Uranus
Heerser over het sterrenbeeld Waterman
Trefwoord: Oorspronkelijkheid
Energiebanen – hypofyse,
Uranus staat symbool voor de drang om uniek te zijn, te verrassen en choqueren.
De waarheid en anders voelen,
Revolutie en opstanding,
Modern en uitvinding,
Ongewoon / snelheid en explosie,
Moderne techniek en intuïtie,
Vrijheid / Gelijkheid en broederschap.
*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)  

Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!

Uranus
Ruler of the constellation Aquarius
Keyword: Originality
Energy Jobs – pituitary,
Uranus symbolizes the desire to be unique, to surprise and shock.
The truth and feel different,
Revolution and resurrection,
Modern and invention
Unusual / speed and explosion,
Modern technology and intuition,
Freedom / Equality and fraternity.