Weegschaal 22 september t/m 22 oktober De eigenschappen van het sterrenbeeld Weegschaal: evenwicht zoekend tussen jij en ik, meegaand en vredelievend, lief en zachtmoedig, aardig en tactvol, bemiddelend en kunstzinnig, harmonieus en conflict ontwijkend, gemakzuchtig en frivool, leeghoofdig en flirterig, narcistisch en vleierig      

 

Venus Heerser over het sterrenbeeld Stier en Weegschaal
Trefwoord: Harmonie Huid – Venen – Nieren, Venus staat symbool voor je waarden en normen, samen met je behoefte aan liefde. Aantrekkelijk en harmonie, Gevoelsbanden en vrede, Elegantie en erotiek, Smaak / luxe en genot / lucht, Vrouwelijkheid en zoet, Zang / snoep en dans.

 

Mercurius Heerser over het sterrenbeeld Maagd en Tweelingen
Trefwoord: Mentale communicatie Adem – Zenuwen – Zintuigen, Mercurius is het symbool voor je communicatieve vermogens en verlangen naar kennis. Intelligentie en informatie, Verbinding en verbanden onderling, Verkeer en handel, Nieuwsgierig en leren, Scholier / kind en taal / geschrift, Taal en post
*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst (is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) 

Libra September 22/22 October features: seeking balance between you and me, accommodating and peaceable, sweet and gentle, kind and tactful, mediating and artistic, harmonious and conflict avoidance, lazy and frivolous, brained and flirtatious, narcissistic and coaxing.

Venus Ruler of Taurus and Libra
Keyword: Harmony Skin – Fens – Kidneys, Venus symbolizes your values ​​and standards, together with your need for love. Attractive and harmony, Feeling Tires and peace, Elegance and eroticism, Taste / luxury and pleasure / air, Femininity and sweet, Singing / candy and dance.

 

Mercury Ruler of Virgo and Gemini
Keyword: Mental communication Breath – Nerves – Sensory, Mercury is the symbol for your communicative abilities and desire for knowledge. Intelligence and information, Connection and mutual relations, Transport and trade, Curious and learning, Pupil / child and language / writing, Language and post