.