Zon
Heerser over het sterrenbeeld Leeuw
Trefwoord: Identiteit
Deze grote ster vormt het centrum van ons Zonnestelsel.
Het Hart – Ogen – Rug – Zonnevlecht, 
Identiteit en hoe ben je werkelijk jezelf,
Je levenskracht, ‘Ik’ en levensbron,
Leiderschapskwaliteiten en zelfvertrouwen,
Geest, trots en eigenwaarde.
Goddelijke vonk en hoogheid / innerlijke adel,
Man / vader en creativiteit
*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    

 

Sun
Ruler of the constellation Leo
Keyword: Identity
This big star is the center of our Solar System.
Heart – Eyes – Back – Solar Plexus,
Identity and how you are really yourself,
Your life, ‘I’ and source of life,
Leadership skills and self-confidence,
Spirit, pride and self-esteem.
Divine spark and highness / inner nobility,
Husband / father and creativity