a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | z

Aarden -  Aarden: Aarden is op energetische wijze contact maken met de aarde. Niet goed geaard zijn, betekent dat iemand ‘te hoog’ in energie zit,( vaak ook erg in het hoofd,) en geen goed contact heeft met zijn of haar gevoel en energetische lichaam. Men staat dan ook letterlijk niet goed op (moeder) aarde. Hierdoor kan er desoriëntatie optreden en kan er energetisch van alles in het energieveld van een persoon komen. Door middel van verschillende praktische, in dagelijks leven geïntegreerde oefeningen kan dit permanent worden verholpen. Vraag gerust aan een van de medewerkers van Puur Medium van ©Mireille Online en je Weet Meer om te leren aarden en om tips die bij jou passen. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: ( geaard, aardde), de aard hebben van; wennen; tieren, groeien, aanpassen, gedijen, gewend raken, gronden, op aarde aansluiten.
Aartsengelen -Engelen- Angels -  Aartsengelen, Engelen, Angels: Bijzondere engelen die zeer liefdevolle, machtige onsterfelijke geestelijke wezens van puur bewustzijn. Ze worden niet worden gehinderd door tijd en ruimte. Daarom kunnen engelen ook bij meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn om hen te helpen of hen bij te staan. Opperboodschappers worden zij ook wel genoemd. Zij komen in verschillende religies voor. De meest bekende zijn Gabriel, Michael, Rafael en Uriël. Elke Aartsengel heeft zo zijn eigen taak, kleur en mannelijke of vrouwelijke energie. Zo maken ze het makkelijk voor ons om te voelen, zien en horen met welke Aarstengel, engel, angel (astro angels) we te maken hebben.   De term Astro Angels wordt vaak gebruik om het astrale van de engelen aan te duiden.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over Aardsengelen of Engelen, of wil je weten welke engelen bij jou zijn? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!  
- Synonyms: opperboodschappers, onsterfelijke geestelijke wezens, Puur Bewustzijn
Acupunctuur -  Acupunctuur: Acupunctuur (acus = naald, punctum = prik) is een veel toegepaste geneeswijze (vooral in China) waarbij naalden op bepaalde punten in het onderhuids bindweefsel gestoken worden’. De werking berust op het volgende: in ons lichaam bevinden zich onzichtbare banen waarlangs de energieën Yin en Yang lopen. Deze twee tegengestelde krachten, lopen voortdurend in elkaar over, maar kunnen ook uit balans raken. Die onzichtbare banen noemen we meridianen en horen elk bij een orgaan. Alle banen bij elkaar vormen een energienetwerk, waarop de acupunctuurpunten liggen. Elk van die punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde functie. Heb je klachten of voel je je niet goed, dan kun je doorverwezen worden en kan de acupuncturist met behulp van naalden bepaalde energieën afremmen of juist stimuleren.       *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
ADD: -  ADD: Attention Deficit Disorder. Het overwegend onoplettend type. Een neurotransmitter is een molecuul dat wordt gebruikt voor de signaaloverdracht in de hersenen. Een belangrijke neurotransmitter bij ADD/ADHD is dopamine. Bij ADD is er sprake van een dopamine tekort en een verlaagde hersenactiviteit in de prefrontal cortex. Dit zorgt ervoor dat je moeilijk tot activiteit kunt komen. Er zijn verschillende soorten medicatie beschikbaar die de dopamine transport blokkeren waardoor dit meer in evenwicht komt. Ook gezonde voeding en beweging zijn een belangrijke ondersteuning om een zo'n optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen in het dagelijks functioneren.          *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    Meer weten over ASDD? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online!  Kijk even of zij dit onderwerp als specialisme in hun profiel hebben staan.       Let op zijn geen vervanging voor arts of specialist en mogen geen medische adviezen vertrekken. U dient altijd een arts of specialist te raadplegen! Puur Medium is niet aansprakelijk voor uitspraken of adviezen van haar Freelance medewerkers over medische onderwerpen.  
ADHD -  ADHD: De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandacht tekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen/volwassenen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste anderen problemen met: Aandacht en concentratie (zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden), Hyperactiviteit (ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie., Impulsiviteit zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de 'remfunctie' ontbreekt)en Regelfuncties (ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf). Er worden drie types ADHD onderscheiden: type 1: het overwegend niet-oplettende type (wordt ook wel ADD genoemd), type 2: het hyperactieve type, type 3: het gemengde type. Jonge kinderen met ADHD vallen op doordat ze erg veel moeite hebben met stilzitten. Snel zijn afgeleid, ze kunnen moeilijk op hun beurt wachten, vallen anderen in rede, luisteren niet naar de ander. Ze reageren anders op straf en beloning, storten zich vaak in gevaarlijke situaties en ze kunnen zichzelf moeilijk in bedwang houden. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    Meer weten over ADHD? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!  Kijk even of zij dit onderwerp als specialisme in hun profiel hebben staan.       Let op zijn geen vervanging voor arts of specialist en mogen geen medische adviezen vertrekken. U dient altijd een arts of specialist te raadplegen! Puur Medium is niet aansprakelijk voor uitspraken of adviezen van haar Freelance medewerkers over medische onderwerpen.        
Afschermen -  Afschermen: Je beschermen tegen teveel aan energie/informatie van andere mensen, plaatsen, dieren die je opneemt doordat je ‘teveel openstaat’. Je kunt je door middel van visualisatie (voorstellingsoefening) afschermen door een beschermende bol van licht om je heen te maken (ook aan je achterkant, onder je voeten en boven je hoofd) waar alleen goede energie door naar binnen kan. Alles wat te veel voor je is of wat je niet nodig hebt, blijft buiten de lichtbol. Hierdoor kunnen emoties, negatieve energieën van anderen jou niet meer uitputten of raken. Onthoud dat je voordat je de deur uitgaat en in contact komt met andere mensen je eerst de lichtbol om je heen plaatst. Of maak er een ritueel van bij het opstaan elke ochtend, net als bijvoorbeeld tandenpoetsen. Voor de ervaren mensen; zorg er voor dat je aura dicht is en controleer deze regelmatig.      *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    Meer weten overaf schermen of visuliseren? Misschien heb je even wat hulp nodig om je te leren afschermen... Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online!   
- Synonyms: Aura, bescherming, afsluiten, afschermen
Amethist -  Amethyst/Amethist:   is een lila tot donkerpaarse, doorzichtige edelsteen met een glasachtige glans. De steen behoort tot de kwarts familie en werkt beschermend en zuiverend. Het maakt je hoofd helder en geeft inzicht in je gedrag en in de keuzes die je maakt en helpt hierdoor slechte gewoontes(verslavingen)achter je te laten. Helpt voor meer inzicht in gevoelszaken, bepaalde ervaringen een plaats te geven, waardoor je bij de verwerking van emotionele pijn, trauma's, verlies en rouw naar een volgend stadium geholpen wordt. Amethyst creëert een veld met lichtenergie om zich heen welke je aura en - als de steen groot genoeg is - een ruimte kunnen reinigen en beschermen. Ook helpt het contact maken met hogere energieën en gidsen. Amethyst heeft een positieve uitwerking op de hersenen, het zenuwstelsel, hoofdpijn, migraine en slaapproblemen door piekeren of nachtmerries. Sterrenbeelden die bij deze steen horen zijn Vissen en Waterman. Amethyst heeft een goede uitwerking op het 6e (voorhoofd) en 7e (kruin) chakra en kan zo spirituele ontwikkeling (verder) in gang zetten. Amethyst heeft een beschermende werking tegen negatieve energien/ladingen. Meer weten over edelstenen of de amethist? vraag een van de medewerkers van Puur medium van ©Mireille online en je weet Meer! kijk in het profiel van de consulent of er kennis is van edelstenen. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Amethyst/Amethist,Edelsteen, mineraal, Delfstof, Geboortesteen, Gesteente of mineraal, Gesteente, Gesteenten en mineralen, Halfedelsteen, Kwartsgesteente, Kwarts, Lila edelsteen, Mineraal, Steensoort, Siersteen, Soort edelsteen, Soort kwarts, Talisman tegen dronkenschap, Violetkleurig kwarts
Ascendant -   (ASC) Term uit de astrologie. Begin van het 1ste huis: de Ascendant is het rijzende teken, dus het teken dat op het tijdstip van geboorte aan de oostelijke horizon staat. 1ste huis in de astrologie staat voor persoonlijkheid, fysiek voorkomen, ego. Het dierenriemteken wat in jouw geboortehoroscoop op die plek staat bepaalt voor een groot deel jouw persoonlijkheid, fysieke voorkomen en ego.
- Synonyms: Astrologie
Astrologie -  Astrologie is al een eeuwenoude en wereldwijde manier van kijken naar de positie van planeten en sterren op een bepaald tijdstip. Dit wordt ook gebruikt om jouw sterrenbeeld te beschrijven. Ervan uitgaande dat alles in het universum samenhangt en verbinding met elkaar maakt. Het leven en alle gebeurtenissen op moeder aarde worden beïnvloed door bewegingen in het heelal. Alles heeft zijn eigen energievorm en reageert op elkaar. Planeten en sterren hebben een eigen energievorm en een eigen uitwerking op het universum. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van Maan op de getijden eb en vloed. Deze gegevens worden in een horoscooptekening gezet, zo ontstaat er bijvoorbeeld een geboortehoroscoop. Aan de hand van een geboortehoroscoop kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar je persoonlijke talenten en kundigheid, je sterke en zwakke punten, angsten en emoties. Zakelijke transacties en deals worden door veel bedrijven op deze manier bekeken en ook andere relaties kunnen door een astrologische tekening bekeken worden. Men kijkt dan waar op gelet dient te worden en of bijvoorbeeld het tijdsstip geschikt is om een goede deal te maken. Ook kun je zien waar je spirituele lessen en invloeden zich bevinden. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Waarzegkunst, Sterrenkunde, Waarzeggerij uit de stand van de sterren, Sterrenbeschrijving, Sterrenwichelaarij
Aura -  Aura: Een aura is een energielaag wat om ieder levend wezen heen zit. Sommige mensen, voornamelijk helderzienden en paranormale helers, kunnen dit altijd waarnemen. Maar als je er op traint (je spiritueel ontwikkelt) kun je deze laag zelf ook zien en/of voelen. De energielaag geeft aan door middel van kleuren hoe het met je gesteld is. De aura is constant in beweging en de kleuren wisselen elkaar af naar gelang iemands gemoedstoestand en fysieke toestand. Er is geen ‘norm’ waar een aura aan ‘moet voldoen’. Als je goed in je vel zit, geestelijk en fysiek, is je aura een stuk sterker dan wanneer je je niet lekker voelt. Maar jouw sterke aura kan heel veel verschillen van de sterke aura van iemand anders. Ook hier geldt: elk mens is uniek. Dieren, planten en voorwerpen, alles heeft een aura. Voorwerpen hebben geen emoties, veranderen niet, dus de aura van een voorwerp is altijd hetzelfde. Dieren hebben door hun instinct bepaalde gevoelens, hun aura is dus wel in beweging net als bij de mens. De aura bevat lagen om je fysieke lichaam heen. Je energetische lichaam is de eerste, daarna is er je astrale lichaam, dan je mentale lichaam en tenslotte je spirituele lichaam. Je energetische lichaam is degene waarmee je levensenergie uit de kosmos oppikt. Het astrale lichaam beheerst onze emoties, hiermee pik je een eerste indruk van de ander op. Daarna komt je mentale lichaam, wat je denken, fantaseren en intuitie bepaalt. En als laatste je spirituele lichaam wat, naarmate je je spiritueel ontwikkelt, groter wordt. Dit houdt de dingen vast die je van je ouders meegekregen hebt. Aura’s kunnen gemeten en vastgelegd worden met speciale apparatuur.
Aura foto -  Aura foto: met aurafotografie worden energiepunten in je handen gemeten. Met een speciaal foto-apparaat wordt dit omgezet in kleur. Deze kleuren komen op de foto te staan en kunnen door de auralezer voor je verklaart worden. Je ziet jezelf op een foto met allerlei kleuren om je heen. Elke kleur heeft betekenis en er is niets goed of fout.
Aurakleuren -  Aurakleuren: kleuren die voorkomen in de aura, het energieveld om ons fysieke lichaam heen. Alle kleuren van de regenboog en hun nuances komen in onze aura’s voor. Hieronder de algemene beschrijvingen van de aurakleuren. Dit is per persoon verschillend en genuanceerd. Het is aan de auralezer om de juiste eigenschappen van een kleur bij een persoon te plaatsen.                                                                                                                                                                                                                   Rood algemeen: Genegenheid, energie, moed, warmte, lichamelijke kracht, temperament, hartstocht, materialisme, onoverwinnelijkheid, wilskracht, aardgebonden, onveiligheid, bezitsdrang, dierlijk.roen algemeen: Bescherming, hogere gedachten,  natuur, creativiteit, tolerantie, beleefdheid, zelfstandigheid, toewijding, harmonie vrede, controle, zelfbeheersing, onverschilligheid, terug naar verleden, conventioneel.                                                                                                                                      Oranje algemeen: Vitaliteit, dynamiek, opbouwend, vrolijkheid, toewijding, meegevoel, trouw, genezing, gezondheid, drang tot ontwikkeling, koppigheid, vitaliteit, creativiteit, actieve intelligentie, loyaliteit, opbouwend, zelfverzekerdheid, levenslust, warmte, gevoeligheid, gezondheid,openheid, ambitie.                                                                                                                                          Geel algemeen: intellect, optimisme, fris, begrip, bedachtzaam, kennis, wijsheid, intuïtie, geestelijke ontwikkeling, hoger inzicht, nerveus, irritatie.                                                                                                                                                                                Groen algemeen: Bescherming, hogere gedachten,  natuur, creativiteit, tolerantie, beleefdheid, zelfstandigheid, toewijding, harmonie vrede, controle, zelfbeheersing, onverschilligheid, terug naar verleden, conventioneel.                                                                                                                                                                                                            Blauw algemeen: introvert, liefdevol, rust, verdieping, afstandelijkheid, wijsheid, eenzaamheid, waarheid, toewijding, stabiliteit, intuïtie, gezag, stijl.                                                                                                                                                                                 Lila algemeen: mystiek, magie, diepzinnigheid, tolerantie, artistiek, fijngevoeligheid, expressief.                                                        Roze algemeen: sensibiliteit, emotionaliteit, vrouwelijkheid, onvoorwaardelijke liefde, tederheid, sentimentaliteit.                                                                                                                                                                                                            Bruin algemeen: Egoïsme, liefdeloosheid, aardgebonden, afhankelijkheid, ziekte, vernietiging.                                                                                                                                                                                                                                      Zwart algemeen: Vernietiging, dood, hopeloos, seksueel negatief. Toelichting: Zwart is geen kleur, het duidt op een volkomen afwezigheid van kleur en licht en duidt op een tegengestelde toestand van geestelijk inzicht. We kunnen ook grijs als zodanig beschouwen, ook dit is een gebrek aan instraling van genoeg licht.                                                                                                            Wit algemeen: hoger bewustzijn, invoelingsvermogen,energiestuwing, wijsheid, levenservaring, ontwikkelde spiritualiteit, tevredenheid.                                                                                                                                                                                                          Goud algemeen: zuiver intellect, toegepast op filosofie of wiskunde                                                                                                           Zilver algemeen: Levendigheid, veelzijdigheid
- Synonyms: kleuren die voorkomen in de aura, energieveld kleuren, kleuren van de regenboog.
Aurareading -  Aurareading: het lezen van de aura om je heen. Een aura is een energielaag wat om ieder levend wezen heen zit. Sommige mensen, voornamelijk helderzienden, paranormale helers, geoefende auralezers of aurafotografen, kunnen dit altijd waarnemen. Zij geven jou een consult over welke kleuren er in jouw aura zitten en wat dat te betekenen heeft. Daarnaast geven zij tips over hoe jouw aura te versterken of hoe jij dingen anders kunt doen om je leven makkelijker te maken of een bepaald probleem op te lossen.
- Synonyms: lezen van de aura om je heen.
Automatisch schrift -  Automatisch schrift: is schrijven zonder denken. Je kan dit oefenen door het volgende te doen; ontspannen gaan zitten, pen en papier klaar leggen, al dan niet een kookwekker, een kaarsje aan te steken, je goed te aarden/gronden, wierook en/of muziek aan en ‘gewoon’ te gaan schrijven. Probeer de eerste keer eens 5 minuten heel snel schrijven. De kunst is om sneller te schrijven dan je anders doet en je vooral geen zorgen te maken over wat je opschrijft. Het kan namelijk zijn dat het taalgebruik heel anders is of het handschrift. Of dat het met taalfouten is, die je wilt corrigeren…Niet doen, want dan raak je er uit, ga je denken en is het geen automatisch schrift meer. Wat ook kan is dat je gids via jou gaat schrijven met een fijne boodschap. Je hand, jij, fungeert dan als instrument. Je kunt ook een vraag in gedachten nemen en zo proberen door het schrijven een antwoord te krijgen. Je maakt contact met je onbewuste, je gidsen of wie of wat het in jouw geval ook is.
- Synonyms: Automatisch schrijven, schrijven zonder denken, brief schrijven door onbewuste, hogere Zelf, gidsen
Babyfluisteraar -  Babyfluisteraar: is een gecreëerde term. Het gaat over iemand, de fluisteraar, die telepathisch contact kan maken met babies in dit geval, maar bijvoorbeeld ook met dieren. Met allen die niet kunnen praten of zich kunnen uiten. Op deze manier kan er toch gecommuniceerd worden en zo komt men achter dingen waarom er een probleem is of een bepaald gedrag verklaard kan worden. Alle baby’s worden geboren met een telepathische gave en deze gebruiken tot het moment dat ze kunnen praten, dan is het immers niet meer noodzakelijk om telepathisch te communiceren, en zal deze mogelijkheid verloren gaan. Eigenlijk werkt een babyfluisteraar niet zo heel anders dan een pedagoog of maatschappelijk werker. Ook deze hulpverleners maken gebruik van huisbezoeken, gerichte vragen en stappenplannen om een verstoorde relatie tussen ouder en kind te lijmen. Het verschil zit hem in het spirituele: een babyfluisteraar vertrouwt naast de huisbezoeken en de antwoorden die hij van ouders krijgt, voornamelijk ook op telepathie, lichaamstaal en het huilgeluid. Kinderen vertellen een babyfluisteraar middels deze communicatie wat een ongetrainde ouder zo gauw niet waar kan nemen. Vervolgens is het de taak van de babyfluisteraar om aan de hand van die beelden en plaatjes die het kind uitzendt, een oplossing voor de problemen te vinden.
Bach Bloesem remedies -  Bachbloesemremedies: zijn plantenextracten die positief inwerken op emoties. Bijvoorbeeld faalangst, neerslachtigheid, stress, piekeren, overbezorgdheid en schuldgevoelens. Dr. Edward Bach heeft de Bach bloesem eind vorige eeuw ontdekt. Hij leefde van 1886 tot 1936 en het is vooral na zijn dood dat de Bach bloesem een enorme bekendheid verworven heeft. Nu worden Bach bloesems gebruikt bij o.a. ADHD, depressie, stress, hyperventilatie, moeilijk zwanger worden en als ondersteuning bij het dieet. Bach bloesem heeft de eigenschap om negatieve emoties om te buigen naar de positieve kant. Zo zal iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van een bepaalde Bach bloesem weer in zichzelf gaan geloven en met meer zelfvertrouwen dingen gaan aanpakken. Negatieve emoties worden niet onderdrukt maar omgebogen naar hun positieve tegenpool zoals bijvoorbeeld faalangst naar zelfzekerheid of ongeduld naar innerlijke rust.Het Bach bloesem extract is volledig natuurlijk en kan zowel door kinderen als door volwassenen worden gebruikt. Ga hiervoor naar een erkend Bach bloesem therapeut.
- Synonyms: Bach Bloesem remedie, plantenextracten, dr. Edward Bach, negatieve emoties ombuigen naar positieve emoties
Begeleider/Levensbegeleider -  Begeleider/Levensbegeleider: Een gids od begeleider heeft iedereen wel eens van gehoord, maar wat is een gids en begeleider, een levenbegeleider, is de energie en Gids die jou door het leven heen leidt,die jouw signalen geeft, die jou beschermt. Iedereen heeft een gids of meerdere gidsen, ook iedereen heeft een ‘hoofd’ gids. Dit is een "vaste" gids, die we ook wel levensbegeleider noemen. Deze levensbegeleider heeft de taak jou bij te staan, te sturen, opdingen te wijzen,door signalenaf te geven, door jouw te begeleiden, te beschermen en jou te begeleiden in jouw aarde leven. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Chaperon, Coach, Gids, Leidsman, Mentor, Metgezel, Buddy, Beroep, Cavalier, Gezel, Hel per, Tutor
Berg-Kristal -  Kristal: (Berg)kristal draagt één van de zuiverste vormen van goddelijke energie in zich, en brengt uw ziel energetisch in contact met het universele licht. Berg-kristal neutraliseert alle zware delen in uw aura en versterkt uw aura energie. Berg-Kristal kun je reinigen onder stromend water of in een bak of kom met schoon water, als er geen kleine bubbeltjes in het water ontstaan, dan is het kristal schoon. Ververs het water net zo vaak tot er geen bubbeltjes meer in het water zichtbaar zijn. De Bergkristal opladen, kan het gemakkelijkste door de kristal buiten in de zon te leggen. Leg de krital nooit achter het raam in de zon, dit zou brand kunnen veroorzaken. Een opgeladen kristal is heel geschikt om andere edelstenen op te laden, zeker de edelstenen die niet in de zon mogen, i..v.m kleurveleis. Om de negatieve straling van elektrische toestellen te neutraliseren legt men een ruwe kristal op het toestel met de punt van het kristal richting het noorden. Om negatieve aardstralen om te helpen buigen kunt u bijvoorbeeld een Bergkristal onder het bed leggen, steeds met de punt in de richting van het noorden. Om de geest te reinigen en tot rust te brengen kunt u een kleine kristal dragen met de punt van het kristal gericht naar de Aarde om overtollige energie af te voeren. Wanneer iemand zich beter wil aarden is het aan te raden een stukje Bergkristal te dragen, maar dan met de punt van het kristal naar boven gericht om de Aarde-energie tot u te nemen. Om uw concentratie te behouden en te versterken kunt u een stukje Bergkristal op uw bv. Werkplek leggen Bergkristal houd uw omgeving schoon en zuiver, geeft een neutraliserend en kalmerend resultaat van ieder die in de omgeving verkeerd van bergkristal, het is eigenlijk een mooi stukje ”gereedschap” in en om uw omgeving, om de zware energieën ook geen kans te geven. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Mineraal, Bestanddeel van een stollingsgesteente, Zeer helder kwarts, Bergglas, Gesteenten en mineralen, Gesteente of mineraal, Siersteen
Beschermen/Bescherming -  Beschermen/Bescherming: kun je altijd vragen aan je gidsen, aan een god of een godin. Mensen zijn van uit de oudheid al bezig met bescherming tegen ‘kwade’ geesten of onheil en hebben daarvoor altijd verschillende dingen voor gedaan. Een bepaald voorwerp bij zich gedragen, een soort van offer brengen, een ritueel doen met speciale gebeurtenissen. Je kunt jezelf beschermen tegen van alles door goed naar je gevoel te luisteren, goed geaard te zijn, een edelsteen bij je te dragen of een ander voorwerp. Een wierook te branden om een ruimte te reinigen en negatieve energieën te verdrijven. Er bestaan heel veel manieren om je zelf te beschermen tegen wat dan ook. Meer tips kun je uiteraard vragen aan onze consulenten. Zij hebben veel ervaring met deze zaken en helpen je er graag bij.
- Synonyms: beschermen, bescherming tegen negatieve emoties van anderen of onheil, rituelen, aarden
Beschermengel -  Beschermengel: een speciale engel die jou bijstaat, begeleidt en beschermt tegen alle negatieve energieën of die je behoedt voor misstappen in je leven. Andere namen zijn engelbewaarder, wachtengel of bewaarengel. Ook deze kun je aanroepen, net als een god of godin of je gids. Beschermengelen zijn onzichtbare begeleiders van onze Ziel die samen met onze Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden. Wij mensen dwalen in ons leven nogal eens af. Beschermengelen voel je of ervaar je. Zo kan het zijn dat je ineens een bepaald prettig of onprettig gevoel krijgt, terwijl je helemaal alleen bent. Ineens inzicht verkrijgen hoort hierbij. Je snapt ineens waarom iemand boos op je is. Reacties als gevolg op een beschermengelervaring als; "wat ben ik toch een rund geweest" kunnen hierbij horen. Waar komt ineens dat inzicht vandaan? Ook komen lichamelijke ervaringen voor. Je voelt ineens dat iemand een hand op je schouder legt of in je oor blaast, terwijl er niemand bij je is. Ook in je dromen kun je contact krijgen met je beschermengel. Of zomaar op straat als iemand iets tegen je zegt uit het niets en dit een hele waardevolle boodschap blijkt te zijn. Maar als je een vraag wilt stellen hierover is diegene al lang weg… Zij zijn er altijd voor ons.
- Synonyms: engelbewaarder, wachtengel, bewaarengel, beschermen, engelen, dromen, ziel, voelen
Betekenis en symboliek van bloemen - 

Betekenis en symboliek van bloemen:

  Bloemen van vroeger Bloemen waren vroeger al erg belangrijk voor mensen. Vroeger dienden bloemen als eten, als parfum, als geneesmiddel, maar ook werden bloemen eeuwen geleden al gebruikt bij belangrijke gebeurtenissen. Daarom zie je bloemen bijvoorbeeld terug in kunst uit de 17e tot en met de 19e eeuw. Ook zijn er bloemen in oude graven teruggevonden, bijvoorbeeld bij mummies in Egypte. Tevens werden bloemsoorten als embleem gebruikt. De Vikingen uit het oude Engeland: bijvoorbeeld gebruikten de roos. Ook wordt in veel mythologieën en legenden gesproken over bloemen. Het 'ruiktertje' (Bij de lenormandkaart heet dit de Ruiker) is het meest gegeven cadeau in Nederland. Als je door deze lijst heen leest, vooral bij de kleuren kun je ook zien dat Bloemen, spiritualiteit(kerk) hand en hand gingen met de taal en symboliek der bloemen. Ook kun je in bouwstijlen van vroegere eeuwen veel terugzien in symboliek en betekenissen. Spiritualiteit had iets kerkelijks en statigs en in veel zaken en thema’s werden symbolieken gebruikt. Waarom geven we elkaar eigenlijk bloemen? Omdat bloemen een gevoel over brengen  sfeer, kleur en gezelligheid in huisgeven. Omdat je bloemen aan zowel een man als een vrouw kunt geven Met het geven van bloemen maken we iets duidelijk, brengen we ons gevoel over. Eigenlijk kun je zeggen dat een boeket onze persoonlijke boodschap symboliseert. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste boodschap overbrengt? Welke bloem en welke kleur heeft welke betekenis?   Taal der bloemen De taal van bloemen noemen we in Nederland met een mooi woord  'floriografie'. In Japan gebruikt men het woord 'hanakotoba'. Europeanen gingen zich aan het begin van de vorige eeuw bezighouden met de betekenis van bloemsoorten, maar deze bloemensymboliek is eigenlijk al veel ouder. De symbolische betekenis van bloemen verandert soms, maar met het geven van bloemen willen we nog altijd iets duidelijk maken. We lijken instinctief aan te voelen welke bloemen we voor welke gelegenheid moeten geven. Dat is fijn. Mocht je het toch lastig vinden; met de informatie van Onderstaand vind je bijvoorbeeld een lijst met bloemsoorten en hun betekenis. Ook kun je meer te weten komen over de betekenis van kleuren van bloemen.

Betekenissen bloemen:

  A Acacia Vriendschap Akelei Onbetrouwbaarheid Amaryllis           Trots, uitzonderlijke / betoverende schoonheid Anemoon         Ik wil graag bij je zjin, verwachting, zorgzaamheid, eerlijkheid Anjer  Grilligheid, toewijding, fascinatie Anthurium       Exotische schoonheid Appel  Erfzonde Aster   Herfstvreugde, gelukkige ouderdom Azalea Wees voorzichtig   B Bamboe            Duurzaamheid, oprechtheid Begonia             Opgepast Boterbloem     Rijkdom, kinderlijk   C Camelia             Schoonheid Chrysant           Bedankt (evt. voor vriendschap) Clematis            Innerlijke schoonheid Crocus of Crokus           Zie Krokus   D Dahlia Weelde, kracht, voor altijd de jouwe Distel  Afweer, zorg en kommer Dorre tak          Ondergang   E Eik        Kracht, onoverwinnelijkheid   F Freesia               Vertrouwen, ik wil mijn vreugde met je delen   G Gardenia           Geheime liefde Geranium         Ontmoeting, vriendschap Gerbera            Door jou wordt alles mooier Gladiool             Vertrouw mij, bemoediging, trots, overwinning Goudsbloem   Dankbaarheid, genegenheid, liefdevolle herinnering, bescherming van het huwelijk, na-ijver   H Hortensia          Onstandvastigheid Hibiscus             Zeldzame schoonheid Hortensia          Bedankt voor je begrip Hulst   Vreugde, licht Hyacint              Je bent de enige die me werkelijk kent, vrede, macht   I Iris        Jouw vriendschap betekent veel voor mij, wijsheid, vertrouwen, hoop, mannelijkheid, Mariabloem   J Jasmijn              Vriendschap, naastenliefde, hoop op wederzijdse gevoelens, tederheid   K Krokus               Lentebode, blijdschap, maak geen misbruik van me Kamperfoelie  Toewijding Klaproos Klimop            Troost Trouw Krokus               Lente, nieuw begin, kwets me niet Kruidje-roer-me-niet  Lichtgeraaktheid   L Lelie    Zuiverheid, geluk, je bent lief, Mariabloem Lelietje-der-dalen        Eenvoud, meimaand Lotus   Zuiverheid, waarheid Laurier               Roem, overwinning   M Madelief           Reinheid, maagdelijkheid Margriet            Onschuld of je maakt me gelukkig Mariabloem     Zuiverheid, onschuld Mimosa             Gevoeligheid, kwetsbaarheid   N Narcis Als ik bij jou ben, schijnt de zon altijd, ijdelheid, nieuw leven   O Olijf     Vrede, verzoening Oranjebloessem           Geluk (in het huwelijk) Orchidee (phaleanopsis)               Je bent mooi     P Palm, buxus     Zege, overwinning Papaver             Hoogmoed Passiebloem    Lijden van Christus, geloofsijver Pioen  Vergankelijke weelderigheid, nobelheid, hoogmoed, schaamte, keizerlijke macht, overdaad Petunia              Ik apprecieer je gezelschap Primula              Hoop   R Ranonkel          Charme Reukerwt         Subtiel genieten Riet      Buigzaamheid Roos    Vreugde, geluk, genegenheid, liefde   S Sering Verliefdheid Sneeuwklokje Hoop, lenteverwachting, vrede, macht, carnaval Strobloem        Onsterfelijkheid Strohalm           Verbintenis (in het huwelijk)   T Tulp     Faam, succes, gebed, de perfecte liefde   V Vergeet-me-niet-je     (goede herinnering aan)Ware liefde Viool   Vol vertrouwen   W Wilg     Nieuw leven, blijheid Wingerd            Christus, Christenen   Z Zonnebloem   Bewondering, je bent fantastisch, kracht, loyaliteit, levenslust, gerichtheid naar God Betekenis kleur van Bloemen: De kleuren van bloemen en hun betekenis   Bloemen hebben ieder een andere betekenis, maar ook de kleur van bloemen staat voor iets.   Witte bloemen worden veel gebruikt en staan voor:  puur-, rein-, fris-, zuiver- en helderheid en eenvoud. Maar ook voor stilte, licht, kalmte, onschuld, natuurlijke liefde, volmaaktheid en vroomheid. Gele bloemen staan voor: energie, activiteit, groei en kracht. Het past bij een liefdevolle persoon, die straalt van vreugde en vrolijkheid. Geel staat ook voor warmte, zon, lente of een nieuw begin. Bloemen in de kleur oranje symboliseren:  vrolijkheid, warmte en gezelligheid, maar ook zaken als optimisme, plezier, kracht, vitaliteit en energie. Oranje past bij extravertie, aandacht, beweging, sportiviteit en feestelijkheid. Ben je hartstochtelijk, heb je veel levenskracht, sta jij voor liefde, romantiek, warmte zwoelheid en verleiding? Ben je een actieve, daadkrachtige persoon die van decadentie, stijl en luxe houdt? Dan passen rode bloemen bij jou. Een persoon die voor roze bloemen kiest, is romantisch teder, zacht en teer. Ook past de kleur bij blijdschap, geboorte en onschuld. Paarse bloemen symboliseren waardigheid en voorbereiding, maar eveneens ernst en rouw. Purper is een kleur die symbool staat voor macht waardigheid en hogere macht. Kies je voor blauwe bloemen, dan past dat bij onschuld, ruimte en eeuwigheid. Het is een Mariakleur. Jong leven en vruchtbaarheid, dat is waar groen voor staat. Maar ook voor vrede welvaart en hoop.   (Bron: (oud) lesmatriaal bloemendetail-opleidin
Bever (Stier) -  Totemdier van de Indianen. Hoort bij het sterrenbeeld Stier. De Bever is een amfibisch knaagdier dat bijna 1 meter lang kan worden en een gewicht tot 38 kilo kan bereiken. Hoewel het een landdier is, is de Bever in staat zuurstof op te slaan en kan dan wel een kwartier onder water blijven. Met zijn behendige voorpoten kan hij voedsel vasthouden en het opknabbelen als een hamster. Met zijn scherpe tanden knaagt de bever bomen en takken door, en met dat materiaal bouwt hij dammen. Hij is een keiharde werker die alles over heeft voor een veilig nest. De Bever - mens is al even praktisch en methodisch als dit totemdier. Ook voor hun is het huis uiterst belangrijk! Bever houdt immers van rust en harmonie, en van de heerlijke dingen van het leven. Zij zijn genotzuchtig, en sommigen vinden ze koppig en bezitterig. Maar daar staat tegenover dat Bevers bijzonder hartelijk zijn. Zij weten een sfeer te bouwen waar iedereen zich bij thuis voelt. Daarnaast stralen ze stevigheid en stabiliteit uit. Net zoals je totemdier ben je iemand die onafgebroken hard werkt. Voortdurend ben je in de weer met het verbeteren van je huis en je werkomgeving met als doel veiligheid en tevredenheid. Bevers zijn geduldig en ook creatief, en krijgen meestal wel voor elkaar waar ze hun zinnen op gezet hebben. Omdat stabiliteit zo belangrijk is voor de Bever geven deze mensen de voorkeur aan duurzame stabiele relaties. Je totemplant is de rode klaver. Rode klaver is een overblijvende plant die in het grasland voorkomt en was een totemplant bij veel van de Noord Amerikaanse Indianenstammen. Rode klaver voorziet de bodem van stikstof en voorziet bijen van een rijke bron van nectar die een heerlijke honing oplevert. Daarnaast wordt rode klaver geteeld als veevoer. De Indianen gebruikten rode klaver medicinaal maar dit kwam ook voor in de Europese volksgeneeskunde. De plant werd beschouwd als een middel tegen constipatie, hetgeen een prachtige is voor het vastzitten en niet kunnen loslaten waar de Stier principe soms inderdaad mee worstelt. Ook bij gebrekkige eetlust wordt Rode Klaver gebruikt. Van de bloemblaadjes kun je thee trekken, en die stimuleren de lever, de galblaas en dat heeft een kalmerende werking. Je bent geboren in de tijd dat alles in de natuur zich ontwikkelt, nieuw leven schiet overal wortel, en Moeder Aarde stabiliseert zich. Het is de tijd van de Stier geborenen, die het meest aards en zelfs het meest materialistisch zijn van alle tekens. Je behoort tot de 'schildpadclan'. Deze staat symbool voor aarde; een zwemmende schildpad lijkt net een eiland in de zee. Ze gaan langzaam en voorzichtig hun gang voornamelijk door hun uithoudingsvermogen en hardnekkigheid. Soms kan hun stabiliteit overgaan in de welbekende koppigheid van de Stiermens, als hun degelijkheid zich verhardt en ze geen compassie en begrip voor anderen meer kunnen voelen. Volharding en hardnekkigheid zijn hun grootste kracht maar zoals elke kracht die overdreven wordt: het kan in dat laatste geval moeilijk worden om iets los te laten en dat is niet de bedoeling. Je totem-mineraal is de bloedsteen. Het gaat hier dan om de groene variant met rode vlekken, die als bloedsteen of heliotroop bekend staat. Heliotroop betekent: weerkaatsing van de zon, terwijl groen de kleur is van planten die omhoog naar de zon streven. Heliotroop werd daarom beschouwd als een steen die het menselijk bewustzijn helpt zich te verheffen naar het niveau van de spirituele zon, en om die reden schreven talloze oude volken allerlei buitenzintuiglijke eigenschappen aan die steen toe. De rode vlekken worden veroorzaakt door ijzeroxide en maken de steen daardoor tot een bloedstelpend middel. De indianen gebruiken de steen als bescherming tegen wonden en insectenbeten, en voor het stelpen van bloedneuzen en bloedende sneden. En op de navel gedragen oefent hij een geneeskrachtige werking uit op maag- en darmstoornissen. Door in een draaiende beweging met de steen langs de wervelkolom omhoog te gaan, stimuleert men ook de krachtcentra van het energielichaam en de chakra's. De langzame, subtiele trillingen worden door de chakra' s opgenomen en brengen ze in harmonieus verband met elkaar. De steen brengt dan ook dingen op 1 lijn. Je kunt trouwens ook een bak met water in het zonlicht zetten met zo'n bloedsteen erin, gedurende 2 dagen. Het water absorbeert dan de trillingen en zo kun je een tonicum bereiden voor het in balans brengen van de subtiele energie in je lichaam. En zo geeft de bloedsteen harmonie en rust in het systeem, hetzelfde waar een Bevermens naar op zoek is. Gezondheid: Keel, hart en nieren zijn zwakke plekken. Je kleur is geel en je beste dag is de vrijdag.
- Synonyms: totemdier, sterrenbeeld Stier, bloedsteen, heliotoop
Bewustwording -  Bewustwording: Men realiseert zich wat er gebeurt, men wordt bewust van wat er gaande is. Men beseft het. Het AHA-moment.
- Synonyms: Realiseren wat er gebeurt, wat er gaande is, beseffen, het snappen, het Aha-moment
Bewustzijn -  Bewustzijn: het weten dat je bestaat. Bezinning en geweten. Het is een subjectieve reflectie van op de indrukken van je buiten en binnenwereld. Bewustzijn hoort ook bij filosofie en psychologie.  Er wordt in de psychologie gesproken over bewustzijnstoestand of een beleving van de omgeving en de eigen ik. Bewustzijntoestanden zijn bijvoorbeeld waken, slapen en dromen en extase, roes en depersonalisatie.  Waken doen mensen en dieren. Hier is ook weer onderscheid in helder bewustzijn (alertheid), ontspannenheid en bijvoorbeeld slaperigheid. Slapen doen mensen en dieren ook beide. In de slaap kan men onderscheid maken tussen droomslaap (remslaap) en diepe slaap.  Als mensen niet reageren op prikkels, dan zegt men dat ze buiten bewust zijn of bewusteloos.  Het bewustzijn kan ook opzettelijk beperkt worden door bijvoorbeeld narcose. En een slaperig iemand kan door bijvoorbeeld cafeïne weer helderder worden. Coma is ook een staat van bewustzijn, sommige zijn totaal niet bewust en moeten zich alles weer eigen maken of herinneren. (bijvoorbeeld opnieuw leren lopen en eten) Of men is zich bewust van alles wat er met hem of haar gebeurt maar kan zichzelf niet bewegen.  Men kan ook in een extase of roes geraken. Dan is het bewustzijn er wel maar in totaal andere vorm dan men normaal gewend is. Ook meditatie kan het bewustzijn veranderen, een andere kijk op het leven geven.  Depersonalisatie wil zeggen dat men zichzelf als vreemd ervaart. Het komt ook voor bij schizofrenie. Hallucinaties en wanen kunnen dan voor komen.  Er is ook zoiets als transcendent bewustzijn. Deze toestand zou vooral bij meditatieoefeningen zoals transcendente meditatie worden opgeroepen.  Er wordt in dit geval een diepere rusttoestand vastgesteld dan tijdens de diepste slaap, maar de persoon is helder bewust en maakt geen bijzondere ervaring mee.
- Synonyms: Benul, besef, inzicht, kennis, notie, rede, verstand, gevoel, brein, weet hebben, doordrongen zijn, in de gaten hebben. Awareness of consciouceness
Bewustzijnscoach -  Bewustzijnscoach: een coach die je ondersteunt bij bewust leven, bewust werken, bewust liefhebben, alles bewust doen. Ondersteuning in het bewustwordingsproces. Door bewust te zijn van je Zelf wordt je meer je Zelf. Hierdoor kom je in je Eigen Innerlijke Kracht te staan. Investeren in je eigen bewustwording kan zorgen voor meer geluk, minder stress en meer succes opleveren. Het verruimt je innerlijk bewustzijn. Door zelfkennis op te bouwen, kun je patronen ombuigen die niet langer voor jou werken en zo je geluk vergroten.
- Synonyms: bewust werken
Bezeten -  Bezeten: Bezeten zijn, worden overgenomen door. Iets of iemand heeft bezit van je geest genomen. Iets of iemand heeft macht over je wilt en denken gekregen. Je bent jezelf niet meer, je handelt en denkt niet meer zoals jezelf, het is net of iemand anders jouw stuurt en dingen laat doen en zeggen die niet van jou zijn. Soms zonder dat de persoon dit zelf direct door heeft. Door een goede aarding en eventueel het schoonmaken op spirituele wijze kan dit worden opgelost. Vaak door veelvuldig of een hoog alcohol - of drugs/medicatie gebruik, ontstaan er ruimtes in het systeem en onze aura. Er komen gaten in onze aura. Ook door een traumatische gebeurtenis kan voorkomen  dat je ineens een energetische een lifter bij je hebt. Vaak heb je dit pas veel later door, door de shock of het handelen van jezelf dat je niet als jezelf zijn herkent. Ga niet met iedereen in zee om je te laten reinigen, laat je niets wijs maken over reinigingen, entiteiten en rituelen. Vraag Mireille of een collega of zij je willen controleren en laat je eventueel doorverwijzen naar een specialist. Er zijn veel charlatans die zich voordoen als een vloekendokter of cleaner. Zij weten vaak helemaal niet waar zij mee bezig zijn. En zij hebben al helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel, denken niet aan de gevolgen die uitspraken of handelingen kunnen hebben. Of er worden grove bedragen gevraagd voor zelfverrijking zonder een behandeling te laten plaatsvinden, etc. Dit moet serieus behandelt worden om er van af te komen. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Doldriftig, Dwaas, Duivels, Laaiend, Maniakaal, Razend, Rabiaat, Stapelgek, Verwoed, Waanzinnig
Blokkades -  Blokkades: kunnen gedurende je leven, al vanaf kleins af aan, ontstaan in jezelf. Dit zijn vaak emotionele, geestelijke, energetische en psychische blokkades. Door een voor jou heftige gebeurtenis kan er een trauma ontstaan omdat je de emoties die die gebeurtenis oproepen niet goed hebt verwerkt. Emotionele blokkades zijn meestal heel goed te hanteren in het dagelijks leven en je hoeft er geen last van te hebben. Tot op een zeker moment het te veel is of dat er lichamelijke klachten ontstaan. Lichamelijke klachten zijn altijd onverwerkte emoties. Zolang er op dat gebied niks gebeurt, er wordt niks mee gedaan, dan zullen de klachten altijd terugkomen. Net zolang tot er met behulp van bijvoorbeeld een coach, counselor of therapeut blokkades worden opgeruimd.
- Synonyms: Blokkade, iets wat afgesloten is, geblokkeerd zijn
Boeddha -  Boeddha: een spiritueel leider die de grondlegger is van de spirituele stroming Boeddhisme. Deze leefde ongeveer 450 – 370 voor Christus in India, geboren als Siddharta Gaudama. Boeddha betekent ‘de Verlichte’, deze naam kreeg hij omdat hij verlicht werd. Hij was een prins en had alles in overvloed, maar toch voelde hij zich niet tevreden en leeg, net als iedereen zich weleens voelt. Hij ging studeren en later ook mediteren en zo trok hij zich uiteindelijk terug in eenzaamheid. Op zoek naar het geluk dat eeuwig duurt. Op 35 jarige leeftijd is hem dat gelukt, hij werd verlicht. Boeddha ging rondtrekken om anderen te onderwijzen en had vele volgelingen. Op 80jarige leeftijd stierf hij en liet het Boeddhisme achter. Een zeer uitgebreide en complete leer. Het gaat over hoe de wereld werkt en waarom alle pogingen om gelukkig te blijven leven altijd mislukken. Boeddha laat je zien waarom mensen ongelukkig zijn, maar ook dat er een manier is om dat te stoppen. De “4 edele waarheden heet die manier. 1. Leven is lijden. Niemand kan altijd gelukkig, tevreden en gezond zijn. Het komt altijd wel een keer voor dat we verdrietig, boos of ziek zijn, of erg twijfelen. 2. We lijden omdat we altijd maar willen "hebben". 3. Je kunt dit gevoel van "willen hebben" laten ophouden. Dat heet verlichting. 4. Er is een manier, een weg, die naar verlichting leidt, waar het "willen hebben" stopt. Die manier noemde Boeddha het “”nobele 8-voudige pad”. 1. Juiste manier van zien: Weten, wat goed en slecht is en de gevolgen snappen van wat we doen. 2. Juiste motief: Wat we doen, doen we met de juiste instelling en niet alleen maar om iets terug te krijgen of aandacht te krijgen. 3. Juiste manier van praten: Met woorden anderen geen pijn doen. 4. Juiste manier van doen: Wanneer je iets doet, denk dan aan alle anderen en niet alleen aan jezelf. 5. Juiste manier van leven: Geen drugs nemen of verkopen, geen dieren doden, niet stelen. 6. Juiste inspanning: Je inspannen, een goed leven te leiden en niet alleen maar inspannen om te krijgen. 7. Juiste oplettendheid: Let op, dat we in gedachten en daden samen in harmonie op deze wereld leven. 8. Juiste concentratie: Mediteren en goeie dingen doen, zodat we verlichting kunnen vinden.
Boogschutter 22 november t/m 20 december Sterrenbeeld/Astrologie -  Boogschutter 22 november t/m 20 december De eigenschappen van het sterrenbeeld Boogschutter:  visie hebbend en uitdragend, spontaan en tolerant, open en levenslustig, extrovert en sportief, vrijheidslievend idealistisch, optimistisch en rusteloos, eigenwijs en overdreven, weetal en onrealistisch, verkwisten en te veel beloven   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)     Sagittarius November 22 t / m December 20 The properties of the zodiac Sagittarius: vision having and voicing, spontaneous and tolerant, open and spirited, extrovert and sporty, freedom-idealistic, optimistic and restless, cocky and exaggerated, know-it-and unrealistic, waste and to promise
- Synonyms: Sterrenbeeld, Astrologie, Astroloog, horoscoop, horoscopen, Sagittarius
Borderline -  Borderline: is een persoonlijkheidsstoornis. Dit houdt onder andere in; wisselingen in stemming, van gedachtes en gedrag. Een persoon met de Borderline persoonlijkheidsstoornis heeft meestal een zeer laag gevoel van eigenwaarde. Een persoon met Borderline heeft daarnaast een zeer sterke neiging tot extreme (voor-)oordelen en ziet erg zwart wit... In relaties met partners/famile/vrienden is het dan ook vaak alles of helemaal niets. Meestal in het begin is het alles tot het dwangmatige en euforische af en daarna volledig niets. De persoon kan ineens niet meer bestaan voor de Borderliner, tot hij/zij ineens weer bestaansrecht heeft in de beleving van de Borderliner of het komt de Borderliner goed uit, dat die persoon bestaat, om een nieuwe manipulatie te kunnen creëeren. Het zeer lage gevoel van eigenwaarde leidt soms tot zelfdesstructief gedrag. Bijvoorbeeld: zichzelf bewust branden met bijvoorbeeld sigarettenpeuken, snijden in ledenmaten om aandacht te vragen voor hun immense innerlijke pijn, wetende dat en hopende dat ze opnieuw veel aandacht krijgen. Vaak zijn ze suïcidaal of lopen met deze gedachten rond. Mensen met Borderline hebben een sterke neiging te manipuleren. Sommige Borderliners proberen hun onzekerheid te overschreeuwen door provocerend of extreem grensoverschrijdend gedrag, waarbij je juist geen onzekerheid zou verwachten. Ook is een sterk gebruik van manipulatie vanuit een ‘slachtofferrol’ een veelvoorkomend kenmerk van Borderline. Zo vestigen zij de aandacht op zich. Zij zoeken redenen om slachtoffer te zijn, een andere rol kennen zij niet. Zij doen niets voor niets. Vanuit hun manipulerende gedrag doen zij zo, om later te kunnen af rekenen met ik deed het voor jou en kijk eens wat ik voor je gedaan heb en hoe jij mij nu behandelt. Soms treedt er ook dissociatie op: dat betekent dat personen met een Borderline persoonlijkheidsstoornis af en toe even afwezig of ver weg zijn. Dan zijn zij voor een bepaalde tijd niet meer in de ‘normale’ realiteit. Het lijkt dan voor henzelf alsof zij zichzelf in een film zien acteren. Ze lijken wel los van zichzelf, dus los van ziel/bezieling. Een vluchtmechanisme zoals dissociatie heeft ‘de functie’ om de emoties onder controle te houden. Dit treedt dan ook meestal op als de stress toeneemt en het allemaal teveel wordt. Overprikkeling of stress is funest voor de Borderliner. Een Borderliner heeft professionele hulp nodig, je kan deze mensen helaas niet zelf helpen. Laat je adviseren in de omgang met deze grensoverschrijdende persoonlijk verstoorde mensen. Ook leven veel mensen met een Borderline persoonlijkheidstoornis met een enorme diepe angst om verlaten te worden. (Ook als hiervan realistisch gezien geen sprake of aanleiding toe is). Zij hebben veel last van bindingsangst en verlatingsangst. In een groep mensen of drukkere gelegenheid kunnen ze zich zelfs enorm eenzaam voelen. Zij herkennen zichzelf niet in de groepen, voelen zich erg alleen, niet gezien en kunnen zich niet binden en openstellen uit angst vanuit hun onzekerheid. Een Borderline persoonlijkheidsstoornis kan soms wel samengaan met psychoses van kortere duur. Belangrijk is dat er geen twee Borderliners volledig hetzelfde zijn of dezelfde stoornissymptomen hebben. Hier zijn dan ook verschillende gradaties en symptomen van/in. Dit kan variëren van zeer 'leefbaar’ tot zeer heftig en extreem . Dit is net zoals bij mensen zonder vorm van Borderline persoonlijkheidsstoornis. Bij mensen zonder deze persoonlijkheidsstoornis hebben we ook extraverte en introverte mensen. Uit onderzoeken is gebleken dat de oorzaak van een Borderline persoonlijkheidsstoornis vaak een trauma (mishandeling, misbruik, etc.) uit hun jeugd is. Een ongeluk kan zelfs in sommige gevallen de oorzaak zijn en adoptie speelt soms ook een rol. Soms wordt er naar een ‘grote oorzaak’ gezocht en blijkt iets kleins zo’n enorme impact te hebben gehad, waardoor de ‘stoornis is ontstaan’. Borderline kan bij erkenning worden behandeld. Soms groeit iemand er na een bepaalde leeftijd overheen door een stabiele veilige omgeving. Borderline heeft verschillende gradaties en uiteenlopende symptomen. Let op: Tekst Mireille van Rijn: *!* Soms wordt de indicatie Borderline verward met HSP. Dit komt omdat in bepaalde situaties een HSP-er niet erkent wordt en men zelf niet begrijpt dat het HSP is of wat HSP is. Door de onwetendheid van de omgeving en HSP-er zelf, kan een persoon met HSP in de war raken, uit balans en sterk emotioneel reageren op situaties. Iemand die HSP is, voelt ook emoties haarfijn aan van anderen en maar kan niet onderscheiden of het van henzelf is of van iemand anders. Dit kan voor de HSP-er emotioneel enorme gevolgen hebben. Dan spreken wij niet van een Borderliner, maar een HSP-er. Omdat iemand die eenmaal daarin zichzelf kan erkennen en erkend wordt door omgeving, hiermee om leert gaan en deze emotionele uitwerkingen daardoor niet meer in dien aard van toepassing zijn. Ook heeft een HSP-er geen ideeën tot zelfbeschadiging, suïcidale gedachten, en (manipulerende) gedragingen als een Borderliner. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Geestelijke evenwichts- en gedragsstoornis, Aandoening met antisociaal gedrag, Gemene ziekte, Persoonlijkheidsstoornis, Psychische aandoening, Psychische gedragsstoornis, grensoverschrijders
Buitenaards -  buiten de aarde voorkomend. Van buiten de aarde komend of zich daar bevindend. Alles wat onverklaarbaar is kan men buitenaards noemen. Men zoekt al decennia lang naar buitenaards leven. Er zijn wetenschappers die zeggen dat er bewijzen zijn hiervoor en dat het ook aannemelijk is, want waarom zouden wij alleen zijn in dat grote universum? Er zijn ook wetenschappers die het allemaal als ‘onzin’ af doen, zoals met zoveel onderwerpen die misschien niet goed bewezen kunnen worden. Er is een heleboel over geschreven en te vinden via allerlei kanalen.
Celestijnse Belofte -  is de Nederlandse vertaling van het boek ‘The Celestine Prophecy’ door James Redfield in 1993 geschreven. Deze roman werd in zeer korte tijd enorm geliefd bij de New Age stromingen, esoterie en spiritualiteit. Het ‘Celestijnse Werkboek’ hoort erbij en later schreef hij ‘Het Tiende Inzicht; de visie vastgehouden’, ‘Het geheim van Sambhala; de zoektocht naar het elfde inzicht’ en ‘Het Twaalfde Inzicht; het uur van de waarheid’. Men noemt het een avonturenroman met een spiritueel tintje. Het gaat over een man die in de Celestijnse Vallei, bij de ruines van de Maya’s , één voor één de ‘negen inzichten’ verkrijgt, die zijn opgeschreven in een 2600 jaar oud manuscript dat de overheid en de kerken proberen te verbergen. Het boek laat verschillende spirituele ideeën zoals levensevenwicht, vegetarisme, aura’s en energie voorbij komen die samen een avonturenroman vormen. Er is ook een film gebaseerd op het boek met dezelfde titel: de Celestijnse Belofte.
- Synonyms: celestijnse belofte, the Celestine Prophecy, James Redfield, avonturenroman, film, Het Celestijnse werkboek, new age, spiritueel
Celtic Healing/Cerridwen Celtic Healing -  werkt met zeer oude krachtige Keltische energieën onder de naam 'De Oude Kracht'. Het gaat hier om een gecombineerde healingstraal van kosmische energie en de energie van Moeder Aarde (de vier elementen Aarde, Water, Vuur en Lucht). Tijdens de inwijding in De Oude Kracht wordt je eigen innerlijke wijsheid weer in trilling gebracht. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om kennis te maken met onverwerkte stukjes die in de diepte van lichaam en geest liggen verborgen en ontdek je ten diepste wie je bent. De Oude Kracht geeft je de bouwstenen om een nieuw voertuig van Licht voor de Nieuwe Tijd te worden op een voor jou eigen en unieke wijze. Cerridwen Celtic Healing staat voor heel worden in jezelf om van daaruit een ander te kunnen healen, volledig vanuit je eigen intuïtie en inspiratie.
- Synonyms: Celtic, Cerridwen, healing, Oude kracht, moeder Aarde
Chakra's -  energiecentrum. Heilige centra van het Zelf. Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtenergie ontvangt, verwerkt en uitdrukt. Het woord chakra is letterlijk te vertalen met wiel of schijf. Het verwijst naar een draaiende cirkel van bio-energetische activiteit op de belangrijkste zenuwknopen die zich vanuit onze wervelkolom vertakken. Er zijn zeven wielen in het chakrasysteem, wat een filosofisch model van het universum. Er bevinden zich ook kleinere chakra’s in ons lijf. Het systeem is meer dan vierduizend jaar geleden in India ontstaan. Chakra’s zijn geen stoffelijke voorwerpen, ze kunnen niet worden vastgehouden. Net als gevoelens of ideeën. Ze hebben een krachtige uitwerking op het lichaam, omdat ze de uitdrukking zijn van de belichaming van spirituele energie op stoffelijk niveau. Chakrapatronen zijn diep in de kern van lichaam/geest verbinding geprogrammeerd en houden sterk verband met ons lichamelijk functioneren.  Hoewel de chakra’s niet zoals stoffelijke voorwerpen kunnen worden gezien of vastgehouden, komen ze wel tot uitdrukking in ons stoffelijk lichaam, de patronen die we in ons leven manifesteren, en in de manier waarop we denken en voelen en omgaan met de situaties waar het leven ons voor plaatst. Op grond van hun plaats in het lichaam zijn de chakra’s met verschillende staten van bewustzijn, archetypische elementen en filosofisch constructen geassocieerd.  De onderste chakra’s (die zich dichterbij de aarde bevinden) worden met de praktischer aangelegenheden van het leven in verband gebracht – overleving, beweging en actie. De bovenste chakra’s stellen mentale gebieden voor en zijn via woorden, beelden en concepten op een symbolisch niveau werkzaam. Elk van de zeven chakra’s is ook een belangrijk gebied van de menselijke psychologische gezondheid gaan symboliseren. Kort samengevat: 1e chakra, basischakra, overleving, 2e chakra, heiligbeenchakra, seksualiteit, 3e chakra, zonnevlechtchakra, macht, 4e chakra, hartchakra, liefde, 5e chakra, keelchakra, communicatie, 6e chakra, voorhoofdchakra, intuïtie en 7e chakra, kruinchakra, cognitie.
- Synonyms: chakra's, energiecentrum, zenuwknoop, energetisch, overleving, beweging, actie, hart, liefde, communicatie, intuitie, cognitie, macht, overleving, seksualteit
Chalcedoon - 

is eigenlijk een groep cryptokristallijne kwartsen met een vezelachtige structuur. Enkele stenen die binnen deze categorie vallen zijn bijvoorbeeld carneool, een rode tot donkerbruine soort, het groene, doorzichtige prasem, onyx, met witte en zwarte banden, het appelgroene chrysopraas en heliotroop is een groene variant met roodachtige vlekjes. Wanneer er smalle banden van verschillende kleuren overlopen wordt de steen agaat genoemd. Enkele andere soorten chalcedoon zijn bijvoorbeeld: sardonyx, blauwe chalcedoon, rode chalcedoon, roze chalcedoon en dendrietenchalcedoon. De steen heeft een zeer sterke werking op de communicatie en hoort dan ook in de blauwe variant bij het Keelchakra (5e chakra). Kreeft en Boogschutter zijn de sterrenbeelden die bij Chalcedoon horen. Zowel op het vermogen om te luisteren als op de welbespraaktheid, het vermogen om je goed te kunnen uiten, diplomatie en het taalvermogen hoort bij deze steen. De steen maakt ook sociaal, optimistisch, vrolijk, creatief, open, enthousiast en bevordert saamhorigheid in groepen. Chalcedoon geeft zelfinzicht, zelfvertrouwen en bevordert hiermee het vermogen om weerstanden te doorbreken en veranderingen te accepteren. Het heeft een positieve werking op het geheugen en kalmeert op stressmomenten en is daarom een goede steen om te dragen tijdens examens. Fysiek werkt chalcedoon reinigend, verkoelend en koortsverlagend, ontstekingsremmend, bloeddruk verlagend en bevordert het immuunsysteem. De steen heeft een positieve invloed op de longen, verkoudheid, ademhaling, het lymfestelsel, het bloed en de doorbloeding, vochtophoping en op de insuline productie en dus diabetes. Het versterkt het moedergevoel en stimuleert de melkproductie bij borstvoeding. Chalcedoon kan op of bij het lichaam gedragen worden. De steen werkt het beste als hij langere tijd gedragen wordt (de rode variant niet langdurig gebruiken). De steen kan ook op een relevante plaats op het lichaam gelegd worden voor een sterkere werking.


- Synonyms: Keelchakra, kwartsen, carneool, Kreeft, Boogschutter, longen, ademhaling, verkoudheid, communicatie, moedergevoel, borstvoeding, koortsverlagend, ontstekingsremmend
Channelen -  een channel is letterlijk vertaald een ‘kanaal’. Een kanaal tussen jou en de geesteswereld. Je ontvangt via dit kanaal boodschappen van gidsen, engelen, overleden dierbaren of je Hogere Zelf. Dit zorgt voor ingevingen, inzichten. In feite kan iedereen leren channelen en doen we dat dagelijks al op onbewust niveau. Sommige mensen weten dat ze gevoelig zijn voor channeling maar kiezen er bewust voor het niet te doen. Je moet er feeling voor hebben, integer zijn en goed weten waar je mee bezig bent. Want net als met de bewoners op Aarde kun je in de ruimte om ons heen goed en minder goed gezind volk tegen komen. Iedereen die bid is bijvoorbeeld een beetje aan het channelen, al is dat onbewust. Je ‘praat’ dan tegen degene waarin je gelooft. Al verwacht je geen antwoord ook al zou je dit graag willen. Als je je goed beschermt en je wenst een antwoord ben je al aan het channelen.  Channelen opent deuren voor verborgen kennis. Het is Universum is oneindig en de aarde en haar bewoners zijn maar een klein deeltje in het grote geheel.  Er is meer tussen hemel en aarde. Wij mensen kunnen daarmee (weer) in contact komen. Wil je meer of zelf leren channelen, oefen dit dan eerst onder leiding van een medium of spiritueel opleider die daarvoor bevoegd is.
- Synonyms: channel, kanaal, contact, bidden
Chinese dierenriem -  De bekende 12 Chinese dierenriemtekens zijn een verdeling van de kalender: zowel van de rotatie van de Aarde om haar eigen as (de 24 uur van het etmaal dus), als van de rotatie van de Aarde om de Zon (het jaar). In die zin worden er wel kosmische factoren gebruikt, omdat elke tijdsbepaling, elke kalender, gebaseerd is op de onderlinge verhoudingen tussen Zon, Maan en Aarde. De Chinese dierenriem werkt met jaarlijkse in plaats van maandelijkse tekens. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) verandert het teken: iedereen heeft het teken dat is toegewezen aan zijn geboortejaar volgens de Chinese berekening. Naast de tekens speelt het volgende ook een rol: het Element (Hout, Vuur, Aarde, Water en Metaal),  Yin of yang (even jaren zijn yang, oneven jaren yin), het Uur van de Dag en het Seizoen. Elke 12 jaar verandert het Element. De 12 Chinese dierenriembeelden vertonen opmerkelijke overeenkomsten met onze 12 dierenriemtekens, maar ze zijn niet hetzelfde. De dierenriem beelden zijn: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. In de diverse boeken en bronnen over Chinese Astrologie worden de dierenriembeelden nogal eens anders genoemd. De Os wordt dan Buffel of Stier genoemd, het Konijn als Haas of Kat, de Geit als Schaap en het Varken als Everzwijn of Beer.
- Synonyms: Dierenriem, Chinees, astrologie
Chinese dierenriem: -  Chinese dierenriem: In de westerse astrologie wordt iemands sterrenbeeld (zonne- of geboorteteken) bepaald door diens geboortemaand. De Chinezen gaan bij het bepalen van de algemene persoonlijkheidskenmerken uit van het geboortejaar. De Chinezen hebben een kalender van twaalf aardse jaren, de Chinese dierenriem, bestaande uit  twaalf jaren , die bekend staan onder de namen: Rat, Os of Buffel, Tijger, Konijn of Haas of Kat, Draak, Slang, Paard, Schaap of Geit, Aap, Haan Hond en Varken of Zwijn. De Chinezen gaan bij het bepalen van de algemene persoonlijkheidskenmerken uit van het geboortejaar.  Dat lijkt een erg globaal systeem, maar niets is minder waar. Het sterkste punt van de Chinese astrologie is juist de nauwkeurige manier waarop de jaartypen worden bepaald.   1e teken DE RAT: Yin, element water, link met westers teken Boogschutter. Positieve eigenschappen:  aantrekkingskracht, invloedrijk, spaarzaam, gezellig, helder verstand, charisma. Negatieve eigenschappen: nervositeit, breedsprakigheid, soms inhalig, bemoeizuchtig. 2e teken DE OS of BUFFEL: Yin, element water, link met westers teken Steenbok. Positieve eigenschappen: integer, doelgericht, stabiel, vernieuwingsdrang, ijver, welsprekendheid. Negatieve eigenschappen: halsstarrig, dweperig, gereserveerdheid, vooringenomenheid, wraakzucht. 3e teken DE TIJGER: Yang, element hout, link met westers teken Waterman Positieve eigenschappen: vurigheid, moed, magnetisme, geluk, welwillendheid, autoriteit. Negatieve eigenschappen: heftigheid, opvliegendheid, ongehoorzaamheid, ongedurigheid, uiterlijk vertoon. 4e teken HET KONIJN, HAAS of KAT: Yin, element hout, link met westers teken Vissen. Positieve eigenschappen: tact, verfijning, deugdzaamheid, voorzichtigheid, ambitie. Negatieve eigenschappen: heimelijkheid, kieskeurigheid, dilettantisme, omslachtigheid. 5e teken DE DRAAK: Yang, element hout, link met westers teken Ram. Positieve eigenschappen: kracht, succes, goede gezondheid, geestdrift, durf, sentimentaliteit. Negatieve eigenschappen: starheid, wantrouwen, onvrede, moeilijke verliefdheden, radheid van tong. 6e teken DE SLANG: Yang, element vuur, link met westers teken Stier. Positieve eigenschappen: intuïtief, aantrekkelijkheid, discretie, scherpzinnigheid, helderziendheid, mededogen. 7e teken HET PAARD: Yang, element vuur, link met westers teken Tweelingen. Positieve eigenschappen: overredingskracht, zelfstandigheid, populariteit, stijl, werklust, groot prestatievermogen. Negatieve eigenschappen: egoïsme, gebrek aan scrupules, opstandigheid, haast, pragmatisme. 8e teken  HET SCHAAP of GEIT: Yang, element vuur, link met westers teken Kreeft. Positieve eigenschappen: inventiviteit, fijngevoeligheid, volharding, wellevendheid, smaak. Negatieve eigenschappen: kortzichtigheid, traagheid, pessimisme, zweverigheid, zorgelijkheid, grilligheid. 9e teken DE AAP: Yin, link met westers teken Leeuw. Positieve eigenschappen: improvisatietalent, sluwheid, stabiliteit, vernuft, leiderscapaciteiten, enthousiasme. Negatieve eigenschappen: babbelzucht, egocentriciteit, begaat vaak dwaasheden, opportunistisch. 10e teken DE HAAN: Yang, link met westers teken Maagd.| Positieve eigenschappen: veerkracht, geestdrift, oprechtheid, elegantie, humor. Negatieve eigenschappen: conservatisme, hanigheid, opschepperij, pedant, bazig. 11e teken DE HOND: Yin, link met westers teken Weegschaal. Positieve eigenschappen: standvastigheid, heldhaftigheid, fatsoen, groot plichtsbesef, intelligentie, moraliteit. Negatieve eigenschappen: onbehaaglijkheid, kritisch, te veel eigendunk, cynisme, ongezelligheid, tactloosheid. 12e teken HET VARKEN of ZWIJN: Yin, link met westers teken Schorpioen. Positieve eigenschappen: nauwgezetheid, ridderlijkheid, oprechtheid, zinnelijkheid, eerlijkheid Negatieve eigenschappen: lichtgelovigheid, gramschap, weifelachtigheid, materialisme, smulpaperij, eigenwijsheid. Bij elkaar passende tekens: 1e driehoek: De positieve actievoerders De Rat, de Draak, de Aap. 2e driehoek: De meest doelbewuste en stabiele tekens  De Os, de Slang, de Haan. 3e driehoek: De sterke, dienende tekens De Tijger, het Paard, de Hond. 4e driehoek: De gevoelige tekens Het Konijn, het Schaap, Het Varken. In principe niet bij elkaar passende tekens: Rat-Paard, Os-Schaap, Tijger-Aap, Konijn-Haan, Draak-Hond, Slang-Zwijn
Christus energie -  Christus energie helpt ons in de Goddelijke ordening te komen. Christus energie is een sterke genezende energie. Christus is de Liefde en het Goddelijke  licht in energie. Zie ook afbeeldingen van het licht dat door het harten handen  van Christus naar buiten stroomt. De Goddelijke en licht energie  doet  ons oproepen  te gaan staan en onszelf uit ons "lijden" te verlossen. ‘Uitgangspunt’: Dit door onze eigen verantwoordelijkheid te durven nemen en onze blik positief te richten op de schoonheid, de waarheid en de  goedheid. We mogen weer leren kijken en ons richten naar  het Goddelijke,Paradijselijke en wonderbaarlijke van deze planeet “ onze  aarde” (Moeder Gaia). We verbinden ons met de Christus energie en hierdoor met de oorspronkelijke energie van de natuurlijke en oorspronkelijke: De Bron, het licht,God, Jaweh of Alāhā. (welke naam u de Drie-Eenheid ook gegeven heeft). (bron: Noorderlichtcentrum)
- Synonyms: Christus, energie, goddelijke ordening
Citrien - 

is een edelsteen met een geel of oranjebruine kleur. De steen behoort tot de macrokristallijnen kwarts familie. Citrien kan worden nagemaakt door Amethist en Rookkwarts te verhitten. Deze variant werkt minder goed dan de natuurlijke Citrien. Citrien heeft als werking een zonnige, krachtige steen te zijn die bij de sterrenbeelden Tweelingen en Leeuw en het Zonnevlecht chakra hoort. De steen bevordert zelfvertrouwen, zelfrespect, individualiteit, extraversie en stimuleert zelfverwezenlijking. Het geeft energie, levensvreugde en moed en helpt zo depressies, angsten en fobieën en zelfdestructief gedrag te overwinnen. Citrien trekt geluk, voorspoed, succes, rijkdom en overvloed aan en stimuleert de drager om dit met anderen te delen. De steen maakt creatief en bevordert zelfexpressie en helpt om conflicten binnen een groep op te lossen. Citrien beschermt de aura en reinigt de chakra’s. Ook fysiek zorgt de steen voor energie. Het stimuleert de spijsvertering en heeft een gunstige invloed op de maag, milt, alvleesklier en darmen. Ook helpt Citrien bij infecties van de nieren en blaas, verbetert het de bloedcirculatie en helpt het mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom. De steen kan op allerlei manieren opgeladen worden, alleen met zonlicht een beetje voorzichtig zijn. Citrien kan op het lichaam gedragen worden, bij voorkeur op de huid. De steen kan verwerkt worden tot een elixer en dit werkt heel goed bij menstruatieproblemen en/of de overgang.


- Synonyms: edelsteen, Tweelingen, Leeuw, Zonnevlecht chakra, alvleesklier, milt, maag, darmen, spijsvertering, nieren, blaas, menstruatieproblemen, overgang, vermoeidheidssyndroom, geel, oranjebruin, kleur, kwarts
Coach/coaching - 

is een Engelse term voor veel verschillende soorten begeleiding gebruikt wordt. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach de leverancier en de klant wordt 'gecoacht'. De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen. Gesprekken tussen ‘coach’ en ‘gecoachte’ hebben als doel: iets willen en kunnen wat degene daarvoor nog niet of niet meer kon. Een nieuw gedrag kunnen vertonen dus. Oude patronen loslaten en nieuwe daarvoor in de plaats zetten.  Een manager zou bijvoorbeeld zeggen: van ‘niet- naar wel competent handelen’ , van 'onzeker naar zeker optreden' of van 'ongezond naar gezond denken'. Coaching is : Motivatie opgang brengen om te veranderen. De ‘gecoachte’ maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van “Onbewust Onbekwaam” naar “Bewust Onbekwaam” en dan naar “Bewust Bekwaam” en uiteindelijk wordt het “Onbewust Bekwaam” handelen.


- Synonyms: begeleiding, coach, levensvragen, verandering, bewustwording
Cold reading -  oftewel ‘koud lezen’ is een techniek die door ‘waarzeggers’, bij politieverhoren of bij verkooppraatjes gebruikt wordt. Het suggereert dat men al veel van de gesprekspartner weet, terwijl dit niet zo is. Men is heel goed in het praten in algemeenheden en let goed op de lichaamstaal van de gesprekspartner om te zien of men op de goede weg is. Ook gebruikt men vleierij en zegt men wat de gesprekspartner wil horen, zodat deze eerder geneigd is om het allemaal te geloven.  Daarnaast kijken ze naar het uiterlijk en het voorkomen van iemand, want daar is ook al veel informatie te halen. Zogenaamde ‘mediums’ passen deze technieken ook toe en zijn soms zo goed geoefend hierin vanaf kleins af aan dat zij daadwerkelijk van zichzelf geloven dat zij paranormaal begaafd zijn. Blijf altijd kritisch, vertrouw je gevoel en vraag zo nodig naar de opleiding van het medium.
Counseling - 

is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.


- Synonyms: coaching, hulpverlening, levensvragen, bewustwording
Dharma - 

oud-Indisch voor ‘de leer’, de manier naar Verlichting volgens Boeddha. Hier is het belangrijk om veel goede daden te doen en als je dat doet beschik je over de volgende 6 goede eigenschappen: 1. Gul zijn 2. Anderen geen kwaad doen 3. Geduldig zijn 4. Niet opgeven goed te doen 5. Mediteren 6. Wijsheid


- Synonyms: boeddha, verlichting, de leer, goede daden.
Dierenfluisteraar -  een dierenfluisteraar of dierentolk krijgt informatie binnen in gedachten en gevoelens of beelden van dieren. De dierenfluisteraar maakt telepathisch contact met uw dier. Het is een intuïtieve vorm van communicatie. Met een open hart en op zielsniveau vindt deze communicatie plaats. Als u iets merkt in het gedrag van u dier wat u niet kunt plaatsen, wat u niet prettig vind en als vervelend ervaart, kunt u raad vragen bij een dierenfluisteraar. Dit kan bijvoorbeeld heel handig zijn als een dier een ziekte onder de leden heeft die niet zo gezien of bemerkt kan worden. Of als u uw dier beter wilt begrijpen. Dieren reageren op de dierenfluisteraar via hun instinct en geven zo aan wat er aan scheelt.
- Synonyms: dieren, fluisteraar, raadvragen, dierentolk
Dierenriem - 

de dierenriem of zodiak is een brede strook in ons hemelruim waarin bepaalde constellaties/groepen sterren staan die gebruikt werden samen met de zon, de maan en de planeten om kalenders op te stellen. De beweging van de zon en de voortdurende verandering van de sterrenhemel heeft de mens van oudsher gefascineerd. De sterrenhemel draait iedere dag van oost naar west om een vaste pool. Op het noordelijk halfrond is deze pool op minder dan 1 graad van de poolster verwijderd, wat het gemakkelijk maakt om zich te oriënteren. De sterren rond de poolster bewegen zich in een concentrische cirkel om haar heen, zodat aan de oostelijke horizon voortdurend nieuwe sterrenbeelden opduiken die in het westen weer ondergaan. Zoals de zon dag en nacht markeert, zo keert ze ook na verloop van een jaar terug op dezelfde plaats aan de sterrenhemel. Het wordt gebruikt in de astrologie. De dierenriem ligt alleen scheef over de aarde heen. Daardoor verplaatst het tijdperk waarin we leven zich steeds. Deze verplaatsing wordt precessie genoemd. Binnen de astrologie is het bestaan van de twaalf astrologische tijdperken het gevolg van precessie. Nu het lentepunt (rond 21 maart) zich verplaatst van het sterrenbeeld Vissen naar de Waterman bevinden wij ons astrologisch beschouwd aan het begin van het tijdperk van de Waterman. Volgens oude astrologische tradities verdeelde men de weg die de zon aflegde in twaalf parten of tekens met een lengte van 30 graden. In de loop van het jaar beweegt de zon zich dan door alle tekens die voornamelijk levende wezens of dieren voorstellen. Omdat de tekens hoofdzakelijk dieren zijn, werd de strook van sterrenbeelden 'dierenriem' of zodiak genoemd (uit het Grieks: zooion = levend wezen of dier). Het enige niet-levende wezen uit de dierenriem, de Weegschaal, is pas in latere tijden toegevoegd. Aanvankelijk werden de schalen van de Weegschaal gezien als de klauwen van de Schorpioen.


- Synonyms: dierenriem, sterrenbeelden, zodiak
Dimensie - 

betekent letterlijk vertaald, afmeting. Elk voorwerp heeft dimensies: lengte, breedte en hoogte. Ook kan het aspect of element betekenen. Iets geeft iets een nieuwe dimensie. Er wordt ook gesproken van een ‘andere dimensie’ en vaak heeft men het hier over als men het over de spirituele wereld heeft. Spirits, engelen en allen die daarbij horen bevinden zich in een andere dimensie. Zij zijn bij ons, maar niet iedereen kan ze zien alsof ze ‘stoffelijk’ zijn. Als een medium contact maakt, maakt zij contact met deze andere dimensie.


- Synonyms: afmetingen, aspect, element
Doelstelling -  De Spirituele doelstelling van Mireille & Collega’s in onze spirituele functie vanuit Puur Medium is een ieder die ons benadert helpen vanuit puurheid in de puurheid van de ander, de puurheid die jij bent in jouw natuurlijke en pure zijn. Of het nu om een relatie vraag gaat, je het niet meer weet, de liefde, een pijnpunt/een ervaring waar je je vinger niet op kunt leggen, vragen hebt over je (nieuwetijds-)kind(eren), je eigen spiritualiteit, issues op de werkvloer, een karakter analyse voor je bedrijf in een sollicitatieprocedure, vragen over tweelingzielen, zielsverwanten en andere connecties. Voel je vooral welkom en veilig! Jij bent Puur en jij verdient een oprecht, eerlijk en puur consult! Zodat je daadwerkelijk gediend wordt door hetgene dat we jou mogen aanreiken. We gaan graag samen met jou op zoek, naar jouw talenten, jouw puurheid, we willen je graag stimuleren, te gaan staan, te zijn in de puurheid die jij bent. Wij veroordelen niet, maar kijken graag de diepte in, gaan graag met je mee, jouw diepte in, om te voelen, waar te nemen waar jouw knelpunten kunnen zitten die jij even niet meer ziet, niet meer weet. Wij willen je in onze consulten graag voeden in positiviteit en je helpen je doelen te bereiken door te groeien in je authenticiteit. Negativiteit willen wij niet voeden en zullen je daar ook inzichten in geven. Van negatieve voeding kun jij niet groeien, daarin kunnen wij jou niet dienen, wel in het geven van antwoorden en spirituele inzichten. Die inzichten geven uitzicht op de weg die jij wilt bewandelen en de paden en zijpaden die jij wel of niet gaat verkiezen.   Wij zijn er voor jou. Mireille & Collega’s zijn er voor jou. Voor jouw spirituele zijn, voor jouw doel op aarde, welk doel dat ook moge zijn. Weet dat er meer is wat betreft jouw zielsbestemming op aarde, vanaf de dag dat jij door De Poort ging om jouw spirituele ervaring als mens op te doen op deze aarde, zodat jouw ziel meer weet en zich zal vullen met ervaringen, emoties, wijsheden en meer.
- Synonyms: doelstelling, puur, authenticiteit, spiritualiteit, vragen, positiviteit
Dromen -  tijdens onze slaap dromen we allemaal. Een droom is een film die zich afspeelt tijdens de nacht. Het is een soort hallucinatie. Net als mensen die schizofrenie zijn en overdag stemmen horen of dingen zien. Alleen in de nacht is het oké om te dromen/te hallucineren en overdag is het niet oké.  Per nacht dromen we vaak anderhalf tot twee uur lang. We beleven vaak van alles, niet altijd duidelijk of in chronologische volgorde en soms met mensen, dieren of wezens die we niet kennen. Handelingen die we in dromen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld afwassen, duren even lang als dat we dat overdag doen. Soms ben je wel opeens in een andere ruimte, terwijl je er niet heen bent gelopen of gereden, dit lijkt dan op een film. Waarin soms een reis van anderhalf uur eruit wordt gehaald en de scene zich gewoon anderhalf uur verderop afspeelt. Dromen zijn ook niet altijd alleen maar heel vreemd. We onthouden die dromen alleen beter. We verwerken tijdens deze dromen onze belevenissen van overdag of van langer terug. Soms hebben mensen ook voorspellende dromen. Ze dromen het en daarna gebeurt het ook echt. Ook kunnen overleden dierbaren met ons contact maken, als we dat willen, in onze dromen. Sommige mensen denken dat ze niet dromen, omdat ze het zich niet herinneren. Je kunt jezelf hier op trainen door verschillende oefeningen. En leg bijvoorbeeld pen en papier naast je bed om gelijk na het wakker worden op te schrijven wat je hebt gedroomd. Ook kun je zogenaamde lucide dromen hebben. Dat zijn dromen waarin je je bewust bent van het feit dat je aan het dromen bent. In je droom merk je aan bepaalde dingen die bijvoorbeeld niet kunnen dat je je afvraagt hoe zoiets kan en met dat je dat afvraagt, valt het kwartje: ik droom!
- Synonyms: dromen, voorspellend, lucide
Dromenduiding - 

het uitleggen, duiden, van dromen. Dromen zitten vaak vol betekenissen. En ze zijn niet altijd letterlijk te nemen. Soms is de beeldtaal zo bijzonder dat je graag zou willen weten wat het betekent. Deskundigen hebben zich hierin gespecialiseerd en kunnen je zo vertellen wat de betekenis van je droom kan zijn. Ook zijn er boeken over dit onderwerp geschreven door bijvoorbeeld psychologen, of boeken waarin je zelf kunt opzoeken wat iets kan betekenen. Al is dat nooit specifiek van toepassing op jouw droom. Voor een duidelijke uitleg van je dromen kun je contact opnemen met een van onze consulenten bij Puur Medium.


- Synonyms: dromen, duiden, psychologen
Drumceremonie -  een (spirituele) ceremonie waarbij de drum (een sjamanistische trommel, vaak zelf gemaakt door de drummer, van dierenhuid en versierd met bijvoorbeeld kralen, veren) centraal staat. Er kan door 1 persoon gedrumd worden, maar vaak hebben de meeste deelnemers een drum bij zich. Er wordt verbinding gemaakt met elkaar, met de spirits en met Al dat is door middel van geluid. Inheemse volkeren gebruikten de drum, al bij belangrijke ceremonies, gebeurtenissen en feesten. Het drummen wordt ook gebruikt om in een soort trance te geraken, om zo inzichten te verkrijgen tijdens het dansen op het geluid en het ritme.
Edelstenen -  zijn zeldzame gesteenten die vanwege hun werking, zeldzaamheid en schoonheid erg in trek zijn. Men gebruikt ze voor sieraden, meditaties, als pendel, in bepaalde formaties in huis of bijvoorbeeld in een kan met water om te drinken. Edelstenen kunnen geslepen worden in cabochon (ronde vormen) of in facet (met verschillende gladde vlakken). Edelstenen zijn helende stenen, dit kan op emotioneel gebied zijn, maar ook fysiek hebben zij een genezende werking. Elke edelsteen heeft een andere werking voor een specifieke blokkade of probleem. . De kleur en de chemische bestanddelen hebben een lichamelijk therapeutische invloed. Als je de edelsteen draagt op je huid of als sieraad om doet, treedt de steen in werking. (Edel)stenen worden ook wel kristallen genoemd. Het woord kristal is afgeleid van krystallos, wat Grieks is voor 'ijs'. In de Oudheid dacht men dat het heldere kristal, vanwege zijn glasachtige uiterlijk, bevroren water was, en het werd daarom voor 'bevroren water uit de hemel' of 'gestold licht' aangezien. Edelstenen hebben hun eigen specifieke trilling, kleur en grondstof. Die belangrijk zijn bij het afgeven in energietrilling aan het energiesysteem van mens.Het geloof in edelstenen is voornamelijk gebaseerd op de uitstraling of 'energietrilling' ervan. Door middel van Kirlian foto’s (aurafotografie) is bewezen dat stenen ook een energieveld hebben.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: edelstenen, blokkade, helende stenen, genezen, emotioneel, fysiek
Emotie - 

gevoel, een beleving van een gebeurtenis, roept een gevoel op. Vreugde, angst, boosheid en verdriet zijn gevoelens die bij een bepaalde gebeurtenis opgeroepen worden. Men ervaart daarbij ook lichamelijke sensaties, reacties of prikkels.


- Synonyms: gevoel, vreugde, angst, boosheid, verdriet
Emotionele bagage - 

is een figuurlijke uitdrukking. Men probeert hier duidelijk te maken dat men dingen, in dit geval emoties, meeneemt tijdens zijn/haar leven van bijvoorbeeld vroeger of zelfs uit vorige levens. Deze ‘bagage’ dient men in ogenschouw te nemen als men in nieuwe situaties komt die bijvoorbeeld sterk doen terugdenken of voelen naar een eerder moment. Vaak zijn dit minder leuke gevoelens, zoals angst, verdriet en boosheid. Het is de bedoeling dat deze ‘bagage’ eerst wordt losgelaten en/of verwerkt. Anders blijft men ten alle tijden op de ‘oude’ manier reageren, terwijl dit in de nieuwe situatie niet meer nodig is. Tijdens het leven worden dingen anders. Wat je als kind heel erg vond en het is geen trauma, dan kun je er tegenwoordig als volwassene heel anders tegen aan kijken. Je leert relativeren. Als kind leef je heel erg in het hier en nu en is alles wat je meemaakt heel erg aanwezig. Je emoties dus ook. Vandaar dat kinderen bijvoorbeeld driftbuien krijgen als ze hun zin niet krijgen. Ben je volwassen geworden, dan uit je je anders, meer beheerst als je je zin niet krijgt. En kun je vaker denken, jammer, pech gehad, volgende keer beter. Of je leert dingen op een andere manier aan te pakken.


- Synonyms: gevoelens, bagage, figuurlijk, relativeren
Empatisch vermogen - 

Inlevingsvermogen. De kunde of vaardigheid om je in te leven in iemand anders. Empathie is het vermogen om je in te leven in de gevoelens of de gedachtegang van anderen. Empatisch vermogen is een vorm van sensitiviteit. Het empatische vermogen is een belangrijk element van emotionele intelligentie. Als je je kunt inleven in anderen, dan begrijp je hun emoties beter en kun je effectiever communiceren. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er conflicten. Empathie begint met het waarnemen en begrijpen van verbale en non-verbale boodschappen van iemand anders, ofwel luisteren op emotioneel niveau.


- Synonyms: inlevingsvermogen, emotioneel niveau, communicatie, emoties
Energetisch -  betekent letterlijk vertaald; als iets met energie te maken heeft. Behandelingen als reiki, acupunctuur, healing werken met energie en krachten. Dat zijn energetische behandelingen. Zie ook energie, energetisch healen, energetisch therapeut
- Synonyms: energie, krachten
Energetisch healen -  Healing (heling, genezing) door middel van energie. Oude energie die niet meer nodig is verwijderen en te genezen om zo ruimte te maken voor nieuwe, frisse energie..
- Synonyms: healing, genezen, energie
Energetisch therapeut -  Een energetisch therapeut werkt vanuit een ander mensbeeld dan de reguliere gezondheidszorg. De therapeut kijkt in dit geval op een holistische manier naar de mens. Dat betekent dat alles wat de mens is en meegemaakt heeft als een geheel gezien wordt. De fysieke, emotionele en energetische mens in dit geval. Als er op een of meerdere vlakken blokkades of problemen zijn, worden die allemaal meegenomen in de behandeling voor het genezingsproces. Er wordt gekeken waar deze blokkade of dit probleem vandaan komt, de oorzaak wordt opgezocht en behandelt. Daardoor zullen de andere blokkades/problemen ook genezen. Een energetisch therapeut maakt samen met de cliënt contact met de blokkade of het probleem door middel van de handen of de ademhaling.  
- Synonyms: contact, probleem, blokkade, energetisch, therapie, holistisch
Energie -  Chi (Chinees), Ki (Japans) of Prana (Indiaas) betekent allemaal (spirituele) energie. Het is gerelateerd aan, maar niet precies hetzelfde als het wetenschappelijke concept van energie.  Het wetenschappelijke concept van energie houdt in dat het natuurkundig verklaarbaar is. Het is om te meten wat het 'kost' om een massa in beweging te zetten..Het woord zoals dat op deze site gebruikt wordt, is iets dat in essentie gevoeld moet worden. Energie is overal, in ons en om ons heen. Sommigen kunnen het waarnemen, maar de meeste mensen kunnen het alleen voelen. Als je aan je lichaam denkt en dan bijvoorbeeld aan je voeten, voel je je voeten, je ziet een beeld in je hoofd hoe ze er uit zien of je kijkt er letterlijk naar. Alles wat er gebeurt, je neemt waar, je voelt, je kijkt, je denkt, zet energie in werking. Vroeger waren er veel minder afleidende factoren, zoals telefoons, computers en tv, en konden mensen veel beter energie waarnemen. Toen zijn ook de diverse dingen waargenomen en bestudeerd, zoals chakra's, de energiecentra in ons etherische lichaam en om lichamelijke klachten te verhelpen zijn er manieren ontwikkelt zoals yoga en mudra's. (Mudra is een gebaar, komt uit de Indiase cultuur en er wordt een symbolische houding van de hand mee bedoelt, die bijvoorbeeld bepaalde klachten kan verhelpen). De Chinezen deden dit met acupunctuur en Qigong. (Qigong is onderdeel van de Chinese leer/cultuur om een bepaalde lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden). Energie schijnt van alles te zijn en is eigenlijk ongrijpbaar. Maar doe maar eens een mudra en de energie verandert.. Onderga maar eens een acupunctuur behandeling en ervaar daarna hoe je energie is verandert. Je verhoogt energie, je voelt een andere energie en energie wordt gedeblokkeerd.
- Synonyms: energie, voelen, Chi, Ki, Prana, acupunctuur, chakra, deblokkeren, Qiqong, mudra
Energieveld -  Alles wat leeft heeft een energieveld. Wij bestaan immers niet alleen uit materie en de energie strekt zich altijd een stukje uit buiten je fysieke buitenkant (als je lichaamswarmte). Zo’n energieveld wordt vaak ‘ aura’ genoemd. Gevoelsmatig weten we allemaal dat we dat hebben, we vinden bijvoorbeeld een bepaalde afstand tussen ons en een ander nodig om ons fijn te voelen. Als iemand in jouw energieveld komt, kunnen we echt het gevoel hebben dat we ons territorium moeten verdedigen. De energiestromen vinden plaats tussen de energievelden. Energievelden van mensen komen soms samen. Als je samen iets doet, bijvoorbeeld elkaar omhelzen of knuffelen.  Kleine kinderen zijn bijvoorbeeld één met hun ouders. De grootte van je energieveld is afhankelijk van je eigen aura en krachtveld maar het is ook voor een deel aangeboren. Als je een van nature een sterk energieveld hebt, heb je vaak te maken met 2 soorten reacties: Die van mensen die op jouw energie willen meeliften (de plakkers en zuigers) en de mensen die hun hakken in het zand zetten en je je fel bestrijden (verdedigers). Beide kosten je energie maar als je bewust bent dat dit speelt, voel je je misschien minder persoonlijk gekwetst door het gedrag van deze mensen.
- Synonyms: energie, aura, krachtveld,
Engelen -  Zeer liefdevolle, onsterfelijke geestelijke wezens van puur bewustzijn. Ze worden niet worden gehinderd door tijd en ruimte. Daarom kunnen engelen ook bij meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn om hen te helpen of hen bij te staan. Zij komen in verschillende religies voor. Er zijn ook Aartsengelen. De meest bekende zijn Gabriel, Michael, Rafael en Uriël. Elke Aartsengel heeft zo zijn eigen taak, kleur en mannelijke of vrouwelijke energie. Zo maken ze het makkelijk voor ons om te voelen, zien en horen met welke Aarstengel, engel, angel (astro angels) we te maken hebben. Ook heeft men een 'beschermengeltje op zijn/haar schouder". Dit wordt gezegd als iemand ontsnapt aan bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Zie ook Aartsengelen en Beschermengelen.
- Synonyms: Engelen, angels, aartsengelen, beschermengelen
Engelenkaarten - 

Orakelkaarten over engelen. Het zijn kaarten die met de energie van de Engelen werken. Je kunt zo in contact komen met de engelen en gidsen. Engelen kunnen je helpen met keuzes te maken in je dagelijkse leven op elk denkbaar gebied. Er zijn diverse Engelenkaarten verkrijgbaar in spirituele winkels of webshops.


- Synonyms: orakelkaarten, engelenkaarten, keuzes maken
Engelentherapie -  Engelentherapie is een onconfessionele, spirituele helingmethode die het werken met beschermengelen en aartsengelen inhoudt. Op deze manier wordt ieder aspect van het leven geheeld en in harmonie gebracht. Engelentherapie helpt je ook om de goddelijke leiding van  de engelen duidelijker te ontvangen. Wanneer we ons openstellen voor de engelen, worden we vrediger en rustiger.
- Synonyms: therapie, rust, vrede
Entiteit -  is iets wat bestaan heeft. Wezenlijk bestaan, wezenlijkheid. Een bovennatuurlijk wezen of geest. Er zijn verschillende entiteiten en ze zijn bijvoorbeeld onder te verdelen in positieve entiteiten of negatieve entiteiten. Voorbeelden van positieve entiteiten zijn aardgebonden geesten of dolende zielen, zoals bijvoorbeeld mensen die plotseling zijn overleden en het aardse leven nog niet kunnen loslaten doordat ze niet weten dat ze dood zijn of dat er nog een heftige emotie is die eerst aandacht nodig heeft. Gidsen en engelen van God zijn ook een voorbeeld van positieve entiteiten, zij begeleiden je op je levenspad.  Voorbeelden van negatieve entiteiten zijn lagere geesten, zij zijn er op uit om je te plagen of op een verkeerd spoor te zetten om er zelf beter van te worden. Demonen, die werken in opdracht van het kwaad of gevallen Engelen, die de kant van Lucifer hebben gekozen. Bij problemen, zoek hulp bij een professioneel medium of lichtwerker die de entiteiten kunnen verwijderen.
- Synonyms: entiteiten, geesten, dolende zielen, gevallen engelen, demonen
Existentiele intelligentie - 

heeft te maken met de kosmos, maar ook met de zin van het leven. Het houdt verband met zingeving en spiritualiteit. Filosofen en spirituele leiders kunnen deze intelligentie bezitten, net als mensen met belangstelling voor religie. Denk hierbij aan de Dalai Lama. Iemand met een grote existentiële intelligentie is bijvoorbeeld geïnteresseerd in vraagstukken over het bestaan, kunst, de kosmos, houdt van filosoferen en stelt kritische vragen over allerlei zaken.


- Synonyms: Dalai Lama, spiritualiteit, kosmos, kunst, filosofie, intelligentie
Fluoriet -  is een edelsteen die het zelfvertrouwen vergroot, structuur aanbrengt, bescherming geeft en een stabiliserende werking heeft. De steen kan donkergeel, groen, blauw, violet of zwart van kleur zijn. De steen is doorzichtig met een glasachtige glans. Deze steen kun je bij je dragen als je meer in balans wilt zijn. Ook geeft de steen inzicht in beperkende gewoonten, onderdrukte gevoelens en kan goed gedragen worden tijdens het studeren. Het geeft focus en concentratie. Daarnaast zorgt het voor snellere verwerking van de informatie. Het beschermt tegen en reinigt elektromagnetische straling (bijvoorbeeld van computers en mobiele telefoons). De steen heeft een positieve werking op stijfheid, gewrichtsproblemen (zoals artritis) en reuma. Het is goed voor de botten en tanden en het verlicht de pijn bij gordelroos en andere zenuwpijnen. Verder heeft het een gunstige werking op de huid (bijvoorbeeld op puistjes en rimpels) en slijmvliezen, met name van de ademhalingswegen. Naast de algemene werking van fluoriet heeft de paarse fluoriet de volgende aanvullende eigenschappen: bevordert herstel, geeft steun bij zware operaties en heeft een positieve werking op het beenmerg, de cellen en ziektes die daaraan gerelateerd zijn zoals bijvoorbeeld leukemie. Deze steen kan verder gebruikt worden om in een diepere meditatie te komen. De blauwe fluoriet werkt met name op de hersenen en de geest in. Het bevordert het geheugen, de concentratie, rationeel denken en informatie verwerking. Het helpt bij verwarring, twijfel en mentale instabiliteit en maakt de geest helder en sterk. Deze steen heeft een positieve werking op de ogen, oren, neus en keel en kan oorsuizen verminderen. Groene fluoriet werkt met name in op het hart en bevordert emotionele balans, de intuïtie en evenwicht tussen gevoel en verstand. Het absorbeert en beschermt tegen negatieve energie. Deze steen heeft een positieve werking op de maag. Gele fluoriet bevordert zelfvertrouwen, helpt je om grenzen te stellen en om voor jezelf op te komen (met name in groepen). Deze steen werkt opbeurend. Fluoriet kan verbleken onder invloed van zonlicht en het is beter deze steen niet te veel bloot te stellen aan water. Je kan fluoriet op of bij je lichaam dragen en de steen kan in een ruimte geplaatst worden om straling van bijvoorbeeld computers te verminderen. De chakra’s waar de edelstenen bij horen zijn:  Gele fluoriet werkt in op het zonnevlecht (3e gele) chakra ,  groene fluoriet werkt in op het hart (4e groene) chakra , paarse fluoriet werkt in op het voorhoofd (6e indigo) chakra  en heldere fluoriet werkt in op het kruin (7e lila) chakra. Waterman en Vissen zijn de sterrenbeelden die bij fluoriet horen.
- Synonyms: edelstenen, mineralen, zelfvertrouwen, balans, chakra's, bescherming, straling
Foto reading - 

letterlijk foto lezen. Men gaat met een foto van een al dan niet overleden persoon naar een medium en die zal de foto ‘lezen’. Het is ook mogelijk een foto van een (huis)dier, een huis of een situatie te lezen. Ieder medium kan dit op een andere wijze doen. Sommigen houden de foto vast en voelen, sommigen kijken naar de foto of allebei. Het medium krijgt informatie over datgene wat op de foto staat en/of er mee te maken heeft en zal dat aan u doorgeven.


- Synonyms: foto lezen, intuitie, medium, reading
Gabriel - 

één van de aartsengelen. Bijzondere engelen die zeer liefdevolle, machtige onsterfelijke geestelijke wezens van puur bewustzijn. Ze worden niet worden gehinderd door tijd en ruimte. Daarom kunnen engelen ook bij meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn om hen te helpen of hen bij te staan.. Opperboodschappers worden zij ook wel genoemd. Zij komen in verschillende religies voor. De meest bekende naast Gabriel zijn Michael, Rafael en Uriël.


- Synonyms: engelen, Michael, Rafael, opperboodschappers, Uriel
Galactisch -  is een bijvoeglijk naamwoord dat wil zeggen dat het betrekking heeft op een melkwegstelsel uit het Universum. Het Griekse woord galaxias betekent ‘melk’ daar is galactisch/melkweg van afgeleid.
- Synonyms: melkwegstelsel, universum
Galactische Federatie - 

De Galactische Federatie, ook wel Galactische Federatie van het Licht, de Confederatie (van Planeten), Interstellaire Alliantie of de Galactische Federatie van Werelden genoemd, is een samenwerkingsverband van ruimte varende beschavingen in onze Melkweg. Zij bestaat uit honderdduizenden leden en werd miljoenen jaren geleden opgericht, na een serie oorlogen in het Lyra-sterrenbeeld. De vernietiging die daarbij plaatsvond was voor de overlevenden aanleiding om galactische conflicten voortaan op een vredige manier te proberen op te lossen. Ieder bewoond melkwegstelsel in ons universum heeft een federatie, maar die van ons is volgens bronnen één van de oudste.


- Synonyms: buitenaardse beschavingen, melkweg, universum.
Gans (Steenbok) -  Totemdier van de Indianen. Hoort bij sterrenbeeld Steenbok. Er zijn talloze soorten ganzen. De Amerikaanse Indianen vereerden vooral de mooie witte sneeuwgans die de kleur van zuiverheid met zich mee droeg en die zij " de vogel van voorbij de noordenwinden noemden" .  Men zag dit dier ook als de grote dromer. Dromen in de zin van plannen hebben op de lange termijn, dromen willen verwerkelijken. Hun grootste frustratie ligt er in dat dit niet snel genoeg gaat. Ganzen vliegen in zwermen en leggen soms per jaar wel 8000 kilometer af van en naar hun broedplaatsen. Net zoals hun totem dier hebben Gansmensen het vermogen doelen op de lange termijn te stellen. Ganzen zijn perfectionistisch. Ze kunnen evenals hun totemdier soms muggenziften en zich druk maken om relatief onbeduidende zaken. Wanneer ze zich te neer laten drukken doordat ze op een hindernis stuiten of omdat de verwezenlijking van hun dromen nog zo ver weg lijkt te zijn, kunnen ze diep melancholisch worden. De gans is wit, de kleur van zuiverheid. Het onmogelijke wordt soms voor hen bereikbaar. Onder dit teken geboren mensen zijn praktisch en ambitieus. Ze mogen anderen graag, maar deze mensen kunnen gereserveerd zijn, ze voelen zich namelijk best wel heel emotioneel kwetsbaar, als ze te open zouden zijn. In het verleden hebben ze daar geen beste ervaringen mee gehad, dus het duurt een tijd voor je hun vertrouwen kunt winnen. Je totemmineraal is de Peridoot. Dat is een stollingsgesteente, dat ook wel chrysoliet of olivijn wordt genoemd, het is een delicate groene steen, met een glasachtige glans. De Amerikaanse Indianen beschouwden deze steen als tot steen geworden "hemelse straling", rechtstreeks afkomstig van zonnekracht. Als steen van het licht was deze steen verbonden met enerzijds helderziendheid, een zeer vreemde eigenschap in ons denken over de nuchtere en praktische Steenbok, en anderzijds helderheid van geest, een heel bekende eigenschap van deze mensen. Ook werd de peridoot in verband gebracht met de spirituele zon en schonk daardoor onderscheidingsvermogen op spiritueel gebied., Misschien dat daarom de Steenbok niet alles voor zoete koek slikt, maar heel serieus is op het spirituele pad. Peridoot heeft een kalmerende invloed, vooral als je een steen in een hoofdtooi zet of op de basis van je keel draagt, omdat ze rechtstreeks inwerken op de chakra's van het hoofd. De totemplant is de Braam. De braam is een overblijvende kruipplant, met slanke takken die met scherpe doorns bezet zijn. De getande bladeren zijn aan de onderkant fijn behaard. De Indianen gebruiken de wortels en bladeren medicinaal als een middel tegen diarree. Met thee van de gedroogde bladeren behandelde men darmontstekingen en kolieken. Verder kauwde men op braambladeren tegen bloedend tandvlees. De stekelige doorns van de braam wijzen op zowel bescherming als lijden. Met beide kwaliteiten lijken Ganzen in hun leven meer dan gemiddeld te maken te krijgen. Ze stuiten nogal eens op moeilijkheden, maar lijken ook altijd beschermd te zijn tegen blijvende schade. En verder zijn ze zelf beschermers voor iedereen in hun omgeving. De braambessen van de plant zelf gelden als inspiratie, en deze totem is dus heel erg verbonden met geïnspireerd zijn en met de moed een volharding die nodig zijn om de aspiraties die je hebt te realiseren.
- Synonyms: totemdier, ganzen, peridoot, totemplant, totemmineraal, Steenbok
Gebed - 

komt van het woord bidden, wat betekent: in gesprek gaan met het Hogere. Bidden/ het gebed komt in veel religies voor. De gelovige zoekt via een gebed spiritueel contact met goddelijke wezens. De reden voor een gebed kan verschillend zijn, men kan een verzoek doen, meestal is dit voor hulp, spirituele raadgeving. Of om respect of eerbied te betuigen aan degene die zij aanbidden. Men kan ook het Hogere bedanken in een gebed. Maar het kan ook onderdeel zijn van een ‘leer’ om zo tot een hogere staat van zijn te komen. Men gebruikt het dan als een vorm van reflectie. Het bekendste gebed in Nederland is volgens het christelijke geloof het ‘bidden en danken voor het eten of slapen gaan’ en volgens het islamitische geloof het ‘5 keer op een dag bidden richting Mekka’. Ook de ‘weesgegroetjes’ van het katholieke geloof en het ‘schietgebedje’ is bij ons algemeen bekend. Meditatie is ook een vorm van bidden of bidden een vorm van meditatie. Men zoekt een moment om contact te maken met hetgeen waar men in gelooft om wat voor reden dan ook.


- Synonyms: bidden, geloof, schietgebedje, weesgegroetje, katholiek, christelijke, islamtisch
Geboortehoroscoop -  geeft een beschrijving van jouw karaker.  Deze beschrijving is heel persoonlijk en geeft weer hoe de planeten stonden toen jij geboren werd. Aan de hand van je geboortedatum, plaats en de tijd van geboren worden, wordt een duiding gemaakt. Het is een weergave van jouw persoonlijke eigenschappen, je karakter en je beperkingen. Je geboortehoroscoop blijft heel je leven geldig. Je kunt een geboortehoroscoop laten maken door een erkende astrolo(o)g(e).
- Synonyms: horoscoop, astrologie, geboorte, planeten, karakter
Geel -  De spirituele betekenis voor de kleur Geel: ontspringen lente, intelligentie, dromen, zelfvertrouwen, kennis, visioenen, mentale kracht, zon, inzicht, herinneringen. Kleur van het Zonnevlechtchakra/Solar Plexus chakra. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Paaskleur Goud Kleur van de regenboog Saffraankleur Pauselijke kleur Plaats in België Plaats in de Benelux Plaats in Vlaanderen
Geïnspireerd schrijven - 

Het is schrijven of dichten, terwijl de schrijver contact maakt met zijn gidsen, hogere zelf of andere spirits. De schrijver vraagt hen te helpen of hem te inspireren. De schrijver schrijft de boodschappen op die de spirits doorgeven en zo ontstaat een verhaal, een boodschap of een gedicht. Geïnspireerd schrijven is bijna hetzelfde als automatisch schrift. Het verschil met automatisch schrift is dat de schrijver zogezegd kan worden ‘overgenomen’ door de gidsen, hogere zelf of andere spirits. (kijk bij Automatisch schrift elders in dit woordenboek)


- Synonyms: schrijven, dichten, spirits, boodschap, verhaal, gidsen, automatisch schrift
Geleide meditatie -  zijn teksten die worden uitgesproken tijdens een meditatie door degene die de meditatie leidt. De teksten helpen bij het mediteren door te focussen op de ademhaling of door bepaalde dingen voor je te zien of te voelen en zo een diepe rust te ervaren.  Vaak gaan geleide meditaties over een bepaald thema en kun je je zo richten op een vraag of proberen inzicht te verkrijgen in een thema wat jou bezighoudt op dat moment.
- Synonyms: mediteren, thema's, inzicht verkrijgen
Geloof -  als in religie, een van de vele vormen van zingeving. Men gelooft bepaalde ideeën over zingeving, spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Vaak wordt hier de term ‘geloof’ gebruikt. Geloof kan ook gezien worden als vertrouwen. Men vertrouwt er op dat dit of dat zal gebeuren. Men gelooft hier in.
- Synonyms: religie, vertrouwen, ideeen, zingeving, spiritualiteit
Gidsen -  in spiritualiteit wordt vaak over gidsen gesproken. Gidsen zijn personen zonder lichaam. Zogenaamde ‘spirits’.  Ze zijn altijd bij ons. Van af onze geboorte hier op aarde totdat we overgaan.   Meestal zijn ze al meerdere levens bij ons en kennen wij ze in de parallelle wereld heel goed. Die gids wordt je hoofdgids genoemd. Gidsen worden altijd bijgestaan door andere gidsen. Deze gidsen zijn tijdelijk bij je. Een overleden dierbare kan een tijdelijke gids zijn. Het hangt af van de fase waarin jij je bevindt op dat moment welke tijdelijke gids je hebt. Sommigen kunnen dus meerdere levensjaren bij je zijn en andere gidsen alleen voor een bepaalde situatie of thema wat op dat moment speelt. Gidsen die altijd al bij je zijn ken je in het dagelijkse leven hier op aarde niet persoonlijk. De gids kan wel een god of godin uit de Oudheid zijn of een aartsengel of misschien wel iemand uit het verre verleden zoals bijvoorbeeld Mozart of Nostradamus.  Je kan proberen via een al dan niet geleide meditatie in contact proberen te komen met je gids. Ook zijn er diverse workshops hier voor te volgen.
- Synonyms: gidsen, hogere gids, overleden dierbaren, meditatie
Glazen bol -  een glazen of kristallen bol is een object van glas of kristal wat gebruikt wordt bij waarzeggerij of helderziendheid. Het medium kijkt in de bol om dingen te zien over het heden, verleden of de toekomst. Het is in dat geval een hulpmiddel voor het medium.
- Synonyms: glas, kristal, voorspellen, waarzeggerij
God -  een aanduiding die gebruikt wordt bij religie, als godsbegrip. Vooral binnen het christendom, het jodendom en de islam wordt deze term gebruikt. Al spreekt men bij de islam over Allah. Daarnaast wordt het ook bij de oude religie gebruikt, waarin ze heel duidelijk spreken van een god en een godin, als in alles is mannelijk en vrouwelijk en kan niet zonder elkaar bestaan. In het christendom, jodendom en de islam is god een oppermachtig wezen.
- Synonyms: god, godin, oppermachtig wezen, christendom, jodendom, islam, oude religie
Grenzen -  afbakening van een gebied of van jezelf en je gevoel van tot hier en niet verder. Heb jij grenzen? Tot hoever kan iemand gaan bij jou? En tot hoe ver ga je zelf? Grenzen zijn lastig, we denken al snel ‘als de ander maar blij is’. De meeste vrouwen vinden het moeilijk om hun grenzen te bepalen. Al vanaf kleins af aan zijn er mensen, kinderen die over jouw grenzen kunnen gaan. Steeds aan jou om te bepalen in hoeverre je dat toelaat. Soms is de situatie er niet naar om grenzen te stellen. Of kun je je grenzen niet aangeven. Dit komt vaak voor als de machtsverhouding niet gelijk is. Zoals bijvoorbeeld met een ouder, leerkracht op school of familie. Als jij dan het kind bent, heeft de ander meestal meer zeggenschap en zul je soms moeten doen wat tegen je gevoel indruist. Hierdoor is het extra lastig om te leren wat jouw grenzen zijn en hoe je die kunt bewaken. Ben je iemand die altijd nog een schepje er bovenop doet als het eigenlijk al niet meer kan? Nog even een wasje draaien, ook al ben je hartstikke moe en gaat morgenochtend heel vroeg de wekker weer? Het is tijd om bewust te worden van je grenzen, want degene die je er mee hebt als je ze niet goed bewaakt, is jezelf. En jezelf alleen. Dat kan zich tenslotte uiten in ongezonde (liefdes-)relaties en een slechte gezondheid.
- Synonyms: afbakening, bewaken, machtsverhouding, ongezonde liefdesrelaties, gezondheid
Groei -  alles wat leeft groeit. Iedereen die geboren wordt, wordt groter in lengte, gewicht en ook mentaal. Fysieke groei gaat redelijk vanzelf. Mentale groei tot op zekere hoogte ook, je hersens ontwikkelen zich en je kunt verbanden leggen, snapt dingen. Ook alle ervaringen die je opdoet, zorgen voor mentale groei. Van die ervaringen kun je leren, zodat je het de volgende keer anders of nog beter doet. Als je leert van je ervaringen, groei je mentaal nog door. Ook kun je kennis blijven opdoen om nog meer te groeien qua wijsheid. Op spiritueel gebied kun je je ontwikkelen en in principe leert ieder mens elke dag bij in het dagelijks leven.
- Synonyms: ervaringen, leren, wijsheid, spirituele groei, fysieke groei
Groene Slang -  Totemdier van de Indianen. Hoort bij het sterrenbeeld Schorpioen. Net als hun totem hebben slangenmensen de neiging om mysterieus en geheimzinnig te zijn. Het vraagt nogal wat tijd, voordat ze zich voor anderen openstellen en zelfs dan aarzelen ze vaak om de geheimen van hun allerdiepste innerlijk te onthullen. Hierdoor, en door hun ruwe, stekelige buitenkant, worden ze soms verkeerd begrepen en zelfs belasterd.  Er vloeit zoveel vitale energie door hen heen dat anderen de diepte van hun wezen dikwijls niet begrijpen. De mensen van dit totem hebben, net als de slang zeer gevoelige instrumenten om de waarheid over mensen en situaties aan te voelen, te proeven en te voorschijn te roepen.  e hebben scherpe ogen die hen in staat stellen door te dringen tot de diepten van de ziel, zowel van zichzelf als van anderen. Een uitzondering hierop vormt de tijd waarin slangenmensen in verwarring verkeren en hun krachten niet toestaan gelijkmatig door hen heen te stromen. Slangenmensen kunnen goede diensten bewijzen bij het in balans houden van de natuur of welke situatie ook, zolang ze zelf innerlijk in harmonie verkeren. Ze passen zich gemakkelijk aan en net als hun totemdier kunnen ze uit hun oude huid met z'n ideeën omgeving en gevoelens, kruipen als ze de tijd gekomen achten zich te transformeren..  Ze veranderen niet gemakkelijk, maar als ze het eenmaal doen is het tot het tijd is voor iets nieuws. Evenmin als de slang, zijn het koudbloedige mensen als het gaat om hun relaties. Slangmensen verdienen ons respect, want ze beschikken over een kracht tot transformatie. Soms zijn het boodschappers, die boodschappen brengen die we allemaal horen, als we dicht genoeg in hun buurt komen. Als slang-mensen hebben geleerd hun eigen energie in balans te houden, kunnen ze een enorm geduld ten toon spreiden bij het onderwijzen van anderen.  Het doel van veel van de ervaringen, die Slangen meemaken in hun leven is dat ze leren geduldig en tolerant te zijn.  In de Oudheid was de slang een beschermer van het mysterie. Hij bewaakte de toegang tot kennis en wijsheid. Daarnaast geldt hij als de beschermer van de hallucinogenen planten. Evenzo kunnen slangen van grote hulp zijn voor mensen die onder de gevolgen van alcohol of drugsgebruik lijden.  Je behoort als Slang tot de 'kikker clan'. Door het vloeibare van het waterelement laten leden van de kikkerclan zich gemakkelijk meesleuren in hun honger naar nieuwe ideeën en ervaringen. Je bezit het vermogen om vernieuwing en verfrissing te brengen in elk project waar je bij betrokken bent. Als lid van de kikkerclan ben je in staat je op de stroom van de creatieve en genezende energie af te stemmen en deze te kanaliseren waar dat nodig is. Het lijkt ook wel of je je als kikker meer thuis voelt in het verkennen van de ontastbare dingen van het leven. De distel is je totemplant. Slangenmensen kunnen, net als hun plant, verstandelijk of emotioneel tot grote of minder grote hoogte groeien. Dat hangt af van hun bereidheid de talenten en mogelijkheden waarover ze beschikken op de juiste manier te ontwikkelen en te gebruiken. Ze kunnen van de distel leren dat het belangrijk is krachtig en diep in de aarde te wortelen, want ze hebben de hulp van de aarde nodig om de energie die door hen heen stromen in de juiste kanalen te leiden. Elk slangmens is in staat de wereld om hem heen van dienst te zijn, maar sommigen verliezen die mogelijkheid, omdat ze zich zo in stekels hullen, dat er maar weinig mensen dicht genoeg bij hen komen om de goede dingen onder die buitenste laag te ontdekken. Zelfs slangmensen die goed in harmonie zijn, hebben vaak een buitenkant van stekelig pluis, dat iedereen prikt die in hun ogen henzelf of degenen die hen na staan hebben gekwetst.  De totemsteen is de Amethist. Deze zal goed zijn werk kunnen doen als steun bij de nodige meditatieve perioden. En voor andere mensen die slangen kennen een tip hoe je met deze mensen het beste om kunt gaan: wees oprecht. Slangen verfoeien achterbaksheid. Wees precies. Slangen vervelen zich met lange uiteenzettingen. Houd je aan je woord. Slangen maken zich uit de voeten als ze denken dat je niet te vertrouwen bent. Wek nooit hun woede. Slangen zijn kort van memorie, maar een krenking vergeten ze nooit.  Er wordt vaak gezegd dat slangen mens uitzonderlijk seksueel gericht zijn, waarschijnlijk klopt dit wel, maar onder deze mensen zijn ook velen die juist dit gedeelte tijdens hun leven achter zich laten. In de liefde zijn ze alles verslindend , dominant, maar ook heel trouw. Ze geven zich volledig. Door een overdaad aan opgekropte emoties doen zich regelmatig problemen voor aan maag of darmen. Geslachtsorganen geven ook soms reden tot bezorgdheid op gezondheidsvlak. Je kleur is violet en je beste dag is de dinsdag.
- Synonyms: slang, totemdier, schorpioen, sterrenbeeld, indianen, amethist, kikker clan
Haan -  is de 10e van de 12 sterrenbeelden in de Chinese astrologie. De eigenschappen die bij de Haan horen zijn stug, aards, onbevangen, kleurrijk, precies, nuchter, goed organisatietalent, weinig sociaal, huislijk, drukdoend, opschepperig en overdreven. Gevoel voor humor en houdt van een discussie zijn ook eigenschappen die bij de Haan horen. Hanen hebben meestal meer charme dan intellect en zijn niet geschikt voor saaie, voorspelbare baantjes. Verliefd worden vinden Hanen een serieuze aangelegenheid en ze gaan niet snel overstag, maar eenmaal overwonnen dan zijn ze loyaal en trouw. De Haan is erg passievol en seksueel ingesteld, het gaat als vanzelf en is heel belangrijk voor de Haan. Het familieleven is erg belangrijk voor de Haan en een leven zonder kinderen kunnen zij zich niet voorstellen. Over het algemeen zijn Haan-kinderen onafhankelijk en hebben hun zaakjes goed voor elkaar. Ze kunnen zichzelf goed vermaken. Haan-ouders kunnen erg streng zijn en willen het beste voor hun kind. Stelt daardoor hoge eisen en kunnen niet goed hun gevoel tonen of knuffelen. Haan-ouders zijn in wezen heel goede ouders, maar vaak wat te afstandelijk.
- Synonyms: Chinese astrologie, ouders, kinderen, familieleven, passie
Handoplegging -  is een van de oudste manieren van natuurlijke genezing. In de Bijbel werd al gesproken over handopleggingen. Daar werd het verondersteld op deze manier de Heilige Geest over te brengen of mensen te zegenen. Handoplegging als alternatieve of paranormale geneeswijze gaat ook al heel ver terug tot in de Oudheid. De Chinezen door acupressuur en dat de Egyptenaren deze geneeswijzen beoefenden is terug te vinden op een papyrus rol uit 1552 voor onze jaartelling. In oude tijden gebruikte men handopleggingen als de meest voorkomende genezing, elke stam had een wijze of priester/priesteres of een sjamaan  die dit soort genezingen toepaste. Dit waren dan ook de eerste artsen. In alle christelijke religies komt de handoplegging voor als zegening of wijding en bij paranormale genezers gebeurt dit door magnetiseren of reiki en geeft men energie door.
- Synonyms: paranormale geneeswijze acupressuur Chinezen Egyptenaren, Bijbel, priester/priesteres, sjamaan, reiki, magnetiseren
Hartchakra -  het groene chakra, de middelste van de 7 hoofdchakra’s, zit ter hoogte van het hart aan de voor en achterkant in ons etherische lichaam. Het chakra verbindt onze onderste drie aardse chakra’s met de bovenste drie spirituele chakra’s. Het hartchakra is ons centrum van Liefde voor Al dat Is. Dus ook de liefde voor jezelf. Het fysieke gedeelte dat er bij hoort is het bovenste gedeelte van de borstkas, de longen en ademhalingswegen, het hart, de bovenrug, de schouders, bloed en bloedsomloop, de thymusklier, de borsten en de armen. Thema’s die bij het hartchakra horen zijn liefde, harmonie, compassie, vertrouwen, balans, evenwicht, gevoel en acceptatie. Het hartchakra heeft aandacht nodig als je last hebt van hartklachten, bloedvat aandoeningen zoals arteriosclerose, klachten in de longen, ademhalingswegen, astma/copd, kortademigheid, pijn tussen de schouderbladen, hyperventilatie en huidaandoeningen. Gebruik dan de kleur groen, doe oefeningen om je hartchakra te openen en beter te laten doorstromen of gebruik edelstenen. Het element wat er bij hoort is Lucht.
- Synonyms: groen, Liefde, vertrouwen, hart, longen, lucht
Healen/healing -  is het Engelse woord voor genezen/helen en wordt gebruikt als spirituele term. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door handoplegging (zie elders in dit woordenboek) /aanraking of door gedachtekracht. Vaak spreekt men van een energetische healing. (zie elders in dit woordenboek) Ieder mens heeft levensenergie (Chi, Ki of Prana) in zich en kan daarmee anderen healen. Vaak werken we onbewust al aan genezen doordat we een kus op een zere plek geven bij onze kinderen of we wrijven over onze zere arm als we die net gestoten hebben. Deze plek heeft op dat moment genezen/heling nodig. Men kan hier zich in bekwamen door cursussen of opleidingen te volgen en zo anderen te kunnen helpen. Het is niet zo dat je zo maar kunt healen, het heeft uiteraard opleiding, concentratie, intentie om te willen helpen en  helende gedachten nodig. Hierin wordt je getraind en getoetst tijdens een opleiding. Gedurende de dag verbruikt men zijn eigen levenskracht en dit moet weer aangevuld worden. Heel simpel, als je moe wordt, moet je rusten/ ’bijtanken’ / slapen. Als je te lang je energie alleen maar verbruikt en nooit of niet genoeg oplaadt, dan kan zich dat uiten in lichamelijke en geestelijke klachten. Dan heeft men een healing nodig. Zo wordt je levenskracht weer versterkt en voel je je weer beter. Het werkt ook erg ontspannend. Mens en dier hebben baat bij healing.
- Synonyms: genezen, helen, chi, prana, ki, ontspanning, lichamelijke klachten, geestelijke klachten.
Heden Verleden en Toekomst Voorspelling/Crowley's tarot -  Crowley's tarot/Heden, Verleden & toekomst legging, De symboliek van de bekende Aleister Crowleytarot van Aleister Crowley is  anders dan de Rider Waite tarot. Zoals Crowley zelf  ook vertelde over zijn Toth Tarot, dat we  dat dit een afspiegeling  van de structuur van het al dat is/ universum mogen zien. Daarmee vooral  in het bijzonder van het zonnestelsel van de Kabbala en  zoals deze gesymboliseerd wordt.   Verleden, heden en toekomst De Crowley Thoth Tarot Verleden, Heden en Toekomst legging is een geheel unieke legging. Deze Crowley legging gaat op persoonlijke zaken in die momenteel ( het heden) een duidelijke rol spelen. Je hoeft bij deze legging geen specifieke vraag te stellen en je zult in een crowleylegging  veel antwoorden en inzichten ontvangen die op dit moment belangrijk zijn voor jou en jouw zullen dienen in het nu en de toekomst. Het Verleden spiegelt datgene was is geweest,  wat onbewust nog steeds eenduidelijke rol in je leven speelt,  en zelf wat je nog zou kunnen blokkeren zonder dat je je hier echt bewust van bent. Het Heden laat zien hoe je er op dit moment voor staat, of in welke energie-en en gedachten/pratronen je verkeerd.  Wat je aan bepaalde dingen zou kunnen doen, door er anders naar te kijken en de Toekomst vertelt je hoe bepaalde dingen zich voor jou kunnen gaan ontwikkelen in jouw persoonlijke levensproces op langere termijn.   De symbolen die Crowley's Thoth Tarot gebruikt komen onder andere uit de Griekse, Oosterse, Egyptische,, Middeleeuwse en Christelijke tradities. Tevens word er ook gebruik gemaakt van verschillende elementen uit onder andere de Astrologie, Numerologie,, Alchemie en Kabbala.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    Meer weten over Tarotleggingen of een tarot of Crowley consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online!
- Synonyms: Tarot, Crowley, Heden, verleden, toekomst, kaartlegging
Helderhoren -  is net als Helderziend, -luisterend, -proevend, -ruikend , -voelend een onderdeel van paranormale begaafdheid en hoort bij het mediumschap. Iedereen heeft meerdere zintuigen, zoals proeven, luisteren, horen, weten, voelen, zien. Ook heeft men de zintuigen waar je het woord Helder voor kan zetten, helderhoren, helderzien, helderproeven, helderruiken, heldervoelen en helderweten. Dat zijn hele fijne zintuigen die iedereen heeft, maar men is verleert er naar te luisteren. Door te oefenen met bijvoorbeeld een opleiding intuïtieve ontwikkeling kan men hier weer goed naar leren luisteren. Helderhoren is dat men kan dingen horen die anderen niet kunnen horen. Het zit op een andere frequentie. Het is een geluid dat buiten het normale geluidsspectrum valt. Het zijn geen andere of hogere toonsoorten, maar andersoortige tonen. Als iemand helderhorend is, kan men dit opvangen. Alsof er tegen men gepraat wordt en een ander hoort het niet. Het lijkt alsof het in je zelf gehoord wordt. Er zijn een aantal mogelijkheden hoe dit  bij je binnen kan komen. Je kunt dingen doorkrijgen van entiteiten (zie Entiteiten). Iedereen heeft entiteiten bij zich, vaak in de vorm van een gids of een overleden dierbare. Die kunnen soms letterlijk je bij je naam noemen en dingen tegen je zeggen. Een andere manier is telepathie of gedachten lezen van mensen. Vaak is het iemand die je heel dierbaar is en dan kun je soms in jouw hoofd horen wat de ander denkt. Nog een manier is innerlijk horen. Je maakt contact met je diepste zelf bijvoorbeeld tijdens een meditatie en krijgt op dat moment informatie te horen. Met bomen of dieren communiceren is ook een vorm van helderhoren. Je maakt contact met het bewustzijn van de boom of het dier en luistert naar wat deze jou te vertellen heeft. En de laatste manier waarop je kunt helderhoren is via geluidsexpressie. Hier ben je extra gevoelig voor de emotie en de geluiden die een ander maakt en je kunt zo via de stem horen of men bijvoorbeeld niet de waarheid vertelt. Dit heeft te maken met de energie die bijvoorbeeld liegen met zich meedraagt. Je pikt die energie dan op. Ook als men juist wel de waarheid vertelt, kan men dit waarnemen door de energie die bij waarheid spreken of oprecht spreken hoort.
- Synonyms: helderhoren, helderzien, helderweten, paranormaal, geluidsexpressie, telepathie, bomen, dieren, communiceren
Helderhorend - 

is het vermogen wat iemand bezit die met het zintuig helderluisterend kan horen. Net als helderziendheid, waarbij je dingen ziet die niet iedereen waarneemt, is dit het vermogen om dingen te horen die in een andere dimensie waargenomen worden. Iedereen kan dit leren door een opleiding intuïtieve ontwikkeling, al is de een gevoeliger dan de ander. Mensen die paranormaal begaafd zijn krijgen op verschillende manieren hun informatie binnen. Meestal is het een combinatie van de verschillende heldere zintuigen, zoals helderziend, helderwetend, heldervoelend, helderproeven en helderruikend.


- Synonyms: helder, helderhoren, helderluisteren, helderwetend, helderziend, helderproevend, helderruikend, zintuigen, paranormaal, dimensie, waarnemen
Helderproevend - 

is het vermogen van proeven zonder dat men op dat moment daadwerkelijk iets in de mond heeft of eet. Er komen smaakstoffen vrij uit een andere dimensie wat voor het medium op dat moment in een consult noodzakelijk is om door te geven aan de ontvanger van het consult. De smaak is dan niet werkelijk aanwezig, maar de energie van het tekort in de uitstraling wordt dan omgezet op de tong in een smaak die voor de mens te begrijpen valt. Als aardbeien horen bij een overleden dierbare zal het medium dat helderproevend is, de smaak van aardbeien ervaren. Ook als iemand zijn energie heel prettig en ‘zoet’ is, ‘proeft’ dat als zoet en lekker in de mond. Vaak is het een combinatie van helderzien, heldervoelen of helderproeven bijvoorbeeld dat dit te vertalen is voor de ontvanger van het consult. Iemand die helderproevend is, proeft ook vaak maar een deel of soms weet hij dat iets niet goed is om te eten of te drinken. Terwijl een ander die deze gave niet ontwikkeld heeft, niks geks of raars proeft.

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: helderziend, helderhorend, helderluisterend, helderruikend, helderproevend, smaak, paranormaal, ontwikkelend, medium, gave
Helderruikend - 

het vermogen van ruiken in de fijnste zin van het woord. Soms zegt men wel eens; Ik kan het bijna ruiken. Dat heeft met voorstellingsvermogen te maken en met de gave of men een goed ontwikkelt vermogen heeft om geuren uit andere dimensies te kunnen ruiken. Net als alle andere zintuigen met ‘helder’ ervoor, gaat dit hetzelfde: het medium krijgt geuren in zijn neus en kan dit met behulp van zijn andere ontwikkelde ‘heldere’ zintuigen vertalen voor de ontvanger van het consult. De altijd aanwezige kippensoep van opoe komt door op het moment dat opoe zich aandient in een consult. Dit is voor de ontvanger bewijs dat zijn of haar opoe echt doorkomt, naast alle andere bewijzen die een medium dient aan te voeren.

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: zintuigen, helder, paranormaal, medium, geur, helderziend, helderproevend, helderruikend, helderhorend.
Heldervoelend -  Helder’ betekent: duidelijk en zuiver, klaar, onbewolkt, volkomen doorzichtig, scherpzinnig, begrijpelijk en schoon. Als je heldervoelend bent, dan beschik je over een transparant gevoel als eigenschap en instrument. Je gevoel staat voortdurend ‘open’. Je gevoel is ontvankelijk voor allerlei prikkels/energieën vanuit je omgeving, via je waarnemingen en via je gedachten. Alles waar je lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk mee in contact komt, kan in jouw gevoel gewaarwordingen opwekken: de plaats waar je bent, de atmosfeer, mensen, dieren, planten, voorwerpen. Maar ook alles/iedereen waar jij in jouw gedachten (hoofd) mee bezig bent en waar jij je innerlijk op afstemt. Heldervoelendheid betekent vervolgens dat je wat  je voelt duidelijk en zuiver kunt onderscheiden: wat voel je precies? Is het positief of is het negatief? Waar komt het vandaan? Hoe en wanneer heb jij deze energieën opgelopen? Is het van jezelf of komt het van iemand/iets anders, of is beide het geval? Om je gevoel ongekleurd te kunnen uitleggen is het een voorwaarde dat jij zelf/innerlijk helder bent op het betreffende stukje. Een medium is hier in getraind en goed ontwikkelt. Zij voelen tijdens een consult dingen soms letterlijk in hun lijf, fysiek voelen van pijn of ongemak of een blokkade. En soms voelen zij figuurlijk de dingen die op dat moment relevant zijn aan.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: paranormaal, zintuigen, helder, helderziend, heldervoelend, helderluisterend, helderhorend, blokkade
Helderziend -  of ‘clairvoyance’ verwijst naar het vermogen wat iemand bezit die met het zintuig helderziendheid kan kijken. Net als helderhorend, helderwetend, heldervoelend, helderproevend en helderruikend, zijn dit de zintuigen die heel fijn zijn afgestemd en die iedereen bezit. Door te oefenen tijdens een cursus of opleiding intuïtieve ontwikkeling, kun je je fijne zintuigen scherper stellen. Men kan met helderziendheid dingen ‘zien’ die voor anderen niet (goed) waar te nemen zijn.  Men ziet beelden in zijn of haar hoofd (visioenen), ziet letterlijk aura’s en/of entiteiten. Het is een paranormaal verschijnsel waarmee mediums en paragnosten werken om mensen de boodschappen die zij doorkrijgen te geven. Mensen die paranormaal begaafd zijn krijgen op verschillende manieren hun informatie binnen. Meestal is het een combinatie van de verschillende heldere zintuigen. De verschillende energieën die waar te nemen zijn door de ogen van een helderziend iemand bevinden zich niet in het normale spectrum dat iedereen waarneemt. Het is een ander soort licht, wat je etherisch licht zou kunnen noemen. Het is puur energie wat binnenkomt door de ogen en wat de hersenen vertalen voor het medium, die het vertaalt voor diegene die het consult ontvangt. Er zijn verscheidene beelden die binnenkomen. Bijvoorbeeld de toekomst te zien. Men ziet dan dingen die in de toekomst plaatsvinden. Men kan niet de hele toekomst zien, maar ziet bepaalde fragmenten. De dingen die men dan waarneemt hoeven niet werkelijk uit te komen of te gebeuren, omdat de toekomst niet vaststaat. Ieder heeft zijn eigen levensweg te gaan en maakt zijn eigen keuzes. Men neemt dan bijvoorbeeld een van de keuzes die je zou kunnen maken, waar. Je hebt tot op zekere hoogte altijd de keuze om een andere keuze te maken. Een aantal dingen horen nu eenmaal bij jouw specifieke levensweg en die staan vast. Ook kan men beelden waarnemen bij bijvoorbeeld foto’s (psychometrie). Men krijgt dan van de energieën die bij de foto en de persoon of objecten op de foto beelden binnen.  Ook kan men als helderziende bij mensen in het lichaam kijken en zien waar bepaalde problemen en lichamelijke klachten zitten of vandaan komen. Dan neemt men bijvoorbeeld blokkades waar in het lichaam. Daarnaast kan men symbolen zien. Symbolen zijn van het universum afkomstig en het is een universele taal. De symbolen zijn dan in het hoofd te zien. Ook kan men entiteiten, aura’s, chakra’s, lichtbollen of lichtstralen en andere lichtverschijnselen zien. Dit is heel divers omdat er zoveel verschillende dingen bestaan. Men neemt dit waar buiten zijn of haar normale spectrum en zijn etherische energieën of onstoffelijke energieën.
- Synonyms: helderzien, clairvoyance, helderweten, heldervoelen, helderhoren, helderruiken, helderproeven, zintuigen, paranormaal, entiteiten, aura's, chakra's, lichtbollen, symbolen, toekomst, zien, spectrum
Homeopathie -  is een natuurlijke en wetenschappelijke geneeswijze. Al zijn sommige wetenschappers het daar niet mee eens en noemen het pseudowetenschappelijk. De grondlegger ervan is Samuel Hahnemann, een arts en scheikundige. In de tweede helft van de 18e eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, kan die verschijnselen ook genezen. Dat is het basisprincipe van homeopathie geworden. Het is een milde en effectieve manier om mensen en kwalen te genezen. Het doel van homeopathie is het herstellen van het natuurlijk evenwicht op lichamelijk gebied en psychisch gebied. Bij een verstoring van dit evenwicht kunnen er ziekten ontstaan. Homeopathische middelen worden bereid op basis van zeer diverse grondstoffen en materialen, waaronder stoffen van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. Die men bij toediening in pure vorm dezelfde symptomen te geven die lijken op de ziekte zelf. Er zijn 3 grote stromingen binnen de homeopathie, te weten klassieke, klinische en complexe homeopathie. In de klassieke homeopathie wordt gewerkt volgens de leer van Hahnemann: de klassieke homeopaat noteert nauwkeurig alle symptomen die hem opvallen, inclusief allerhande verschijnselen die door artsen meestal buiten beschouwing worden gelaten. Ook betrekt men hierbij de kenmerken en de (ziekte)geschiedenis van de individuele patiënt. Vervolgens wordt in verdunning één middel toegediend, waarvan men gelooft dat dit onverdund diezelfde verschijnselen zou geven. De klinische homeopathie poogt aansluiting te vinden bij de 'reguliere' geneeskunde. Ze gaat vooral uit van het ziektebeeld van een patiënt, en past op basis daarvan een middel toe. Er is veel minder nadruk op de fysieke en mentale kenmerken van de patiënt zelf, zoals bij de klassieke homeopathie wel het geval is. De complexe homeopathie of complexhomeopathie gebruikt preparaten waarin een scala aan middelen die op hetzelfde orgaan of dezelfde symptomen zouden werken, worden gemengd tot een 'kant-en-klare' combinatie. Men gaat er daarbij vanuit dat bij een juiste keuze van de individuele bestanddelen, deze elkaars werking kunnen versterken. Veel voor de consument verkrijgbare homeopathische preparaten zijn op deze wijze samengesteld. Deze preparaten voldoen daarmee niet aan de principes van de klassieke homeopathie, namelijk dat een middel slechts één bestanddeel zou moeten bevatten dat bovendien precies is toegespitst op de individuele patiënt en de precieze symptomen.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: geneeskunde, homeopathie, natuurlijk, ziekten, kenmerken, individueel, middelen, grondstoffen
Hond -  teken van de Chinese astrologie. Het is het elfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. In de Chinese astrologie worden de volgende karaktereigenschappen toegekend aan mensen die in het jaar van de hond geboren zijn: trouw, loyaal, open, eerlijk, ijverig, direct, opmerkzaam, zorgzaam, verdraagzaam en de kampioen van het goede doel, maar ook cynisch en pessimistisch. Goede partners voor de hond zijn het Paard, de Tijger en het Konijn. Op 16 februari 2018 begint het jaar van de hond. Wie onder te teken van de hond zijn geboren, zijn eerlijk, vriendschappelijk en betrouwbaar. Ze zijn beschermend, grootmoedig in hun liefde en zijn zeer rechtvaardig. Zij zijn ook intuïtief, kunnen goed oordelen of mensen een goed karakter hebben en kunnen bijna onmiddellijk inschatten, hoe iemand is. Zij kunnen diplomatiek zijn, maar zij kunnen ook ontzettend scherp reageren. Zoals de hond zelf, zijn zij graag thuis, en hebben hun familie lief boven alles. Aan de andere kant kunnen honden overdreven  gezien, kunnen de honden overdreven reageren en hebben een hoge dunk van zichzelf. Niets is goed genoeg voor. Hun eeuwige zoektocht naar de juiste manier eindigt af en toe in een eetbui of de teleurstelling. De honden vinden het moeilijk om compromissen te sluiten en kunnen weigeren om iemand gelijk te geven. Mensen, geboren in het Jaar van de Hond, zullen het goed doen als een zakenman, activist, opvoeder, maatschappelijk werker, raadsman, dokter, politieagent, wetenschapper, interieurontwerper, priester, non, liefdadigheid werknemer, verpleegkundige, rechter of advocaat. Honden worden vaak gezien als waardevolle werknemers, werken goed als lid van een team, en zijn ook in staat om een toegankelijke leider te worden.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: chinese dierenriem, liefde, intuitie, partner, astrologie, karaktereigenschappen
Hoogsensitief Persoon/HSP -  Hoogsensitief Persoon is een term uit de psychologie die in 1996 voor het eerst geïntroduceerd is door een Amerikaanse psychologe Aron. In het Engels Highly sensitive persoon oftewel zeer gevoelig persoon.  In het Nederlands spreken we van Hoogsensitief of hooggevoelig persoon. Onder meer gebaseerd op de onderzoeken van Jung en Kagan komt mevrouw Aron tot de conclusie dat HSP zeer sterk aangeboren en genetisch bepaald is. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen met een gevoeliger zenuwstelsel zowel intern als extern sterker geprikkeld worden dan gemiddeld. Mensen met HSP zijn van binnen gevoeliger voor emoties, pijn, genot en andere geestelijke en lichamelijke ervaringen. En van buiten zichzelf zijn zij niet alleen gevoeliger voor geluiden en geuren en voor visuele stimulatie, maar blijken zij ook meer indrukken op te nemen, waardoor zij zich eerder en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario's die een omgeving in zich bergt. HSP's zijn daardoor meer alert op mogelijke gevaren en zijn eerder geneigd tot het overdenken en inschatten van situaties wat volgens Aron door collega's psychologen vaak ten onrechte als verlegenheid en geremdheid wordt beschouwd. HSP mensen vinden assertief zijn moeilijker dan anderen en zoeken niet snel sociale contacten en evenementen op. HSP’s zijn vanwege hun aangeboren opmerkingsvermogen meer geneigd tot empathie en blijken zij in met name een rustige omgeving in staat te zijn informatie beter dan gemiddeld in zich op te nemen en tot in alle details en nuances uit te werken. Het is belangrijk dat HSP's zich bewust worden van die aangeboren eigenschap en dat ze hun levenswijze daaraan aanpassen: meer rust nemen, vaker alleen zijn of de natuur opzoeken en overprikkeling (zoals drukke, competitieve omgevingen) beperken. 15 tot 20 procent van de mensen is HSP.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: hooggevoelig, hoogsensitief, psychologie, gevoelig, aangeboren, overprikkeling
Hot reading -  een zogenaamd medium die van te voren navraag doet naar degene bij hem of haar op consult komt. Deze mensen zijn niet Puur en oprecht. Ze kijken van te voren wat ze te weten kunnen komen over diegene die in vertrouwen naar hen toekomt voor hulp en/of boodschappen van gene zijde en overleden dierbaren.  Dit doen ze door bijvoorbeeld op internet te kijken, navraag te doen bij mensen die hen ook kennen of een andere cliënt uit te horen. Deze mensen zijn oplichters en charlatans.
- Synonyms: cold reading, hot reading, charlatan, internet
I-Ching -  De I-Ching (letterlijk vertaalt het Boek der Veranderingen) wordt vaak beschouwd als het oudste boek op onze planeet. Het eerste auteurschap wordt toegeschreven aan de legendarische heerser van China gedurende het derde millennium voor Christus, Foe Si. Later voegde koning Wen van de Tsjow-dynastie (1150-249 voor Christus) er verhandelingen aan toe en nog weer later leverden veel grote Chinese filosofen o.a. Lao-tse, Meng-tse, en Mo-tse er een bijdrage aan. Nog weer later schreef de grote filosoof Confucius zijn 64 hexagrammen die tot op de huidige dag actueel zijn. De I-Ching kan gebruikt worden om te voorspellen, met de kanttekening dat hij niet werkelijk voorspelt, maar met als ware het de sluiter van een fototoestel een beeld van het ogenblik of de essentie van een vraag vangt. Waardoor de vragensteller en de essentie van de vraag op een lijn worden gebracht. Dit perspectief kan dan gebruikt worden om verdere inzichten in een bepaalde situatie te verkrijgen die ook geduid kunnen worden als een soort van voorspelling. Om te komen tot het juiste hexagram worden 6 munten, 50 kleine houten steeltjes gebruikt en in de moderne tijd zijn er ook schitterende I-Ching kaarten.
- Synonyms: voorspellen, Boek der Veranderingen, China, Confucius, hexagrammen
Incarnatie -  letterlijke betekenis is ‘vleeswording’ en is afkomstig uit het Latijn. Het is via het christendom in onze taal terechtgekomen. In theologisch spraakgebruik verwijst het naar de gebeurtenis dat God mens werd in Jezus Christus. God, die een geestelijk wezen is, heeft in de vorm van de mens Jezus van Nazareth een menselijke vorm aangenomen en is in hem volledig mens geworden. Behalve in de zonde. Gerelateerd aan incarnatie is reïncarnatie, wat wedergeboorte of zielsverhuizing betekent.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: incarnatie, reincarnatie, theologie, God, Jezus
Indigo Blauw-betekenis en werking -  Indigo De laatste zomerdag ligt weer achter ons en zonder dat we het echt in de gaten hadden, waaien de blaadjes en de overrijpe vruchten van de bomen weer om onze oren. Het terras waar ik af en toe zit om me te laten strelen door de laatste warme zonnestralen na een wandeling met de hond, heeft bij de ingang weer fietshelmen liggen. Kans van 2 op 5 dat ofwel er een kastanje op je hoofd valt bij de favoriete tafeltjes, ofwel er een in je koffie plonst. Het jaar is gestart en heeft zich gerijpt. Nu is het tijd dat de zaden op de grond vallen en zich in stilte ondergronds ontkiemen voor nieuw leven voor het volgende jaar. Daarom past de kleur Indigo zo bij het seizoen van nu. Indigo is de lichtkleur met een trillingsniveau dat verbonden is aan het derde oog. Daar wordt de energie verwerkt die je nodig hebt voor bezinning, terugblik, ideeën krijgen op basis van gevoel. Kunnen mijmeren en filosoferen. Daarom hebben indigo mensen altijd een plekje voor zichzelf nodig om zich in terug te kunnen trekken, of in een relatie om hun eigen ‘ding’ te kunnen doen. Ze gebruiken de rust van hun eigen cocon om te kunnen vliegen als een adelaar over hun eigen gecreëerde landschap. Indigo: deze energie is gerelateerd aan gevoelsmatig functioneren. Innerlijke kennis, intuïtief door het leven gaan. De vibratie van deze lichtkleur ondersteunt de werking van oren, ogen, neus, holtes en hypofyse. Indigo wijst op een sterke fijngevoeligheid, vrede en kalmte. Indigo mensen hebben bij vermoeidheid de neiging zich in somberheid terug te trekken en wat melancholiek te worden. Daglicht is dan onontbeerlijk voor hen. (Betere melatonine verspreiding). Zij uiten zich verzorgend, voelen de diepte van het bewustzijn, beleven innig en van ziel tot ziel en zullen spirituele kennissen willen zoeken. Daarom zullen ze meer waarde hechten aan de diepgang met één vriend dan met een massa meer oppervlakkige vriendschappen. Het zijn vooral als ze daar voldoende zelfkracht voor hebben, volgers van hun eigen innerlijke leiding. Indigo: de kleur van de diepe nachtelijke hemel die is verlicht met flonkerende sterren. De kleur van dit naseizoen. Geniet er van ... in stilte ... tekst:©Yvon van der Meer  
- Synonyms: Indigo, blauw, Derde oog, nieuwe tijd, kleur
Intuitie -  je gevoel, je onderbuik gevoel, ‘ingeving’ of een vorm van ‘direct weten’. Meteen weten zonder eerst te overdenken of te redeneren. In de filosofie wordt het begrip intuïtie gebruikt als aanduiding van pure, directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid. Intuïtie wordt in de psychologie ook wel omschreven als impliciete ingevingen, als gevolg van bepaalde gedachtegangen en waarnemingen. Dit in tegenstelling tot het bewuste of expliciete kennen en waarnemen. Intuïtieve ingevingen kunnen mensen helpen om in complexe situaties een beslissing te nemen. Dit omdat er hierbij in mindere mate een beroep wordt gedaan op de beperkte capaciteit van onze hersenen. Intuïtieve ingevingen hoeven echter niet altijd tot de juiste beslissingen te leiden. Wel de juiste beslissing op dat moment. Intuïtie wordt soms ook omschreven als een andere vorm van denken of handelen, waarbij het gevoel mede bepalend is voor het verloop. Intuïtie speelt niet alleen bij het denken of nemen van beslissingen, maar ook bij kunstuitingen een rol. Vaak wordt van kunstenaars gezegd dat zij bij hun werk, bijvoorbeeld bij het maken van schilderijen, beeldhouwwerken, poëzie en romans, intuïtief te werk gaan. Intuitie kun je trainen door bijvoorbeeld een opleiding intuïtieve ontwikkeling te volgen en te gaan mediteren.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: intuitie, ontwikkelen, gevoel, weten, beslissingen.
Jade -  Jade is een edelsteen met symbool van zuiverheid en sereniteit. De steen wordt in het Oosten zeer gewaardeerd en staat voor wijsheid die in rust wordt verzameld. Jade wordt geassocieerd met het hartchakra en stimuleert liefde en verzorging. Het is een beschermend kristal dat de drager tegen letsel behoedt en voor harmonie zorgt. Jade stabiliseert de persoonlijkheid en integreert het de geest met het lichaam. Het bevordert de zelfredzaamheid. Op geestelijk vlak verjaagt Jade negatieve gevoelens, verzacht de geest, stimuleert ideeën en laat taken minder ingewikkeld lijken. Emotioneel is Jade een ‘droomsteen’. Op het voorhoofd gelegd zorgt het voor dromen vol inzichten. Het helpt u (irritatie)gevoelens los te laten. Spiritueel moedigt Jade u aan te worden wie u echt bent. Het helpt u uzelf te zien als een spiritueel wezen op een menselijke reis en haalt verborgen kennis naar boven.
- Synonyms: edelsteen, hartchakra, zuiverheid, wijsheid
Jassentechniek/jassentherapie -  De Jassentechniek is een coaching - en behandelingsmethode die je op alle vlakken helpt met loslaten van het 'negatieve', het ondersteunen van het algehele herstel en het aantrekken van het positieve in jouw leven. Je hebt “ jassen” aan, zoals angsten, beperkende emoties, onzekerheden, onverwerkte trauma's, onverwerkte ballast, beperkende levenspatronen en gedragingen en negatieve gedachten. Met de jassentechniek leer je die jassen uit te trekken en een jas met alles wat je wel wilt, positieve gedachten en emoties, aan te trekken. Zo haal je volgens deze techniek jouw levensenergie, levenskracht, levensvreugde, zelfvertrouwen, doel, positiviteit, passie, doorzettingsvermogen, liefde voor jezelf, etc. welke jij in je leven bent kwijtgeraakt en/of hebt afgegeven aan anderen, terug.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: jassentechniek, jassentherapie, emoties, angsten, loslaten, levensenergie, coaching, behandeling, methode
Jezus/Sananda -  Jezus, zoon van Joseph en Maria, van Nazareth, is volgens het christelijk geloof en de bijbel de zoon van God.  Jezus is een evangelist, die tot bijzondere dingen in staat was. Het is een van de peilers van het christelijk geloof en kent vele aanhangers. Drs. Katheryn May is een dame die een boek heeft geschreven, gechanneld door Jezus die liever bij zijn zielennaam Sananda genoemd wil worden. Zij heeft de biografie geschreven: Autobiografie van Jezus/Sananda.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Jezus, Joseph, Maria, Sananda, christendom, bijbel, god
Jupiter Heerser over het sterrenbeeld Boogschutter  -  Jupiter Heerser over het sterrenbeeld Boogschutter Trefwoord: Wijsheid Vetten – Lever – Arteriën,  Jupiter staat symbool voor je drang naar inzicht op intellectueel / religieus en filosofisch niveau. Geluk en groei, Wijsheid en ontwikkeling, Advies / visie en ideaal, Optimisme en ziener, Kerk / goeroe en propaganda, Ziener en eerlijk spel. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    

Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!

      Jupiter Ruler of the constellation Sagittarius Keyword: Wisdom Fats - Liver - Arteries, Jupiter symbolizes your desire for understanding intellectual / religious and philosophical level. Happiness and growth, Wisdom and development, Advice / vision and ideal, Optimism and visionary, Church / guru and propaganda, Seer and fair play.

- Synonyms: Sterrenbeeld, astrologie, Planeet, Planeten, Jupiter, Boogschutter
Kaartlegging -  orakelkaarten die inzicht geven door ze te schudden en ze op een bepaalde manier te leggen. Je kunt 1 kaart trekken, maar ook bijvoorbeeld 3 stuks, 1 voor het verleden, 1 voor het heden en 1 voor de toekomst. Daarnaast zijn er nog veel meer verschillende soorten leggingen en kaartendecks. Je hebt bijvoorbeeld de legging met de naam Keltisch kruis, de kaarten worden in de vorm van een Keltisch kruis gelegd. Het Keltisch Kruis is waarschijnlijk de bekendste manier van kaartleggen met de tarotkaarten. Deze legging is geschikt voor allerlei vraagvormen. Het geeft je inzicht in de achtergrond van je vraag, met welke invloeden je rekening moet houden, waar het zich heen ontwikkelt en zegt zelfs iets over de uiteindelijke uitkomst. Het is een van de moeilijker trekkingen omdat je met zoveel zaken rekening moet houden. De positie waarop de kaart valt is bepalend voor de betekenis van de tarotkaart en er zijn zeer veel combinaties om rekening mee te houden. Of een maandwiel legging, de kaarten liggen in een bepaalde vorm die maandwiel genoemd wordt. De Uitdaging heet een legging met 7 kaarten. Deze trekking is om erachter te komen wat jouw uitdagingen zijn of met welke problemen je geconfronteerd wordt. De Weg heet een legging met 5 kaarten die je doet als je bijvoorbeeld een advies wilt hebben over een situatie waar je onduidelijke gevoelens en gedachten over hebt. De leggingen worden vaak met Lenormand of Tarot kaarten decks gedaan. Je kunt je zelf hier in bekwamen of naar een medium/tarotist gaan die hierin gespecialiseerd is.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: kaartlegging, orakel, Lenormand, kaartendecks, legging, de Uitdaging, de Weg, het Keltisch Kruis, Tarot, medium, tarotist
Kaartlegging Poort Tarot/ De Spirituele Poort -  De Spirituele Poort/ TarotKaartlegging De Poort is een kaartlegging in de tarot, zoals er vele kaartleggingen zijn. Raadpleeg daar ons woordenboek voor. De spirituele kaartlegging De Poort gaat omwaar het werkelijk omgaat. De spirituele (Tarotlegging) Poort geeft antwoord op een situatie waarin je bent vastgelopen in het heden en naar het verleden,en op dit moment niet goed meer weet waar je staat, hoe de situatie in elkaar steekt en  hoe jij,  je daarin het beste kunt opstellen. De bovenste kaart laat zien waar het werkelijk om gaat , Het laat zien waar eigenlijk het onderwerp van jouw vraag over gaat. Een nieuw pad, Een nieuwe weg, De Toekomst, De rechterzijde van de spirituele Poort-legging  laat zien op welke wijze je in het verleden hebt gehandeld en wat je daartoe gedreven heeft. De linkerzijde van de spirituele Poort legging geeft aan hoe je daar in de toekomst zelf verandering in kunt brengen. Hierdoor kun je bekijken hoe je alsnog een andere weg kunt bewandelen en een nieuwe wending aan jouw situatie kan geven. Meer weten over tarot? Wil je graag een personlijke Tarotlegging/tarotconsult? Neem contact op met een van onze ©Puur Medium consulenten van ©Mireille Online en je Weet Meer!  
- Synonyms: Tarot, Tarotlegging, Spirituele Poort, De Poort
Karakteranalyse -  De karakteranalyse is een methode voor persoonlijke ontwikkeling en geeft inzichten en handvatten. De theorie is ontwikkeld door Wilhelm Reich. Reich ontdekte dat de mens zich door middel van specifieke karakterstructuren beschermt tegen de stroom van gevoelens en lichamelijke ervaringen die voortdurend op hem afkomt. Die karakterstructuren werken als overlevingsmechanismen, als maskers of pantsers. Het ontstaan van de karakterstructuren vindt plaats in het systeem van herkomst en kan al in de vroegste jeugd tot energieblokkades leiden. Deze opgekropte energie kan zich binden aan onbewuste chronische spanningen, zowel in het psychologisch als in het lichamelijk systeem van de mens. Er worden zes karakterstructuren onderscheiden, maar niemand heeft precies één type; de meeste mensen hebben meerdere typen in zich, waarvan één of enkele in elk mens de overhand heeft. Elke karakterstructuur bestaat uit lichamelijke en psychische kenmerken die bepalend zijn voor onze persoonlijkheid. Wordt je je bewust van de karakterstructuren en de elementen die bij jou het sterkst aanwezig zijn, dan kun je met die wetenschap vanuit een nieuw perspectief naar jezelf kijken en ontstaan er nieuwe leer- en keuzemomenten. Dat geldt ook voor inzicht in het gedrag van andere mensen en de manier waarop we daarmee om kunnen gaan. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: methode, persoonlijke ontwikkeling, psychische kenmerken, lichamelijke kenmerken, persoonlijkheid, Wilhelm Reich
Kindercoach -  is iemand die kinderen en/of hun ouders coacht als zijn of haar specialisme. Zij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling. Veel ouders ondervinden problemen bij het opvoeden van hun kinderen. Bijvoorbeeld met vragen over het opvoeden van hun kinderen of gedragsproblematiek of  ontwikkelingsachterstand. Veel van hen zoeken daarbij hulp.  Een kindercoach kan hierbij oplossingsgerichte ondersteuning bieden.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    
- Synonyms: coaching, specialisme, kinderen, ouders, opvoeden, ontwikkelingsachterstand, gedragsproblematiek, ondersteuning
Kinderfluisteraar -  Is een gecreëerde term. Met een fluisteraar wordt bedoeld iemand die op telepathisch niveau met een baby, dier, kind, etc. kan communiceren. Hierdoor kan een oorzaak gevonden worden van een bepaald probleem, gedrag, vraagstuk. Er kan op telepathische wijze worden gecommuniceerd en informatie worden uitgewisseld. Hetzelfde geldt voor paardenfluisteraar, hondenfluisteraar etc..    *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: fluisteren, telepathie, kinderfluisteraar, paardenfluisteraar, hondenfluisteraar
Kindertherapeut - 

doet hetzelfde als een kindercoach, alleen wordt een therapeut bezocht als de klachten/problemen van dien aard zijn dat dit psychologisch onderbouwd moet worden. Deze therapeut is gespecialiseerd in kinderen. Begeleiding en ondersteuning bij opvoeding, ontwikkeling(achterstand) en gedragproblematiek.

      *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: kinderen, coaching, therapie, ouders, gedragsproblemen, ondersteuning, opvoeding
Klankschaal/klankschaaltherapie -  Een klankschaal is een muziekinstrument in de vorm van een schaal dat vervaardigd is uit metaal of verschillende soorten metaal. Men noemt dit een legering. (een legering is een vast mengsel van een metaal met een of meer andere elementen) De verschillende metalen, waaronder goud, zilver en koper, kunnen qua afmeting, kleur, wanddikte en samenstelling van elkaar verschillen. Het muziek instrument is afkomstig uit de Tibetaanse boeddhistische gebieden in de Himalaya en worden op veel verschillende manieren benoemd. Boeddhistische schalen, geneeskommen of heelklankschalen om er een paar te noemen. Ze worden gebruikt als eetkommen, offerschalen, slaginstrumenten, relaxatie ondersteunende geluidsbronnen en als instrumenten bij het snoezelen. Elke klankschaal heeft een eigen karakter, toonzetting en klankkleur. Een klankschaal brengt geluid voort door het onder andere aan te slaan met een slagstok. Een subtielere methode is de stok langzaam om de rand te laten cirkelen waardoor er een stick-slip effect ontstaat. Klankschalen kennen veel boventoonresonanties met specifieke zwevingen. De werking wordt toegeschreven aan resonantie. Door de klankschaal op een andere manier vast te houden, worden andere resonantiefrequenties dominant en verandert de klank. In dit geval rust de schaal dan op drie vingers aan de onderzijde. Klankschalen worden voor diverse doeleinden gebruikt. In het alternatieve en spirituele circuit zijn ze populair vanwege hun werking. Klankschalen worden toegepast in meditatie vanwege de rustgevende klanken en ontspanningstechnieken, vaak in de vorm van een ligconcert. In de alternatieve therapie worden ze gebruikt voor de klankschaaltherapie, voor diepgaande ontspanning op lichamelijk en geestelijk niveau. Bij alternatieve sportmassage wordt het geluid van de klankschaal gebruikt omdat het geluid diep in het lichaam spanningen zou lostrillen.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: klankschaal, klankschaaltherapie, klankkleur, resonatie, meditatie, ligconcert, metaal, koper, brons, goud, zilver, spanning, lichaam, snoezelen, tibetaans, boeddhistisch, Himalaya
Kleur Oranje -  Lichaam en functioneren horen bij elkaar Oranje hoort bij je onderbuik: bij het tweede Chakra (energiecentrum) het Heiligbeenchakra. De plaats waar de lichtenergie frequentie oranje wordt verspreidt en waar deze vibreert voor o.a. de ondersteuning van alles wat in die onderbuik zit. Van darmen tot en met blaas en alles daartussen in. Om de boel "aan de gang" te houden en te stimuleren. De energiekleur oranje ondersteunt niet alleen de lichamelijke processen, maar heeft ook effect op jouw manier van functioneren. Als je actief coacht bijvoorbeeld, zie je in de aura de oranje energiesoort extra binnenkomen. Om geestdriftig te kunnen zijn daarin, nieuwe dingen te creëren maar ook neer te zetten, mensen voor deze projecten te enthousiasmeren. Oranje is de kleur van het ‚joie de vivre’ - de levensvreugde - en creativiteit. Met blijheid zin krijgen om dingen te doen en scheppend en creatief (bezig) te kunnen zijn. Oranje = emotie energie Als je onderbuik in onbalans is, denk aan een menstruatie of onrustige darmen, dan heeft dat ook zijn gevolgen in je emotie-functioneren. Emotioneel ben je dan ook sneller in onbalans. Als bij een chakra meting een samengeknepen chakra te zien is,  laat dat zien dat je wat stress hebt in de onderbuik, dan ‚knijp’ je je emoties letterlijk bij elkaar.  (ik heb mijn emoties georganiseerd, ik heb ze onder controle). Dat leidt tot grotere stress, want je emoties binnenhouden is net zoiets als een ballon die steeds meer lucht krijgt ingepompt en waarvan het velletje steeds strakker gaat staan tot het knapt. Gebruik Gebruik de kleur oranje in dingen om je heen. Met name als je wat lusteloos bent, geestelijk vermoeid of wat neiging hebt tot somberen. Niet teveel oranje in beeld, maar je oog moet er wel geregeld op vallen. En denk niet: ik doe een oranje sjaaltje om dan word ik daar iets blijmoediger van. Je ogen moeten naar die kleur kijken en via de ogen gaan deze signalen naar de hersenen waar ze omgezet wordt in een trilling waar we via de chakra’s wat mee kunnen. Oranje: de kleur van creativiteit, blijheid & nieuwe dingen. *Deze tekst is eigendomvan ©Puurmedium.nl en geschreven door Yvon van der Meer: www.stromen.info Deze tekst mag alleen worden overgenomen met vermelding voorgaande tekst en van ©Bron : www.puurmedium.nl en www.stromen.info
- Synonyms: Kleur, karakter, kenmerk
Kleuren en spirituele betekenis -  Kleuren hebben een psychologische uitwerking/invloed op ons gevoel en onze emoties. Ook hebben kleuren een spirituele betekenis en een trilling. Edelstenen hebben bijvoorbeeld ook een trilling. Alles is energie en heeft een trilling (vibe). Deze trilling beinvloedt onze psyche en ons gemoed. Ook kunnen kleuren ons juist activeren. Hieronder een overzichtje van de kleuren en hun spirituele betekenis. Rood: liefde, energie, kracht, passie, lust, moed, macht, vitaliteit, zelfvertrouwen, kracht, vuur. romantiek, sfeer, bescherming, gezondheid, seksuele potentie, wilskracht. Het bevordert de magnetische krachten tijdens een ritueel. Basischakra. Oranje: aantrekkingskracht, stimulatie, controle, persoonlijke kracht, aanmoediging, aanpassingsvermogen, geluk, plotselinge veranderingen, creativiteit, succes, nieuw huis, intelligentie, mentale zuivering, stimulatie, controle, autoriteit, kracht. Heiligbeenchakra. Geel: intelligentie, herinneringen, dromen, zelfvertrouwen, kennis, visioenen, mentale kracht, zon, inzicht. Zonnevlechtchakra Groen: boommagie, vruchtbaarheid, geld, groei, schoonheid, werk, succes, geluk, voorspoed. Hartchakra Blauw: bescherming, wijsheid, creativiteit, communicatie, genezing, rust, waarheid, slaap, lucht, voorspellend dromen, vriendschap, lichamelijke bescherming, hoop, reinigen van de ziel, wegnemen van angsten, werkt tegen negatieve energie, water. Keelchakra. Indigo: reinigen van de ziel, weghalen van angsten, tegen negatieve energie. Voorhoofdchakra. Paars: spirituele en fysieke kracht, spirituele groei, kennis, wijsheid, verhogen van capaciteiten, psychische bekwaamheid, zelfstandigheid, macht, genezing, kerkelijke kleur. Kruinchakra. Roze: liefde, vrede, romantiek, emoties, eer, vriendschap, trouw, vrouwelijkheid. Bruin: dierenmagie, vriendschap, gunsten, balans, concentratie, (t)huis, verloren voorwerpen, gronden. Magenta: versnellen van een spreuk, spirituele genezing, uitdrijven van negativiteit. Wit: de Godin, maanmagie, zuiverheid, reinheid, spiritualiteit, genezing, vrede, meditatie, waarheid, spirituele kracht, bescherming, vreugde. Zilver: kaars van de Godin, dromen, intuïtie, telepathie, helderziendheid, vrouwelijke kracht, stabiliteit, mentale bescherming. Goud: kaars van de God, voorspoed, geluk, rijkdom. Koper: geld, groei op alle niveaus. Zwart: uitdrijven van kwaad, verbanning, rouwen, verlies, meditatie, bindingsspreuken, bescherming, uitdrijving, negativiteit, spiritualiteit, terug naar de zender. Grijs: neutraliserend, stabiliserend, leegte. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Tinten, Gekleurd, chakra kleuren, Kleuren, trilling, energie
Kleurentherapie -  therapie door middel van licht en kleur. De vibraties die een kleur heeft en afgeeft werken door in het menselijk lichaam. Men kan zo energieën weer in balans brengen en stabiliseren. Deze therapie brengt weer rust en gezondheid. In diverse sauna’s wordt kleurentherapie toegepast. Men ligt relaxed en lampen veranderen steeds van kleur en de kleuren doen hun werking. Ook in creatieve coaching wordt met kleur gewerkt. En wil je een chakra verstevigen, dan zorg je voor meer van die kleur wat bij het betreffende chakra hoort, in je leven. Bijvoorbeeld in je voedsel, je kleren, kleuren in je huis. Tijdens een behandeling met licht en kleur wordt gekleurd licht ingestraald op je huid. De huid neemt deze lichtimpulsen op. Via cellen en meridianen worden deze impulsen verder doorgegeven aan de organen en systemen in je lichaam.  Mensen reageren sterk op licht en kleur. Licht en kleur geven energie, beïnvloeden je stemming en brengen je lichaam in beweging. Elke kleur zorgt daarbij voor een specifieke informatieoverdracht naar de cellen. Sommige kleuren werken meer op het lichaam terwijl andere direct het gevoelsleven 'verlichten'. Naast gekleurd licht kan de therapeut ook speciaal geslepen kristallen gebruiken. Kleurentherapie heeft een helende werking bij zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Bijvoorbeeld bij hoofdpijn, rugpijn, stress en burn-out, en leerproblemen bij kinderen. Kleurentherapie kan ook ingezet worden pijn te verlichten en om je weerstand te versterken.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: kleur, therapie, coaching, creatief, pijn verlichten, weerstand, rust, gezondheid, burn-out, stress, hoofdpijn, rugpijn, leerproblemen bij kinderen, meridianen, organen, chakra
Konijn (Chinese astrologie) -  Het konijn of haas is het vierde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig. Ze zijn goed gezelschap. Intelligent en goedgemanierd en houdt van een rustig en vredig bestaan, vermijdt graag confrontaties, maar kan soms wel gek doen. Hun huis ziet er altijd prachtig uit, ze hebben een enorm artistiek gevoel en een goede smaak en gaan meestal goedgekleed. Ze hebben daarom vaak veel (en dure) kleding. Ze zijn heel geliefd en populair bij hun vrienden en familie, maar ook pessimistisch, conservatief, onzeker en houden niet erg van verandering.  Konijnen zijn kalm en kunnen niet makkelijk geprovoceerd worden. Konijnen houden van een goed gesprek, maar geven zichzelf niet snel bloot. Ze zijn discreet, tactvol en gevoelig en ze kunnen niet goed tegen kritiek. Daarbij houden niet van ruzie en discussies en hebben liever een rustig, vredig leven. Ze zijn ook sentimenteel , vol compassie en huilen sneller dan meeste andere tekens. Soms zijn ze verlegen, en als ze niet wat assertiever worden, zullen ze een redelijk middelmatig leven leiden.  aar een Konijn is ook onvoorspelbaar waardoor anderen soms helemaal niet weten waar ze aan toe zijn. Door deze onvoorspelbaarheid kun je van een Konijn niet echt betrouwbaarheid verwachten, niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet kunnen. Een Konijn heeft een brede interesse, is eigenlijk zeer nieuwsgierig en heeft een uitstekend geheugen (een soort wandelende encyclopedie) en kan goed genieten. Ze zijn naast hun pessimistische buien eigenlijk ook een van de gelukkigste tekens, discreet, verfijnd en gereserveerd. Ze hebben de manieren van de wereld snel in de gaten en hebben een talent voor het maken van een goede deal. Ze begrijpen hun partners perfect en zijn uitstekende en subtiele onderhandelaars. Ze hebben veelal een sterke belangstelling voor kunst.  Als kind wordt het Konijn vaak verkeerd begrepen en is verlegen en meestal gehoorzaam, vind het leuk op school en is leergierig. Tenminste, als het geen last heeft van irreële angsten en nachtmerries. Soms zijn het de kinderen die op school worden gepest. Als ouder kan een Konijn een rare zijn: eindeloos geduld met kinderen maar niet tegen rommel kunnen. Ze zijn enorm goede partners in relaties. Romantisch en lief, trouw maar soms wat kritisch of ijdel. Heel delicate wezens eigenlijk. Met Konijnen valt prima samen te leven, zowel op vriendschappelijke basis alsook in de gezinssituatie. Men moet ze nemen zoals ze ook werkelijk zijn: teder, goed van vertrouwen, hulpvaardig en altijd aanwezig voor hun geliefden. Hun beste relatiemogelijkheid is met het Varken: en alles tussen hen zal precies juist zijn. Met een Draak vormen ze een goed team, en met een Geit zijn ze een aardig stel. Met een Aap is het amusant, en met een Hond: prima zolang ze niet emotioneel worden. Met een Os kan het soms wel eens goed gaan, met een Tijger echter bijna nooit, tenzij het een verstandshuwelijk is. Met een Slang: beter niet! , en met een Paard kan het Konijn beter gewoon goede vrienden zijn. Met een Haan is het niet aan te raden, en met een Rat al helemaal niet. Met een ander Konijn: prima, zolang als ze allebei heel veel geld hebben. Het Konijn vind de beste maatjes in de Geit, kan goed opschieten met de Rat, de Os en het Varken, maar kan slecht overweg met de Haan. Water: een integer Konijn, het water-Konijn. Goed gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. Hout: dit type is vaak schrijver en heeft veel fantasie en gevoel voor schoonheid. Vuur: het vuur-Konijn is niet zo filosofisch ingesteld als de andere Konijnen. Functioneert goed in een publieke functie. Aarde: dit type houdt veel van cultuur en het sociale leven, van feestjes en uitgaan. Beetje vergeetachtig en soms wat vaag. Metaal: serieus, hardwerkend en scherpzinnig. Groot moreel besef, soms op het fanatieke af. De beste maand van het jaar voor het Konijn is April. Hun tijd van de dag is tussen 5 en 7 uur 's in de vroege ochtend, en hun richting het Oosten. De kleur van het konijn is lichtgroen.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: astrologie, konijn, tijger, slang, draak, os, rat, haan, geit, kinderen, relaties, eigenschappen
Koorden (energetisch) -  Met deze koorden worden de etherische koorden bedoeld waarbinnen zwaardere energieën heen en weer blijven gaan tussen jou en een persoon of een situatie. Koorden zijn energetische verbindingen tussen mensen en ze functioneren als relatieovereenkomsten. Koorden worden gevormd wanneer je bijvoorbeeld met een ander persoon overeenkomt je behoeften te vervullen als vrienden of door een relatie met elkaar. Deze overeenkomsten kunnen aan de oppervlakte gunstig lijken, totdat je je realiseert dat de overeenkomsten meestal is aangegaan op basis van negatieve emoties bij je zelf of de ander of door liefde bijvoorbeeld. Deze ideeën resulteren in patronen die kunnen leiden tot ongezonde emotionele gewoonten en ze zorgen ervoor dat de relaties zo blijven. Koorden kunnen vooral gevaarlijk zijn, omdat zij buiten de tijd om gevormd kunnen worden. Ze kunnen gevormd worden van ziel tot ziel, van geest tot geest of van lichaam tot lichaam tijdens ons bestaan (vorige levens of dit leven), maar ook in elke andere combinatie van ziel, geest en lichaam. Koorden kunnen ons direct of indirect beïnvloeden. Koorden kunnen blokkades in ons energiesysteem veroorzaken, omdat ze ruimten opvullen die leeg moeten zijn, omdat je vaak verbindingen hebt met personen die je los wilt laten en omdat ze chakra`s beschadigen die sterk moet zijn.  Door koorden door te snijden of schoon te laten maken krijg je meer ruimte. Je voelt je letterlijk en figuurlijk opgelucht en je kunt weer beter functioneren. De koorden doorsnijden kun je onder begeleiding van een ervaren medium of spiritueel begeleider laten doen.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: energetisch, koorden, snijden, patronen, ziel, geest, lichaam, blokkade, energiesysteem
Krachtdieren/totemdieren - 

Krachtdieren zijn beschermgeesten in de vorm van dieren. Iedereen van ons heeft meerdere dieren als helper, beschermer en begeleiders in onze dromen en visioenen. In vele opzichten is ons eigen krachtdier de drager van onze persoonlijke kracht, die die persoonlijke kracht ook voor ons bewaart. Bepaalde dieren blijven een leven lang bij een persoon, terwijl andere komen en gaan. Deze dieren komen alleen om ons bij de oplossing van een bepaald probleem of een bepaalde situatie te helpen, of om een nieuw potentieel in ons op te wekken. Ook zijn krachtdieren machtige bondgenoten, die bescherming en hulp bieden. Volkeren zoals Indiaanse stammen en ook in het Sjamanisme geloven ze heilig in de superieure krachten van dieren. In het sjamanisme wordt veel met krachtdieren gewerkt. Alle dieren kunnen krachtdieren zijn. Misschien voel je je al lang tot één bepaald dier aangetrokken. Natuurlijk wensen de meesten zich een groot, krachtig dier als krachtdier, zoals bijvoorbeeld een wolf, een beer of een adelaar. Maar het zijn meestal de kleinere dieren die als grote krachtdieren naar voren komen. Wees dus niet bang voor het idee, dat je eigen krachtdier een muis of een mier kan zijn. Als je dit niet wil inzien, onthoud je je misschien van een grote kracht en leg je jezelf grenzen op. Ieder mens heeft tenminste 9 krachtdieren op een tijd. De dieren die vanaf je geboorte bij je zijn, zijn er om je te laten zien welke krachten je in deze leven ter beschikking staan. Krachtdieren zijn zielegidsen die op verschillende manieren zichtbaar kunnen worden. Een krachtdier kan je wijze lessen geven en je verder helpen in je ontwikkeling. Een ander woord voor krachtdieren is totemdieren. Een krachtdier verschijnt nooit zomaar. Het zal altijd een reden hebben en wil je altijd een boodschap meegeven. Er zijn verschillende manieren en oefeningen om er achter te komen welke totemdieren of krachtdieren bij jou horen. Bij voorkeur doe je de oefeningen bij een gespecialiseerde begeleider of sjamaan.

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: dieren, sjamaan, sjamanisme, krachtdieren, totemdieren, indianen, ontwikkeling, kracht
Kreeft 21 juni t/m 21 juli Sterrenbeeld/Astrologie -  Kreeft 21 juni t/m 21 juli Eigenschappen: thuisbasis scheppend voor zijn verwanten, gevoelig en verzorgend, gastvrij en huiselijk, moederlijk en koesterend, gevend en kwetsbaar, overgevoelig en sentimenteel, wisselvallig en humeurig, zelfmedelijdend en schuchter, afhankelijk en vastzittend aan het verleden   Maan Heerser over het sterrenbeeld Kreeft Trefwoord: Emoties De Maan is de natuurlijke satelliet van de Aarde. Borsten – Slijmvlies - Sappen. Het symbool voor zekerheid en emotionele behoeftes. Gevoelsmatig reageren op de buitenwereld. Veiligheid en ontvankelijkheid.  Aangeleerd gedrag uit de jeugd. Nacht en water, verwerking en geborgenheid. Vrouw / moeder en het volk *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl Meer weten over tarot? Wil je graag een personlijke horoscopp of een astrologisch consult? Neem contact op met een van onze ©Puur Medium consulenten van ©Mireille Online en je Weet Meer!      Cancer: June 21 t / m July 21 features: creative home for his relatives, sensitive and caring, welcoming and homely, motherly and nurturing, giving and vulnerable, sensitive and sentimental, changeable and moody, self-pitying and timid, dependent and stuck to the past Moon Ruler of the constellation Cancer Keyword: Emotions The Moon is the natural satellite of the Earth. Breasts - Mucosal - Juices The symbol for security and emotional needs, Instinctively react to the outside world, Safety and receptivity, Learned behavior from the youth / night and water, Processing and security, Wife / mother and the people
- Synonyms: Sterrenbeeld, Kreeft, Lobster, Sandra Jansen van Galen, Astrolgie, Puur Astrologie, Juni, Juli
Kristal -  (Berg)kristal draagt een van de zuiverste en goddelijke energie in zich, en brengt uw ziel energetisch in contact met het universele licht. Het neutraliseert alle zware delen in uw aura en versterkt uw aura energie. Om de negatieve straling van elektrische toestellen te neutraliseren legt men een ruwe kristal op het toestel met de punt van het kristal richting het noorden. Om negatieve aardstralen om te helpen buigen kunt u bijvoorbeeld een Bergkristal onder het bed leggen, steeds met de punt in de richting van het noorden. Om de Geest te reinigen kunt u een kleine kristal dragen met de punt van het kristal gericht naar de Aarde om overtollige energie af te voeren. Wanneer iemand zich beter wil aarden is het aan te raden een stukje Bergkristal te dragen, maar dan met de punt van het kristal naar boven gericht om de Aarde-energie tot u te nemen. Om uw concentratie te behouden en te versterken kunt u een stukje Bergkristal op uw bv. werkplek leggen Bergkristal houd uw omgeving schoon en zuiver, geeft een neutraliserend en kalmerend resultaat van ieder die in de omgeving verkeerd van bergkristal, het is eigenlijk een mooi stukje ”gereedschap” in en om uw omgeving, om de zware energieën ook geen kans te geven.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: edelsteen, concentratie, schoon, zuiver, reinigen, energie,
Kristalkinderen -  indigo kinderen, nieuwetijdskinderen. Het zijn allemaal benamingen voor de kinderen die hier zijn met een speciale gave of taak. Ze zijn vaak heel gevoelig voor alle informatie, zoals geluiden en sferen van buitenaf. Zij bezitten een mate van wijsheid die ongewoon is voor de jonge leeftijd waarop dit zich meestal openbaart. Ze willen zelf niet in de uitzonderingspositie gebracht worden, proberen zoveel mogelijk op te gaan in de meute van kinderen. De bijzondere opdracht of gave die ze hebben, openbaart zich meestal pas in de tweede fase van hun leven. Dus niet op heel jonge leeftijd. Op die leeftijd moeten ze vooral kind kunnen zijn. Sommige kinderen zien veel meer of weten veel meer dan anderen. Laat ze hier zelf vooral in aangeven hoe ze daar mee om willen gaan. Een kind zonder dit heeft al met veel dingen te maken tijdens het opgroeien, laat staan met deze extra dingen erbij. Ze kunnen vaak ook gevoelens van anderen oppikken en omdat ze niet weten wat ze daarmee moeten, blijken ze ‘onhandelbaar’ of krijgen ze een stempel. Terwijl dit juist niet geval is. Ze zullen eerder begeleiding moeten krijgen in het bij henzelf blijven.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: kristal kinderen, indigo, nieuwetijdskinderen, begeleiding, stempel, gaven, bijzondere taak, kind zijn
Kristallen bol - 

Een kristallen bol of glazen bol is een object van kristal of glas dat gebruikt wordt bij waarzeggerij en helderziendheid. Het kristalkijken kan enig inzicht te bieden in heden, verleden of toekomst van de onderzochte persoon of gebeurtenis. Kristalkijken is al heel oud, in de overlevering van veel oude culturen wordt het al vermeldt. Ook is er al in Genesis een vermelding van het ‘schouwen’ in een het water dat in een zilveren beker geschonken is. Al sinds men zijn eigen reflectie kan zien in water, ‘schouwt’ men naar beelden om helderheid te brengen in vraagstukken of situaties. Later wordt dit ook met een spiegel gedaan. Men schakelt het bewust zijn uit en laat het onbewuste naar boven komen. Kristalkijken, schouwen in een spiegel of in een schaal met water kan men leren onder begeleiding van een ervaren medium of kristalkijker.

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: kijken, helderziendheid, waarzeggerij, spiegel, schouwen, onbewuste, medium
Kristaltherapie - 

is een alternatieve geneeswijze die stenen en kristallen gebruikt tijdens een behandeling om klachten op te lossen en te genezen. De therapeut plaatst kristallen op verschillende plaatsen op het lichaam, dikwijls corresponderend met de chakras, ofwel rondom het lichaam om zo een "energierooster" aan te leggen dat de patiënt zou omringen met geneeskrachtige energie. De kleur van de stenen kan gekozen worden volgens de corresponderende chakra. De chakras hebben volgens de theorie hun eigen energieniveaus en daarmee hun eigen kleur. Als men de geschikte kleur gebruikt zouden ziektes kunnen worden genezen. Stenen worden ook gebruikt aan de voeten om de persoon te "aarden" of ook in de handen. Soms worden kristalwanden gebruikt die naast de ontvanger of naast een "geblokkeerde chakra" worden geplaatst. Verschillende culturen hielden zich bezig met kristaltherapie, bijvoorbeeld de Hopi indianen en de Hawaïanen. Nu gebeurt dat ook nog. De Chinezen hebben traditioneel geneeskracht toegekend aan microkristallijn jade. Sommige andere oosterse culturen geloven dat smaragd versterkend werkt voor het geheugen en het bijvoorbeeld de intelligentie verhoogt. Het is een zachtaardige manier of vorm van geneeskunde, die de energie van de stenen gebruikt om het evenwicht in het organisme te herstellen en te harmoniëren. De stenen en mineralen hebben trillingen en eigenschappen die ertoe leiden dat lichamelijke en geestelijke spanningen opgelost kunnen worden. Als men helende stenen op de chakras legt of als sieraad draagt, hebben ze de eigenschap de organen van het respectievelijke chakra te ontspannen.

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: kristallen, edelstenen, mineralen, geneeskunde, spanningen oplossen, lichamelijke en geestelijke klachten, chakra's, energie
Kruiden -  Een kruid of keukenkruid is een kleine groene plant die gebruikt kan worden als specerij om de geur en smaak van gerechten te verbeteren. Sommige kruiden bestaan uit vermalen plantenwortels, andere uit bladeren, zaden, stengels of vruchtdelen. Sinds mensenheugenis is bekend dat bepaalde planten een geneeskrachtige werking kunnen hebben en al even lang wordt daar gebruik van gemaakt. Kruiden worden in alle culturen vanuit de vroege oudheid gebruikt om eten qua smaak te verbeteren maar ook als huis-, tuin- en keukenmiddeltjes om lichamelijke klachten of emotionele problemen te verhelpen of te voorkomen. Ook als kruidenbuideltje, een talisman, kruiden bij je te dragen die je in bepaalde situaties of gemoedstoestanden kunnen helpen. Kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie, ('behandeling met planten') genoemd, is het behandelen van gezondheidsklachten en ziekten met plantaardige middelen. In de kruidengeneeskunde gebruikte plantaardige middelen noemt men kruidengeneesmiddelen of fytotherapeutica. De definitie van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie luidt: "Geneesmiddelen die als actieve ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in ruwe of bewerkte staat. Fytotherapie wordt zowel in diverse natuurgeneeswijzen als op beperkte schaal in de reguliere context gebruikt. Veel van deze kennis is gebaseerd op eeuwenlang behouden en doorgegeven gebruiken. Vanuit deze kennis zijn veel enkelvoudige geneesmiddelen ontwikkeld. Kruidengeneeskunde kent verschillende tradities. De hedendaagse medicijnen en farmacie is ontsprongen uit de kruidengeneeskunde. Kruiden worden in talrijke culturen gebruikt, onder andere in de westerse, de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurveda. De filosofie/ de gedachte erachter verschilt echter per cultuur. Er zijn diverse instellingen en personen die kruidenleer aanbieden als opleiding of cursus. Vooral bij de natuurgeloven, natuuraanhangers en heksen worden kruiden en de krachtige en geneeskrachtige werking ervan gebruikt.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: kruiden, geneeskunde, medicinaal, kruidenleer, planten, specerij, geur, behandeling
Kruinchakra -  Is de bovenste van de 7 hoofdchakra’s waarover meestal gesproken wordt als het over chakra’s gaat. Chakra’s zijn energiecentra die zich in het energetische lichaam bevinden om de mens heen. Elk chakra staat voor een gebied van het lichaam en van de emoties en alles wat daar bij hoort. Chakra 7, het Kruinchakra of Kroonchakra bevindt zich boven op het hoofd. Het is net als Chakra 1 een verticaal gericht chakra, het is de bovenkant van het Wortelchakra en heeft er via het kanaal van de Kundalini ook een rechtstreekse verbinding mee. Waar Chakra 1 de verbinding met Moeder Aarde is, geldt voor Chakra 7 dat het de verbinding met de kosmos vormt. Het is de plek waar het kleine, het lichaam, zich verbindt met het grote, het universum. Het is het chakra van spiritualiteit, van heldersprekendheid en helderwetendheid. Lichamelijk is het Kruinchakra verantwoordelijk voor het goed functioneren van de grote hersenen, de epifyse of pijnappelklier, en de hersenschors. Sleutelwoorden zijn: spiritualiteit, bewustzijn, meditatie, lichtwerk, hogere dimensies, Hoger Zelf en de god of godin in jezelf, wijsheid, verlichting, eenheid, zelfverwerkelijking. Een andere naam of associatie is de Lotus met de duizend blaadjes. De lotusbloem is de belichaming van schoonheid, zuiverheid, puurheid, harmonie en spiritualiteit. En de Duizend Blaadjes symboliseren de vele mogelijkheden van dit chakra. Een bloem die zich uit de aardbodem omhoog werkt en alle modder en vuil van haar bladeren laat afdruipen. Het kruinchakra is dan de hoofdbloem van de Lotus, die zich bovenop ons hoofd heeft geopend voor het universum, en voor het grotere dat je zelf bent: je ziel, je Hoger Zelf en de god of godin in jezelf. Het zevende chakra is de laatste in een reeks van 7 ontwikkelingsstappen en bewustzijnsniveaus. Het is de verbindingsplek tussen helemaal fysiek en helemaal spiritueel. Het Kruinchakra is belangrijk voor het transcenderen van onze emoties en persoonlijkheid. De eenheid en heelheid van de wereld zoeken in plaats van het iedereen en alles is mijn vijand, de afscheiding. Het universele bewustzijn de plaats laten innemen van het ego. Het lichamelijke gebied wat hier bij hoort:  het centrale zenuwstelsel, de grote hersenen, hersenschors, de epifyse of pijnappelklier en de schedel.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: chakra's, energetisch lichaam, lotusbloem, spiritualiteit.
Kundalini -  is een in Indiase yoga en tantrische geschriften beschreven spirituele kracht die in mensen aanwezig zou zijn. Het is een woord uit het Sanskriet dat letterlijk 'de opgerolde' betekent. Het verwijst naar een vermeend klein, spiraalvormig opgerold, energiekanaaltje dat aan de basis van de wervelkolom in de stuit zou zitten; niet de stuit in het fysieke lichaam maar de energetische dubbelganger ervan, het energielichaam. Uit de bovenkant van deze spiraal stroomt een onzichtbare energie: de kundalini-energie. Deze energie kan door vele kanalen in het energielichaam stromen en ook uitstromen in de aura. De kundalini is net zo onlosmakelijk met ons leven verbonden als ons energielichaam, de aura of de chakra's en is ook essentieel voor het leven. Deze energie helpt op fysiek niveau mee aan de vorming en ontwikkeling van het lichaam tijdens het gehele leven. Bij ziekte of onbalans kan de kundalini in actie komen om te helpen bij de genezing. Het is ook de benaming van een bepaalde vorm van yoga.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: indiase yoga, tantra, geschriften, spirituele kracht, energetisch lichaam, opgerold, energiekanaaltje
Leeuw 22 juli t/m 22 augustus Sterrenbeeld/Astrologie -  Leeuw 22 juli t/m 22 augustus Eigenschappen: leider en middelpunt, edel en stralend, royaal en zelfvertrouwend, warm en organiserend, vertrouwenwekkend en stijlvol, ijdel en opschepperig, arrogant en dictatoriaal, pralend en trots, aandacht opeisend en autoritair. Zon Heerser over het sterrenbeeld Leeuw Trefwoord: Identiteit. Deze grote ster vormt het centrum van ons Zonnestelsel. Het Hart – Ogen – Rug - Zonnevlecht, identiteit en hoe ben je werkelijk jezelf, je levenskracht, ‘Ik’ en levensbron, leiderschapskwaliteiten en zelfvertrouwen, geest, trots en eigenwaarde. goddelijke vonk en hoogheid/innerlijke adel, man/vader en creativiteit.     *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst (is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)  Lion July 22 t / 22 August Features: leader and centerpiece, noble and radiant, generous and self-reliant, warm and organizing, trusted, stylish, vain and boastful, arrogant and dictatorial, boastfully and pride, clamoring for attention and authoritarian. Sun Ruler of the constellation Leo. Keyword: Identity. The big star is the center of our Solar System. Heart - Eyes - Back - Solar Plexus. Identity and how you are really yourself, your life, 'I' and source of life, leadership skills and self-confidence, spirit, pride and self-esteem. Divine spark and highness/inner nobility, husband/father and creativity.
- Synonyms: Leeuw, Lion, Sterrenbeeld, Astrologie
Lenormand -  Marie-Anne Adélaïde Lenormand, Alençon, 27 mei 1772 - Parijs, 23 juni 1843, beter bekend als Madame Lenormand, was een beroemd Frans helderziende en kaartlegster, die onder meer het huwelijk, de kroning, maar ook de val van Napoleon Bonaparte voorspelde. Haar werk is vooral vereeuwigd door de waarzegkaarten die haar naam dragen. Deze werden echter na haar dood, al dan niet naar haar instructies, gemaakt. Hierin bestaan twee systemen: het grote Lenormandspel en het kleine Lenormandspel. Van dit laatste werden in de loop van de jaren meer dan 100 verschillende versies op de markt gebracht. De 36 kaarten van Madame Lenormand vragen een heel andere benadering dan wanneer je de tarot zou leggen. Waar de tarotkaarten vooral spiegelen en inzicht laten zien, kun je door goed gebruik te maken van de Lenormandkaarten veel sneller en gedetailleerder ingaan op een bepaalde situatie en kun je -vaker dan bij de tarot- ook een stukje toekomst zien.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: orakel, kaarten, francaise, tarot, toekomst
Lichtwerker -  Je leeft vanuit licht en liefde op aarde en bent je bewust van je levensmissie. Een lichtwerker is een mens op aarde met een oude ziel die veel ervaringen heeft opgedaan in vorige levens en heeft geleefd in de tijd van Atlantis. Een lichtwerker heeft vaak ook in dit leven de nodige bagage opgedaan en mag als eerste zichzelf helen. Vaak ervaren ze een gevoel van heimwee en kunnen, als ze slapende zijn, nog niet plaatsen waar dit zware gevoel vandaan komt, dit kan zelfs leiden tot depressies. Daarnaast ervaren lichtwerkers een diepe band met de aarde, de natuur en de dieren die op aarde leven. Vervullen ze graag dienstverlenende banen en staan ze klaar voor het helpen van hun medemens. Het belangrijkste voor een lichtwerker is om in contact met zichzelf te komen, de trauma's die zij met zich meedragen te verwerken, en het leren leven vanuit het hart in plaats van vanuit het denken (van ego naar hart). Door deze stap te zetten helpen lichtwerkers al hun medemens.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: lichtwerker, medemens helpen, dienstverlenend, levensmissie, oude ziel, Atlantis, heimwee, depressies.
Litha -  Litha (21 juni) is de zomerzonnewende, de kleine sabbat tussen Beltain (1mei)en Lughnasadh (1augustus). Met Litha vieren de heksen het hoogtepunt van de zon, de langste dag en de kortste nacht. Na Litha zullen de dagen weer korter worden en zal het licht langzaam verdrongen worden door de duisternis.Litha is ook bekend onder de namen Midzomer, Zomersolstitium en Zomerzonnewende. Dit feest der seizoenen wordt traditioneel door boeren, natuuraanhangers zoals bijvoorbeeld in de Wicca of door pagans op de vooravond van de zomerzonnewende gevierd, op 21 juni. Dit is de kortste nacht en de langste dag van het jaar. Na deze dag zullen de dagen weer korter worden tot Yule, de winterzonnewende. Met Litha bereikt alles een hoogtepunt, alles om ons heen is groen. Het is ook de dag met de meeste zonne-uren. Er wordt een keerpunt gevierd, men wacht de oogst af en de vruchtbaarheid van de gewassen is nu maximaal. Litha is afkomstig uit het oud Germaans en betekent berghelling. Dit zou goed de symbolische berghelling kunnen weergeven die de zon in juni beklimt en in juli afdaalt. In het plantenrijk gaat de groei nu over in rijping. Nu de strijd om het bestaan is gewonnen, wordt de energie gebruikt om het voortbestaan van de soort veilig te stellen. Mythen betreffende het seizoen omschrijven de gebeurtenissen rond het hoogtepunt van de zon en daarop volgend het begin van de toenemende duisternis. Een favoriete mythe uit de noordelijke landen gaat over de strijd tussen de Eik Koning (God van het wassende licht) en de Hulst Koning (God van het afnemende licht). De twee gaan een  gevecht aan en vanzelfsprekend wint de hulstkoning, zodat hij het rijk regeert tot Yule, wanneer hij plaats maakt voor het wedergeboren Kind van het Licht, de jonge Eik Koning. Het idee van Goden die elkaar doden is niet alleen een vermakelijk verhaal, het is een krachtig magisch beeld. Als de Hulst Koning de Eik Koning verslaat, is dat niet echt een letterlijke dood; het betekent een verschuiving in de balans van kracht. De Eik Koning heeft slechts het toneel verlaten, tot hij weer kan terugkomen. Dit weerspiegelt dat de dood niet slecht of kwaadaardig is, maar meer een noodzakelijke transformatie. Litha is een vrolijk jaarfeest met muziek, drums met zang en dans. Midzomervuren werden ontstoken voor bescherming, reiniging en de hoop dat de zon met zijn warmte voor een goede oogst zou zorgen. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: zonnewende, midzomer, wicca, pagan, germaans, symbolisch, yule, Eik koning, Hulst Koning, transformatie
Loslaten - 

Loslaten

  Loslaten: is op dit moment een populaire, veelgebruikte en veel gehoorde term in de wereld. Therapeuten, coaches, begeleiders hebben het allemaal over loslaten in hun werk. Ook in ‘gewone’ gesprekken op bijvoorbeeld werk, het schoolplein en andere alledaagse situaties heeft men het tegenwoordig over loslaten. Wat wordt er mee bedoeld? Dat je niet vast blijft houden aan de situatie waarin je zit, dat je verder komt en kunt gaan. En alle emoties of handelingen die daar bij horen. Het zijn vaak de dingen die we het moeilijkste kunnen laten gaan of we zijn ons niet eens bewust dat we het vasthouden. Ga je in gesprek met een begeleider over bijvoorbeeld een patroon waar je vanaf wilt of een situatie waar je niet meer uitkomt of een blokkade waar je genoeg van hebt, dan zul je vaak eerst iets moeten loslaten wat, soms onbewust, die situatie vasthoudt of voor die blokkade zorgt. Dat kan letterlijk mensen, werk, een omgeving, een relatie loslaten zijn of soms een emotie die bij een bepaalde situatie hoort of een manier van kijken naar een voorval in het verleden. Loslaten is niet altijd makkelijk, wel is het vaak noodzakelijk om verder te kunnen met je leven. Er zijn diverse therapeuten, coaches en begeleiders die je daarbij kunnen helpen met oefeningen en opdrachten.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: loslaten, blokkades, therapeuten, coaches, begeleiders, emoties, handelingen, patronen.
Maagd 23 augustus t/m 21 september Sterrenbeeld/Astrologie -  Maagd Sterrenbeeld 23 augustus t/m 21 september De eigenschappen van het sterrenbeeld Maagd: zorgvuldig en nuchter, ordelijk en correct, helder en ijverig, dienstbaar en net. zakelijk en degelijk, leergierig en kritisch, pietluttig en preuts, onderdanig en kleinzielig, discriminerend en kleurloos Mercurius Heerser over het sterrenbeeld Maagd en Tweelingen Trefwoord: Mentale communicatie Adem – Zenuwen – Zintuigen, Mercurius is het symbool voor je communicatieve vermogens en verlangen naar kennis. Intelligentie en informatie, Verbinding en verbanden onderling, Verkeer en handel, Nieuwsgierig en leren, Scholier / kind en taal / geschrift, Taal en post   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!     Virgo Zodiac August 23 t / 21 September features: careful and sober, orderly and correct, bright and diligent, serve and net. business and solid, inquisitive and critical, fussy and squeamish, submissive and petty, discriminatory and colorless Mercury Ruler of Virgo and Gemini Keyword: Mental communication Breath - Nerves - Sensory, Mercury is the symbol for your communicative abilities and desire for knowledge. Intelligence and information, Connection and mutual relations, Transport and trade, Curious and learning, Pupil / child and language / writing, Language and post    
- Synonyms: Sterrenbeeld, Astrologie, Virgio, Perfectionist
Maan Heerser over het sterrenbeeld Kreeft  -  Maan Heerser over het sterrenbeeld Kreeft Trefwoord: Emoties De Maan is de natuurlijke satelliet van de Aarde. Borsten – Slijmvlies - Sappen, Het symbool voor zekerheid en emotionele behoeftes, Gevoelsmatig reageren op de buitenwereld, Veiligheid en ontvankelijkheid, Aangeleerd gedrag uit de jeugd / nacht en water, Verwerking en geborgenheid, Vrouw / moeder en het volk   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)         Moon Ruler of the constellation Cancer Keyword: Emotions The Moon is the natural satellite of the Earth. Breasts - Mucosal - Juices The symbol for security and emotional needs, Instinctively react to the outside world, Safety and receptivity, Learned behavior from the youth / night and water, Processing and security, Wife / mother and the people
- Synonyms: Sterrenbeeld, Kreeft, Astrolgie, Puur Astrologie, Planeten
Mars Heerser over het sterrenbeeld Ram -  Mars Heerser over het sterrenbeeld Ram Trefwoord: Drijfveren Verbranding – Gal – Spieren, Mars symboliseert driften en mannelijkheid, tezamen met thema’s rond macht en seksualiteit. Actie / energie en sport, Strijdlust en dadendrang, Competitie en oorlog, Twist / macho en vuur, Ontsteking en vijand, Jacht en mannelijkheid.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)         Mars Ruler of the constellation Aries Keyword: Motives Combustion - Gal - Muscles Mars symbolizes instincts and masculinity, together with issues around power and sexuality. Action / energy and sports, Militancy and dynamism, Competition and war, Twist / macho and fire, Inflammation and enemy, Hunting and masculinity.
- Synonyms: Ram, Sterrenbeeld, Mars, Planeet, astroloog, astrologie, horoscoop
Mercurius Heerser over het sterrenbeeld Maagd en Tweelingen -  Mercurius Heerser over het sterrenbeeld Maagd en Tweelingen Trefwoord: Mentale communicatie Adem – Zenuwen – Zintuigen, Mercurius is het symbool voor je communicatieve vermogens en verlangen naar kennis. Intelligentie en informatie, Verbinding en verbanden onderling, Verkeer en handel, Nieuwsgierig en leren, Scholier / kind en taal / geschrift, Taal en post   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)       Mercury Ruler of Virgo and Gemini Keyword: Mental communication Breath - Nerves - Sensory, Mercury is the symbol for your communicative abilities and desire for knowledge. Intelligence and information, Connection and mutual relations, Transport and trade, Curious and learning, Pupil / child and language / writing, Language and post  
- Synonyms: Maagd, Tweelingen, planeten, Astrologie, Horoscopen, horoscoop
Narcis(t) - 

Narcisme is een term die afkomstig is uit de psychologie. Narcisme is een vorm van een gedrag dat onder andere wordt gekenmerkt door een obsessie met de persoon zelf. Iemand echter de persoonlijkheidsstoornis narcisme heeft, noemen we dan een narcist. Iemand die narcistisch gedrag vertoont, is niet direct een narcist. Ieder mens heeft narcistische trekjes, als het obsessief en sterk afwijkend is, zelfs in bepaalde ‘gevallen psychopathisch, spreken we van een Narcist of iemand met een Narcistische persoonlijkheidsstoornis.

 

Als we in de geschiedenis terug kijken vinden we bij Sigmund Freud de term narcisme voor het eerst terug. Vanuit de Griekse mythologie is Narcissus terug te vinden en naar aanleiding van deze mythologie heeft Sigmund Freud de term narcist eraan gegeven. Narcissus wees volgens de Griekse mythe alle romantische avances af en werd daardoor ‘voor straf’ verliefd op zijn eigen spiegelbeeld.

Bloemen hebben alle ook een eigen symboliek en de ‘Narcis’ staat voor: zelfzuchtig/op zichzelf gericht.

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: narcis, persoonlijkheidsstoornis, mythologie, Freud
Narcisme -  Narcisme is een term die afkomstig is uit de psychologie. Narcisme is een vorm van een gedrag dat onder andere wordt gekenmerkt door een obsessie met de persoon zelf. Iemand die de persoonlijkheidsstoornis Narcisme heeft, dus ook wel een narcist genoemd, vind zichzelf geweldig en bijzonder, en meestal vinden zij zichzelf ook bijzonder aantrekkelijk, daar zit ook een grote obsessie. Zij vertonen een grote mate van egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan empatisch en inlevingsvermogen. Alles draait om één persoon, en dat is ‘de narcist.’ Iemand die dus narcistisch gedrag vertoont, noemt men een narcist. Mannen hebben opvallend vaker een Narcistische persoonlijkheidsstoornis dan vrouwen. Ook is net als borderline is narcisme een agressievere variant met overeenkomende kernmerken. En zijn er verschillende gradaties. Vaak wordt Narcisme  de agressievere variant van borderline genoemd. Net als bij borderline heb je verschillende gradaties zoals: ‘leefbaar’, tot een psychopathische agressieve vorm.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: narcis, persoonlijkheidsstoornis, mannen, vrouwen, borderline, agressie
Neptunus Heerser over het sterrenbeeld Vissen -  Neptunus Heerser over het sterrenbeeld Vissen Trefwoord: Transcendentie Giffen – Epifyse – Lymfe, Neptunus staat symbool voor wensen, dromen en fantasie, de niet materiele zaken. Goddelijke en overgave, Offer en (des)illusie, Mystieke en éénwording, Heilige en muzikaliteit, Vaagheid en psychologie, Chaos en vlucht. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)   Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!   Neptune Ruler of the constellation Pisces Keyword: Transcendence Giffen - Pineal - Lymph, Neptune symbolizes wishes, dreams and fantasy, not material things. Divine and surrender, Sacrifice and (dis) illusion, Mystical and unification, Holy and musicality, Vagueness and psychology, Chaos and flight.
- Synonyms: Vissen, sterrenbeeld, Neptunes, planeet, planeten, astrologie, astroloog, horoscoop, horoscopen
Oranje -  Spirituele betekenis van de kleur oranje: aantrekkingskracht, stimulatie, controle, aanmoediging, aanpassingsvermogen, geluk, plotselinge veranderingen, creativiteit, succes, persoonlijke kracht, nieuw huis, intelligentie, mentale zuivering, stimulatie, controle, autoriteit, kracht. Kleur van het Heiligbeenchakra. *©bron copyright: ©Puur Medium van Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: Kleur van de regenboog Tussen rood en geel Vrucht Vorstengeslacht Vorstenhuis Vruchten Vorstelijke kleur Nederlands Elftal Plaats in de Benelux Plaats in Nederland Plaats in Drenthe
Pluto Heerser over het sterrenbeeld Schorpioen -  Pluto Heerser over het sterrenbeeld Schorpioen Trefwoord: Transformatie Cellen – Genen – DNA, Pluto is het symbool voor totale transformatie en diepe psychologische kwesties. Het uiterste en dwang, Crisis en totale omwenteling, Afbraak en opbouw, Controle / dwang en rotting, Geheim en obsessie, Fanatisme / wrok en psychiatrie.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)   Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!   Pluto Ruler of the constellation Scorpio Keyword: Transformation Cells - Genes - DNA Pluto is the symbol of total transformation and deep psychological issues. The extreme and coercion, Crisis and total revolution, Demolition and construction, Control / coercion and rotting, Secret and obsession Fanaticism / resentment and psychiatry.
- Synonyms: Pluto, sterrenbeeld, astrologie, astroloog, horoscopen, horoscoop
Ram 21 maart t/m 20 april Sterrenbeeld -  Ram 21 maart t/m 20 april Eigenschappen: eerste aanzet en actief, sportief en ondernemend, moedig en ongecompliceerd, spontaan en geestdrift, heethoofdig en agressief, primitief en snel warmlopend, snel afbrekend en tactloos, impulsief en ongeduldig, puur en nieuwe start   Mars Heerser over het sterrenbeeld Ram Trefwoord: Drijfveren Verbranding – Gal – Spieren, Mars symboliseert driften en mannelijkheid, tezamen met thema’s rond macht en seksualiteit. Actie / energie en sport, Strijdlust en dadendrang, Competitie en oorlog, Twist / macho en vuur, Ontsteking en vijand, Jacht en mannelijkheid.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer Weten, Raadpleeg een van onze Puur Mediums van Puur Medium van ©Mireille Online!   Aries March 21 t / m April 20 features: first attempt and active, sporting and enterprising, brave and straightforward, spontaneous and enthusiasm hot-headed and aggressive, primitive and fast warm running, rapidly depleting and tactless, impulsive and impatient, pure and fresh start   Mars Ruler of the constellation Aries Keyword: Motives Combustion - Gal - Muscles Mars symbolizes instincts and masculinity, together with issues around power and sexuality. Action / energy and sports, Militancy and dynamism, Competition and war, Twist / macho and fire, Inflammation and enemy, Hunting and masculinity.  
- Synonyms: Sterrenbeeld, Astrologie, ram, Puur Medium, Aries
Rood -  Rood: liefde, energie, kracht, passie, lust, moed, macht, vitaliteit, zelfvertrouwen, kracht, vuur, romantiek, sfeer, bescherming, gezondheid, seksuele potentie, wilskracht. Het bevordert de magnetische krachten tijdens een ritueel. Kleur van het Basischakra. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: kleur van liefde en hartstocht, Kleur van de regenboog, vuur, Revolutionair, Waarschuwingskleur, Zinnebeeld van liefde
Saturnus Heerser over het sterrenbeeld Steenbok -  Saturnus Heerser over het sterrenbeeld Steenbok Trefwoord: Lessen Haar – huid – geraamte, Saturnus is het symbool voor beproevingen, harde lessen en starheid. Verantwoordelijkheid en grens, Structuur en traditie, Verleden en beperking, Vormgeving / tijd en anker, Rots / basis en hoeksteen, Levensles en plicht.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)   

Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!

      Saturn Ruler of the constellation Capricorn Keyword: Lessons Hair - Skin - skeleton Saturn is the symbol for trials, hard lessons and rigidity. Responsibility and border, Structure and tradition, Past and limitation, Design / time and anchor, Rock / foundation and cornerstone, Lesson and duty.  

- Synonyms: Saturnus, Steenbok, Sterrenbeeld, Asdtoloog, astrologie, horoscoop, horoscopen
Schorpioen 23 oktober t/m 21 november Sterrenbeeld/Astrologie -  Schorpioen 23 oktober t/m 21 november De eigenschappen van het sterrenbeeld Schorpioen: het verborgene onderzoeken en opgraven, intens en diepgravend, vastberaden en diepzinnig, hartstochtelijk en beheerst, observerend en voorzichtig, volhardend en zwart-wit, gesloten en problematisch, achterdochtig en onderdrukkend, wraakzuchtig en jaloers   Pluto Heerser over het sterrenbeeld Schorpioen Trefwoord: Transformatie cellen – genen – DNA. Pluto is het symbool voor totale transformatie en diepe psychologische kwesties. Het uiterste en dwang, crisis en totale omwenteling, afbraak en opbouw, controle / dwang en rotting, geheim en obsessie, fanatisme / wrok en psychiatrie. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer! Scorpio October 23 t / 21 November The properties of the constellation Scorpio: secret research and digging, intense and penetrating, determined and thoughtful, passionate and controlled, observant and cautious, persevering and black and white, closed and problematic, suspicious and oppressive, vengeful and jealous   Pluto Ruler of the constellation Scorpio Keyword: Transformation cells - genes - DNA.  Pluto is the symbol of total transformation and deep psychological issues. The extreme and coercion, crisis and total revolution, demolition and construction, control / coercion and rotting, secret and obsession, fanaticism / resentment and psychiatry.
- Synonyms: Schorpioen, Scorpio, Sterrenbeeld, Horoscoop, horoscopen, Astrologie, Pluto
Soul Body Fusion: Versmelting van ziel en lichaam -  Soul Body Fusion: Het betekent 'Versmelting van ziel en lichaam'. We waren ooit heel spiritueel, zonder vast lichaam. Toen kregen we een vast lichaam met zeer weinig spiritualiteit en nu kunnen we in deze Nieuwe Tijd spiritualiteit in ons lichaam, onze vaste vorm op planeet Aarde, integreren. Je bent niet je lichaam, je gedachten, wat je hebt, wat je doet. Jij bent jouw Ziel. Dit Licht, deze Zielekracht wordt in je lichaam geintegreerd. Dan komt het ter beschikking voor je in jouw dagelijkse leven. Dan bewandel je je pad, leef je je leven, vanuit jouw zich steeds oprekkende zielenwijsheid in plaats van vanuit je beperkende ego-kracht/macht. Het leven blijft een proces, ook het bezielde leven. Ik heb na velen gefused te hebben wel bemerkt dat er een diepgaande balans komt in de persoon die hoe dan ook het pad bewandelt, richting verlossing van datgene wat die persoon nu wel kan verlaten, door de kracht van de Ziel. Je hoeft je leven niet te bedenken. Volg de signalen en laat je leiden door jouw Weten wat goed voor jou is. Het proces bestaat uit drie stappen, allen nodig om de vaste verbinding van lichaam en ziel tot stand te laten komen. Dit doe ik vanuit mijn praktijk, aan de telefoon via www.puurmedium.nl op afstand. Tussen de 1e en de 2e sessie zit een week en tussen de 2e en de 3e sessie zitten twee weken. Terug naar jeZelf. Wie wil dat nou niet? Voor meer informatie; www.besefinzicht.nl bron© AnkhA @ www.besefinzicht.nl
- Synonyms: Versmelting van ziel en lichaam
Steenbok 21 december t/m 18 januari Sterrenbeeld/Astrologie -  Steenbok 21 december t/m 18 januari De eigenschappen van het sterrenbeeld Steenbok:  naar het hoogste en beste strevend, serieus en hardwerkend, regelend en geduldig, ambitieus en betrouwbaar, voorzichtig en nauwgezet, structurerend en formeel, gereserveerd en bekrompen, autoritair conservatief, fantasieloos depressief   Saturnus Heerser over het sterrenbeeld Steenbok Trefwoord: Lessen Haar – huid – geraamte, Saturnus is het symbool voor beproevingen, harde lessen en starheid. Verantwoordelijkheid en grens, Structuur en traditie, Verleden en beperking, Vormgeving / tijd en anker, Rots / basis en hoeksteen, Levensles en plicht.     *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!   Capricorn December 21 t / 18 January The properties of the constellation Carpicorn: to the highest and best striving, serious and hardworking, regulating and patient, ambitious and reliable, careful and meticulous, structuring and formal, reserved and petty, authoritarian conservative, unimaginative depressed   Saturn Ruler of the constellation Capricorn Keyword: Lessons Hair - Skin - skeleton Saturn is the symbol for trials, hard lessons and rigidity. Responsibility and border, Structure and tradition, Past and limitation, Design / time and anchor, Rock / foundation and cornerstone, Lesson and duty. Hair - Skin - skeleton Saturn is the symbol for trials, hard lessons and rigidity. Responsibility and border, Structure and tradition, Past and limitation, Design / time and anchor, Rock / foundation and cornerstone, Lesson and duty.   
- Synonyms: Steenbok, Capricorn, Sterrenbeeld, Astrologie, Horoscoop, Horoscopen
Stier 21 april t/m 20 mei sterrenbeeld -  Stier 21 april t/m 20 mei Eigenschappen: gestadig voortbouwend en producerend, vredelievend en eenvoudig, geduldig en krachtig, kunstzinnig en productief, aards en vruchtbaar, traag en realistisch, praktisch en trouw, vriendelijk en lui, traag en conservatief   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst (is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Taurus April 21/20 May features: steadily building and producing, peaceful and simple, patient and powerful, artistic and productive, earthy and fertile, slow and realistic, practical and loyalty, friendly and lazy, slow and conservative    
- Synonyms: Sterrenbeeld, Stier, Taurus, Astrologie, Puur Astrologie, Puur Medium, Sandra Jansen van Galen
Tweelingen 21 mei t/m 20 juni Sterrenbeeld -  Tweelingen 21 mei t/m 20 juni Eigenschappen: verbanden leggen en verbinden, contactgericht en objectief, veelzijdig en aanpassend, flexibel en mededeelzaam, intelligent en vrolijk, vlot en onoprecht, luchtig en veranderlijk, slim en nieuwsgierig, oppervlakkig en praatziek   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst (is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)   Gemini 21 May / 20 June features: connections and connect touch focus and objective, versatile and adaptable, flexible and communicative, intelligent and cheerful, smooth and insincere, airy and changeable, smart and curious, superficial and chatty  
- Synonyms: Sterrenbeeld,Tweelingen, Gemini, Astrologie, Puur Astrologie, Puur Medium, Sandra Jansen van Galen
Uranus Heerser over het sterrenbeeld Waterman -  Uranus Heerser over het sterrenbeeld Waterman Trefwoord: Oorspronkelijkheid Energiebanen – hypofyse, Uranus staat symbool voor de drang om uniek te zijn, te verrassen en choqueren. De waarheid en anders voelen, Revolutie en opstanding, Modern en uitvinding, Ongewoon / snelheid en explosie, Moderne techniek en intuïtie, Vrijheid / Gelijkheid en broederschap. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)   Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer! Uranus Ruler of the constellation Aquarius Keyword: Originality Energy Jobs - pituitary, Uranus symbolizes the desire to be unique, to surprise and shock. The truth and feel different, Revolution and resurrection, Modern and invention Unusual / speed and explosion, Modern technology and intuition, Freedom / Equality and fraternity.
- Synonyms: Uranus, Sterrenbeeld, planeet, planeten, astrologie, Waterman, horoscoop, horoscopen
Venus Heerser over het sterrenbeeld Stier en Weegschaal -  Venus Heerser over het sterrenbeeld Stier en Weegschaal Trefwoord: Harmonie Huid – Venen – Nieren, Venus staat symbool voor je waarden en normen, samen met je behoefte aan liefde. Aantrekkelijk en harmonie, Gevoelsbanden en vrede, Elegantie en erotiek, Smaak / luxe en genot / lucht, Vrouwelijkheid en zoet, Zang / snoep en dans.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)         Venus Ruler of Taurus and Libra Keyword: Harmony Skin - Fens - Kidneys, Venus symbolizes your values ​​and standards, together with your need for love. Attractive and harmony, Feeling Tires and peace, Elegance and eroticism, Taste / luxury and pleasure / air, Femininity and sweet, Singing / candy and dance.    
- Synonyms: Sterrenbeeld, Stier, Astrologie, Weegschaal, Venus, planeet
Vissen 19 februari tot 20 maart Sterrenbeeld/Astrologie -  Vissen 19 februari t/m 20 maart De eigenschappen van het sterrenbeeld Vissen: openstaand voor het universum, wegcijferend en zacht, hulpvaardig en medelijdend, menslievend en duldzaam, fantasievol en dromerig, (bij)gelovig en mild, ontvankelijk en helderziend, besluiteloos en week, slap en verleidbaar, verslaafd en huichelachtig   Neptunus Heerser over het sterrenbeeld Vissen Trefwoord: Transcendentie Giffen – Epifyse – Lymfe, Neptunus staat symbool voor wensen, dromen en fantasie, de niet materiele zaken. Goddelijke en overgave, Offer en (des)illusie, Mystieke en éénwording, Heilige en muzikaliteit, Vaagheid en psychologie, Chaos en vlucht.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer! Pisces  February 19 t / 20 March The properties of the constellation Pisces: openness to the universe, effacing and soft, helpful and compassionate, humane and friendly countenance, fanciful and dreamy, (at) religious and mild, admissible and clairvoyant, indecisive and week, limp and seduced seats, hooked and hypocritical Neptune Ruler of the constellation Pisces Keyword: Transcendence Giffen - Pineal - Lymph, Neptune symbolizes wishes, dreams and fantasy, not material things. Divine and surrender, Sacrifice and (dis) illusion, Mystical and unification, Holy and musicality, Vagueness and psychology, Chaos and flight.  
- Synonyms: Vissen, Pisces, sterrenbeeld, Astrologie, Horoscopen, Astrologe
Waterman 20 januari t/m 19 februari Sterrenbeeld/ Astrologie -  Waterman 20 januari t/m 19februari De eigenschappen van het sterrenbeeld Waterman: gelijkwaardigheid voor allen zoekend, democratisch en modern, vrijheidslievend en origineel, intellectueel en onbevooroordeeld, vriendschappelijk en rebels, wetenschappelijk en anti-autoritair, afstandelijk en koud, onvoorspelbaar en sociaal, grensverleggend en toekomstgericht Uranus Heerser over het sterrenbeeld Waterman Trefwoord: Oorspronkelijkheid Energiebanen – hypofyse, Uranus staat symbool voor de drang om uniek te zijn, te verrassen en choqueren. De waarheid en anders voelen, Revolutie en opstanding, Modern en uitvinding, Ongewoon / snelheid en explosie, Moderne techniek en intuïtie, Vrijheid / Gelijkheid en broederschap.  *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!  January 20/19 February The properties of the constellation : Waterman equality for all seeking, democratic and modern, freedom-loving and original, intellectual and unbiased, friendly and rebellious, scientific and anti-authoritarian, distant and cold, unpredictable and socially, groundbreaking and future-oriented   Uranus Ruler of the constellation Aquarius Keyword: Originality Energy Jobs - pituitary, Uranus symbolizes the desire to be unique, to surprise and shock. The truth and feel different, Revolution and resurrection, Modern and invention Unusual / speed and explosion, Modern technology and intuition, Freedom / Equality and fraternity.  
- Synonyms: Waterman, Sterrenbeeld, Astrologie, Horoscoop
Weegschaal 22 september t/m 22 oktober Sterrenbeeld/Astrologie -  Weegschaal 22 september t/m 22 oktober De eigenschappen van het sterrenbeeld Weegschaal: evenwicht zoekend tussen jij en ik, meegaand en vredelievend, lief en zachtmoedig, aardig en tactvol, bemiddelend en kunstzinnig, harmonieus en conflict ontwijkend, gemakzuchtig en frivool, leeghoofdig en flirterig, narcistisch en vleierig         Venus Heerser over het sterrenbeeld Stier en Weegschaal Trefwoord: Harmonie Huid – Venen – Nieren, Venus staat symbool voor je waarden en normen, samen met je behoefte aan liefde. Aantrekkelijk en harmonie, Gevoelsbanden en vrede, Elegantie en erotiek, Smaak / luxe en genot / lucht, Vrouwelijkheid en zoet, Zang / snoep en dans.   Mercurius Heerser over het sterrenbeeld Maagd en Tweelingen Trefwoord: Mentale communicatie Adem – Zenuwen – Zintuigen, Mercurius is het symbool voor je communicatieve vermogens en verlangen naar kennis. Intelligentie en informatie, Verbinding en verbanden onderling, Verkeer en handel, Nieuwsgierig en leren, Scholier / kind en taal / geschrift, Taal en post *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer! *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst (is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)  Libra September 22/22 October features: seeking balance between you and me, accommodating and peaceable, sweet and gentle, kind and tactful, mediating and artistic, harmonious and conflict avoidance, lazy and frivolous, brained and flirtatious, narcissistic and coaxing. Venus Ruler of Taurus and Libra Keyword: Harmony Skin - Fens - Kidneys, Venus symbolizes your values ​​and standards, together with your need for love. Attractive and harmony, Feeling Tires and peace, Elegance and eroticism, Taste / luxury and pleasure / air, Femininity and sweet, Singing / candy and dance.   Mercury Ruler of Virgo and Gemini Keyword: Mental communication Breath - Nerves - Sensory, Mercury is the symbol for your communicative abilities and desire for knowledge. Intelligence and information, Connection and mutual relations, Transport and trade, Curious and learning, Pupil / child and language / writing, Language and post
- Synonyms: Weegschaal, Astrologie, Sterrenbeeld, Horoscopen, horoscoop, Libro
Westerse Astrologie & Eigenschappen van de planeten -  Westerse Astrologie Eigenschappen van de planeten Iedere planeet vertegenwoordigt unieke eigenschappen en kernkwaliteiten. Het zijn deze eigenschappen welke verbonden zijn met jou en samen met andere wetenschappelijke / natuurkundige en wiskundige aspecten, de blauwdruk vormen van jouw uniek en persoonlijk geboortemoment, namelijk je horoscoop. Boven je hoofd in de oogverblindende sterrenhemel bewegen deze planeten onafgebroken door de symbolische 12 tekens (sterrenstelsels) van de dierenriem. Iedere planeet vormt en is een deel van jou. Hierdoor ben je onlosmakelijk verbonden met de tot nu toe door astronomen ontdekte planeten. Zon Heerser over het sterrenbeeld Leeuw Trefwoord: Identiteit Deze grote ster vormt het centrum van ons Zonnestelsel. Het Hart – Ogen – Rug - Zonnevlecht Identiteit en hoe ben je werkelijk jezelf Je levenskracht, ‘Ik’ en levensbron Leiderschapskwaliteiten en zelfvertrouwen Geest, trots en eigenwaarde. Goddelijke vonk en hoogheid / innerlijke adel Man / vader en creativiteit Maan Heerser over het sterrenbeeld Kreeft Trefwoord: Emoties De Maan is de natuurlijke satelliet van de Aarde. Borsten – Slijmvlies - Sappen Het symbool voor zekerheid en emotionele behoeftes Gevoelsmatig reageren op de buitenwereld Veiligheid en ontvankelijkheid Aangeleerd gedrag uit de jeugd / nacht en water Verwerking en geborgenheid Vrouw / moeder en het volk Mercurius Heerser over het sterrenbeeld Maagd en Tweelingen Trefwoord: Mentale communicatie Adem – Zenuwen – Zintuigen Mercurius is het symbool voor je communicatieve vermogens en verlangen naar kennis. Intelligentie en informatie Verbinding en verbanden onderling Verkeer en handel Nieuwsgierig en leren Scholier / kind en taal / geschrift Taal en post Venus Heerser over het sterrenbeeld Stier en Weegschaal Trefwoord: Harmonie Huid – Venen – Nieren Venus staat symbool voor je waarden en normen, samen met je behoefte aan liefde. Aantrekkelijk en harmonie Gevoelsbanden en vrede Elegantie en erotiek Smaak / luxe en genot / lucht Vrouwelijkheid en zoet Zang / snoep en dans   Mars Heerser over het sterrenbeeld Ram Trefwoord: Drijfveren Verbranding – Gal – Spieren Mars symboliseert driften en mannelijkheid, tezamen met thema’s rond macht en seksualiteit. Actie / energie en sport Strijdlust en dadendrang Competitie en oorlog Twist / macho en vuur Ontsteking en vijand Jacht en mannelijkheid Jupiter Heerser over het sterrenbeeld Boogschutter Trefwoord: Wijsheid Vetten – Lever – Arteriën Jupiter staat symbool voor je drang naar inzicht op intellectueel / religieus en filosofisch niveau. Geluk en groei Wijsheid en ontwikkeling Advies / visie en ideaal Optimisme en ziener Kerk / goeroe en propaganda Ziener en eerlijk spel Saturnus Heerser over het sterrenbeeld Steenbok Trefwoord: Lessen Haar – huid – geraamte Saturnus is het symbool voor beproevingen, harde lessen en starheid. Verantwoordelijkheid en grens Structuur en traditie Verleden en beperking Vormgeving / tijd en anker Rots / basis en hoeksteen Levensles en plicht Uranus Heerser over het sterrenbeeld Waterman Trefwoord: Oorspronkelijkheid Energiebanen – hypofyse Uranus staat symbool voor de drang om uniek te zijn, te verrassen en choqueren. De waarheid en anders voelen Revolutie en opstanding Modern en uitvinding Ongewoon / snelheid en explosie Moderne techniek en intuïtie Vrijheid / Gelijkheid en broederschap Neptunus Heerser over het sterrenbeeld Vissen Trefwoord: Transcendentie Giffen – Epifyse – Lymfe Neptunus staat symbool voor wensen, dromen en fantasie, de niet materiele zaken. Goddelijke en overgave Offer en (des)illusie Mystieke en éénwording Heilige en muzikaliteit Vaagheid en psychologie Chaos en vlucht Pluto Heerser over het sterrenbeeld Schorpioen Trefwoord: Transformatie Cellen – Genen – DNA Pluto is het symbool voor totale transformatie en diepe psychologische kwesties Het uiterste en dwang Crisis en totale omwenteling Afbraak en opbouw Controle / dwang en rotting Geheim en obsessie Fanatisme / wrok en psychiatrie   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)     Meer weten over astrologie, benader een van onze astrologen en Weet Meer!
- Synonyms: Astrologie, horoscopen, hortoscoop, astroloog, planeten, invloed
Zon Heerser over het sterrenbeeld Leeuw  -  Zon Heerser over het sterrenbeeld Leeuw Trefwoord: Identiteit Deze grote ster vormt het centrum van ons Zonnestelsel. Het Hart – Ogen – Rug - Zonnevlecht,  Identiteit en hoe ben je werkelijk jezelf, Je levenskracht, ‘Ik’ en levensbron, Leiderschapskwaliteiten en zelfvertrouwen, Geest, trots en eigenwaarde. Goddelijke vonk en hoogheid / innerlijke adel, Man / vader en creativiteit *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)       Sun Ruler of the constellation Leo Keyword: Identity This big star is the center of our Solar System. Heart - Eyes - Back - Solar Plexus, Identity and how you are really yourself, Your life, 'I' and source of life, Leadership skills and self-confidence, Spirit, pride and self-esteem. Divine spark and highness / inner nobility, Husband / father and creativity
- Synonyms: Het Hart, Ogen, Rug - Zonnevlecht, Leeuw, planeet, Planeten, astrologie

Spiritueel woordenboek

Spiritueel woordenboek: Hier vind je alles over spiritualiteit en wat jij graag wil weten over paranormale en spirituele zaken. Je kunt termen en en namen terugvinden waar je wel van gehoord hebt maar niet precies weet wat het betekend of inhoud. Denk daarbij aan bijvoorbeeld: Aarden, chakra’s, derde oog, energetisch healen, wat is een medium, wat is een paragnost? hoe zit dat met spirits en gidsen, welke kleur heeft welke betekenis, aards-engelen,  sterrenbeelden, van Vissen tot waterman, alle planeten die astrologisch van betekenis zijn staat vermeld en uitgelegd, wat is eigenlijk een geboortehoroscoop? aura, aurakleuren,  afschermen, automatisch schrift, dierenmedium, kinderfluisteraar, soulreader, Existentiele intelligentie, boeddha, edelstenen, uitleg van edelstenen, channelen, uitleg over kaartleggingen.

Wist je bijvoorbeeld dat:Helderhoren net zo iets is net als Helderziend, -luisterend, -proevend, -ruikend , -voelend een onderdeel van paranormale begaafdheid en hoort bij het mediumschap. Iedereen heeft meerdere zintuigen, zoals proeven, luisteren, horen, weten, voelen, zien. Ook heeft men de zintuigen waar je het woord Helder voor kan zetten, helderhoren, helderzien, helderproeven, helderruiken, heldervoelen en helderweten. Dat zijn hele fijne zintuigen die iedereen heeft, maar men is verleert er naar te luisteren.

Kortom, alles dat jij graag wilt weten kun je vinden in ons spiritueel woordenboek.

Spiritueel woordenboek: Mis je nog iets in ons woordenboek? Voel je vrij dit via het contactformulier aan ons te mailen.

Maandprognose (voorspelling) december 2015