Reïncarnatie is vanuit de filosofie bekeken dat de ziel van een levend individu na het overlijden niet voor altijd verdwijnt, maar opnieuw geboren wordt. Binnen het Boeddhisme betekent de dood niet het einde maar het begin. De overgang naar een nieuw leven. Dat noemt men reïncarnatie

Wedergeboorte

Hindoes geloven in reïncarnatie, hergeboorte. Daardoor wordt tijd niet gezien als een rechte lijn van geboorte tot dood, maar als verschillende cirkels na elkaar. Ze geloven dat als iemand sterft de ziel van die persoon voortleeft. De ziel komt dan in een andere gedaante mens of dier terug. Als je goed leeft kun je na de dood in een hogere kaste terecht komen. Uiteindelijk word je bevrijd van het aardse leven om samen te leven met god.

Verband tussen Reïncarnatie en Crematie

Na een overlijden wordt de ziel opnieuw geboren. Die overtuiging staat zowel in het leven van een hindoe als in rituelen na overlijden centraal. Zo kiezen hindoes vaak voor crematie, omdat dit de snelste manier is voor de ziel om vrij te komen van het lichaam.

Tekenen van ervaringen uit een vorig leven:

Mensen
Het kan zijn dat je een oude liefde herkent of een hele bijzondere band, aantrekkingskracht ervaart die voelt of je elkaar al heel lang kent.
Materialen:
Je loopt, bent ergens en herkent materie zonder dat je er eerder mee in contact bent geweest. Bijvoorbeeld je loopt in een museum en herkent zonder het eerder gezien te hebben.
Tijd:
Op eens heel erg boos worden of intens verdriet ervaren zonder het te kunnen plaatsen.
Hekenning:
Ergens lopen, zijn waar je nog niet eerder bent geweest en je weet exact de weg en herkent gebouwen, straten enz.

 

Synoniemen: Wedergeboorte, Herleving, Regeneratie, Vernieuwing.

 

https://www.puurmedium.nl