Numerologie

Wat is numerologie:

Een stukje geschiedenis: Lang geleden, nog ruim voor het begin van de Christelijke jaartelling, waren cijfers nog abstracte symbolen. Deze abstract symbolen werden door de oude volkeren en later ook de Christenen werden gebruikt om het menselijk karakter te symboliseren. Maar ook om de toekomst en het lot te voorspellen. Ook wordt er numerologie toegepast bij bijvoorbeeld tarotleggingen en astrologie. In de tarot is er sprake bij de grote arcana het de nummers 0 tm 21. Bij de kleine arcana is er sprake van 1 tm 10.

De leer der getallen: Numerologie is zoals dat heet de leer der getallen. Een van de grondleggers van deze getallenleer was de bekende Griekse filosoof Pythagoras die het getal als de sleutel tot de ‘harmonie van de kosmos’ beschouwde.

Numerologie werkt dus met getallen, maar ook met de letters van het alfabet. Elke letter correspondeert met dan een bepaald getal. In het schema hieronder kun je zien hoe dat werkt. In de toegepaste numerologie wordt allereerst gewerkt met een geboortedatum en de naam van iemand om een beeld te krijgen. Er zijn verschillende numerologische systemen om letters om te zetten in cijfers.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z

 

De Griekse filosoof Pythagoras: Pythagoras is degene geweest die de grootste invloed heeft gehad op de numerologische methode. Deze wijsgeer Pythagoras was een Griekse filosoof die 570 jaar voor  Christus  werd geboren.

Hij heeft ook een school opgericht waar Esoterische kennis onderwezen werd naast wiskunde, muziek, astronomie en wijsbegeerte. De Filosoof Pythagoras gaf onderricht in de verhouding tussen de mens en de goddelijke wetten, weerspiegeld in de wiskunde en de getallen.

 

Hij was dus  stichter van de School voor Ingewijden, de Griekse wijsgeer en mathematicus Pythagoras baseerde zijn hele religieuze wereldbeeld op de trillingswaarden van de cijfers.

Pythagoras was  ervan overtuigd dat de essentie van alles wat bestond in cijfers en getallen was uit te drukken.

Op deze inzichten is de moderne Numerologie of Leer der Getallen gebaseerd. Met behulp van de cijfers 1 t/9 en de mastergetallen 11, 22 en 33 kan de moderne numeroloog via wat rekeningwerk en directe analyse veel over van alles te weten kopen.

 

Wat doet een numeroloog: Een numeroloog kan  met behulp van iemands geboortedatum een uitermate betrouwbare numeroscoop maken die minimaal  gelijk is van een Westerse dan wel een Chinese horoscoop. Ook tijdens de telefonische consulten wordt er gebruikt gemaakt van numerologie en door een numerologisch consulent gebruik gemaakt van de cijfers van b.v. de geboortedatum.

Bij Puur Medium vind je ook consulenten die veel met numerologie werken. Je leest dat terug in het profiel of er gebruik gemaakt wordt van numerologie of de consulent past dit automatisch toe in een consult.

[consulenten]