Rebirthing is een bewustwordingsmethode waarbij door middel van een verbonden ademhaling contact met de eigen levensenergie wordt gemaakt. Bij warm water rebirthing gebruikt men warm water die de temperatuur van vruchtwater in de baarmoeder heeft. Jouw ideale geboorte mag zich ontvouwen en die geboorte mag dan leading worden in jouw leven.

Doelen van rebirthing

Volgens Jim Leonard is integratie het doel van rebirthing. De bedoeling is in het proces een onaangenaam en onbekend aspect bij een persoon om te zetten in iets moois. Dit alles binnen het normale bewustzijn. Deze visie is integratie het tegengestelde van verdringing bij Freud. Bij verdringing wordt er tijdens het beslissingsproces een onaangename ervaring verdrukt uit het bewustzijn. Hiedoor wordt de oorzaak niet meer gevoeld wordt. Volgens de rebirthingvisie levert verdringing van een willekeurige ervaring altijd een negatieve overtuiging op.

Zo’n negatieve overtuiging kent de volgende structuur: “het is jammer dat het in deze vorm is” — het onaangenaam aspect — “maar het is juist zoals het moet zijn” — keuze. Wanneer een overtuiging is onderdrukt is het geen eenvoudige overtuiging meer.  Het blijft voortbestaan als een realiteit voor de betreffende persoon. In de rebirthing brengt integratie daarentegen een ervaring die in het verleden onderdrukt werd terug door de keuze te maken ervan te genieten.

Rebirthing zoekt ernaar het verleden opnieuw te creëren, tot aan het moment van de geboorte, de bevalling, de conceptie of een willekeurige ervaring die er is geweest. In het proces van het opnieuw creëren van het verleden onderzoekt men alle negatieve en onderdrukte ervaringen. Het doel is ze opnieuw naar de herinnering terug te brengen. Daarbij ze te bewerken tot een gewijzigde samenstelling van nieuwe positieve overtuigingen. Het gaat het erom dergelijke situaties vanuit een andere opvatting te verstaan zodat ze tot steun zijn in de toekomst.

Uitgangspunten van rebirthing

Rebirthing baseert zich op drie principes:

  • de ademhaling (fysiek / energetisch niveau).
  • het creatief denken (mentaal niveau).
  • het grotere geheel (spiritueel niveau).

Het beoogt de volgende processen in gang te brengen:

Reiniging op:

  • fysiek niveau: reiniging van het lichaam van giftige stoffen.
  • op emotioneel niveau: bevrijding van ingehouden of onderdrukte emoties.
  • op mentaal niveau: correctie van negatieve of levenslustontnemende overtuigingen en gedachten.
    Verbinding:
  •  op spiritueel niveau: spirituele houding of een gevoel van verbinding met het goddelijke.

Bron: https://nl.wikipedia.org