Waterman
20 januari t/m 19februari
De eigenschappen van het sterrenbeeld Waterman:

gelijkwaardigheid voor allen zoekend,
democratisch en modern,
vrijheidslievend en origineel,
intellectueel en onbevooroordeeld,
vriendschappelijk en rebels,
wetenschappelijk en anti-autoritair,
afstandelijk en koud,
onvoorspelbaar en sociaal,
grensverleggend en toekomstgericht

Uranus Heerser over het sterrenbeeld Waterman
Trefwoord: Oorspronkelijkheid Energiebanen – hypofyse, Uranus staat symbool voor de drang om uniek te zijn, te verrassen en choqueren. De waarheid en anders voelen, Revolutie en opstanding, Modern en uitvinding, Ongewoon / snelheid en explosie, Moderne techniek en intuïtie, Vrijheid / Gelijkheid en broederschap.

 *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer! 

January 20/19 February
The properties of the constellation : Waterman
equality for all seeking,
democratic and modern,
freedom-loving and original,
intellectual and unbiased,
friendly and rebellious,
scientific and anti-authoritarian,
distant and cold,
unpredictable and socially,
groundbreaking and future-oriented

 

Uranus Ruler of the constellation Aquarius
Keyword: Originality Energy Jobs – pituitary, Uranus symbolizes the desire to be unique, to surprise and shock. The truth and feel different, Revolution and resurrection, Modern and invention Unusual / speed and explosion, Modern technology and intuition, Freedom / Equality and fraternity.