RET- rationele emotieve therapie is een therapievorm van waaruit gekeken wordt hoe we met problemen omgaan. Recentelijk heeft de grondlegger van de rationele emotieve therapie, Albert Ellis, de naam van RET veranderd in REBT. De nieuwe afkorting staat voor “Rational Emotive Behavioral Therapy”.
De reden voor de naamswijziging is dat het bij RET niet alleen gaat om een cognitieve therapie maar dat het gedrag aanpassing vraagt die in de praktijk uitgewerkt moet worden.

Er wordt in deze therapie volgens het ABC gewerkt.

A staat voor de Aanleiding.

B voor de Bril waardoor je kijkt, zeg maar je overtuigingen en

C staat voor de Consequentie, het gevolg. Er wordt gewerkt vanuit de overtuiging.

 Gerespecteerd, geaccepteerd en geliefd willen zijn

Deze therapievorm wordt vaak gezien als vorm van cognitieve therapie omdat het is gericht op het veranderen van het denken. Verschillen met cognitieve therapie zijn er echter ook: bij RET neemt de cliënt een actievere rol aan, aangezien zelfanalyse een belangrijk onderdeel van de therapie is. Doorgaans zal de cliënt in een rationeel-emotieve therapie meer worden uitgedaagd en geconfronteerd dan tijdens cognitieve therapie. Ook is er in RET tot op zekere hoogte aandacht voor het verleden, in tegenstelling tot cognitieve therapie.

Bij RET worden ideeën altijd getoetst aan de feitelijke realiteit. Uit deze toetsingen blijkt dat niet alle negatieve overtuigingen ongegrond zijn. RET focust op de gedachten die wel irrationeel zijn. Vaak zijn dit gedachten die een dwingend karakter hebben en waarin het ‘moeten’ sterk vertegenwoordig wordt. Zo kan een cliënt de gedachte hebben dat hij of zij door iedereen gerespecteerd, geaccepteerd en geliefd moet worden. Ook kan een cliënt het idee hebben dat hij of zij ten alle tijde moet presteren en in alle opzichten succesvol moet zijn.

Een derde overtuiging kan zijn dat de cliënt vindt dat al zijn of haar wensen vervult moeten worden. Mensen die met dergelijke irrationele overtuigingen leven, zullen moeite hebben met het aanvaarden van mislukkingen. Door eisen aan zichzelf te stellen waaraan onmogelijk voldaan kan worden kan men zich waardeloos voelen, snel gekwetst zijn of gevoelens van boosheid ontwikkelen tegenover anderen. Het is aan de therapeut om de cliënt bewust te maken van het irrationele karakter van zijn of haar overtuigingen, zodat deze procesmatig vervangen kunnen worden door gezondere, rationele gedachten.

 

https://www.puurmedium.nl/

https://academy.mireilleweetmeer.nl/