Stier 21 april t/m 20 mei
Eigenschappen:
gestadig voortbouwend en producerend,
vredelievend en eenvoudig,
geduldig en krachtig,
kunstzinnig en productief,
aards en vruchtbaar,
traag en realistisch,
praktisch en trouw,
vriendelijk en lui,
traag en conservatief

 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst (is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

Taurus April 21/20 May
features:
steadily building and producing,
peaceful and simple,
patient and powerful,
artistic and productive,
earthy and fertile,
slow and realistic,
practical and loyalty,
friendly and lazy,
slow and conservative