Rouwverwerking is het proces dat ervaren wordt bij het verwerken van verlies.
Dit kan het verlies van een dierbare zijn, maar ook verlies van werk of kinderen die uitvliegen. Rouw kent vele vormen en iedereen rouwt op zijn/haar/hen eigen manier. Aan rouw is geen tijd te koppelen. Iedereen is uniek en gaat ook op unieke wijze om met verlies en het rouwproces.

Vijf fasen van Rouw volgens Elisabeth Kübler-Ross :

 1. Ontkenning:
  Vanuit zelfbescherming de feiten niet kunnen, willen aanvaarden.Informatie niet binnen laten komen uit zelfbescherming. 
 2. Woede:
  Boosheid nadat werkelijk doorgedrongen is wat er aan de hand is. Waarom moet ik dit meemaken. Dit heb ik niet verdiend. Woede of boosheid kan zich ook op naasten en hulpverleners richten. Het komt veelal uit onmacht over de situatie.
 3. Onderhandelen:
  Dan wil iemand iets bewerkstelligen door een tegendoel te stellen. Als ik stop met…dan beloof ik…
  De motivatie hierbij is veelal hoop op herstel
 4. Verdriet:
  Wanneer iemand ontdekt dat ontkennen, boosheid en het gevecht aangaan niet helpen om het verlies écht te verwerken, volgt vaak teleurstelling of zelfs een depressie. Gevoelens als verdriet, spijt, angst, onzekerheid en schuld kunnen hierbij de overhand nemen. In een periode als deze kan het heel moeilijk zijn om de persoon die rouwt nog te bereiken. Iemand voelt zich machteloos en sluit zich vaak af voor contact. De oorzaak van een depressie is volgens Elisabeth Kübler-Ross vaak onderdrukte woede.
 5. Aanvaarding:
  Hier gaat in de meeste gevallen een behoorlijke tijd aan vooraf. Er komt berusting en iemand zal de situatie accepteren. Dit betekent niet dan iemand vergeet of het niets meer doet met iemand. Het gaat er vooral om dat het een plekje krijgt

De volgorde is voor ieder mens een uniek proces. Rouw wordt niet puntsgewijs zoals hierboven omschreven beleefd. Daarbij heeft rouwverwerking de tijd nodig die het vraagt en kan er geen weken, maanden, jaren aan gekoppeld worden. Ook hierin is ieder mens uniek.

Onze consulent bij Puur Medium die je graag ondersteunt in je rouwproces is:

https://www.puurmedium.nl/consulent/rashieda

 

Synoniemen: Bedroefdheid, Droefenis,  Hartzeer, Leedwezen, lijden, Treurigheid, Treurnis, Triestheid