Steenbok
21 december t/m 18 januari
De eigenschappen van het sterrenbeeld Steenbok: 
naar het hoogste en beste strevend,
serieus en hardwerkend,
regelend en geduldig,
ambitieus en betrouwbaar,
voorzichtig en nauwgezet,
structurerend en formeel,
gereserveerd en bekrompen,
autoritair conservatief,
fantasieloos depressief

 

Saturnus Heerser over het sterrenbeeld Steenbok
Trefwoord: Lessen Haar – huid – geraamte, Saturnus is het symbool voor beproevingen, harde lessen en starheid. Verantwoordelijkheid en grens, Structuur en traditie, Verleden en beperking, Vormgeving / tijd en anker, Rots / basis en hoeksteen, Levensles en plicht.

 

 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!

 

Capricorn
December 21 t / 18 January
The properties of the constellation Carpicorn:
to the highest and best striving,
serious and hardworking,
regulating and patient,
ambitious and reliable,
careful and meticulous,
structuring and formal,
reserved and petty,
authoritarian conservative,
unimaginative depressed

 

Saturn Ruler of the constellation Capricorn
Keyword: Lessons Hair – Skin – skeleton Saturn is the symbol for trials, hard lessons and rigidity. Responsibility and border, Structure and tradition, Past and limitation, Design / time and anchor, Rock / foundation and cornerstone, Lesson and duty.

Hair – Skin – skeleton Saturn is the symbol for trials, hard lessons and rigidity. Responsibility and border, Structure and tradition, Past and limitation, Design / time and anchor, Rock / foundation and cornerstone, Lesson and duty.