Voice Dialogue (afgekort: VD) is een manier om met jezelf in gesprek te raken. Volgens de opvattingen van VD zijn er verschillende deelpersonen in ieder mens aanwezig. Je kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan, hoe gek dit ook mag klinken. Deze deelpersoonlijkheden zijn energiepatronen in ons, die opereren als zelfstandige energieën. Ieder met zijn eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn.

Deelpersonen in Voice Dialoque

Wij zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende deelpersonen, omdat wij denken te leven vanuit één ik, dat bewust handelend kan optreden en vrije keuzes kan maken. In Voice Dialogue wordt dat het ego genoemd, daarmee wordt de ‘uitvoerende’ functie in ons bedoeld. Het ego is echter vaak geïdentificeerd met één van onze deelpersoonlijkheden (in Voice Dialogue het primary self genoemd). Door deze identificatie is het ‘primary self’ dan niet de vrije coördinerende instantie, maar is het gebonden aan de energie van een deelpersoon. De mogelijkheid tot een vrije keuze of bewust handelen is dan geblokkeerd.

 Werken met Voice Dialoque
In een sessie wordt contact gelegd met een deelpersoon.Bijvoorbeeld onrust. Er wordt onder andere gevraagd wat de taak van onrust in het leven van de cliënt is. Hoe lang onrust al aanwezig is. Hoe onrust zijn/haar taak ervaart….. Iedere deelpersoon wordt met respect benaderd en in het genoemde voorbeeld zal rust ook uitgenodigd worden om dezelfde vragen te stellen. Het uiteindelijke doel is dat de delen in harmonie gaan samenwerken. Soms kunnen ze elkaar alleen maar aankijken en nog geen toenadering aangaan. Ook dat is oké

https://www.beleefjelevenbewust.nl/jose/behandelvormen

https://www.puurmedium.nl/consulent/jose