Ram 21 maart t/m 20 april
Eigenschappen:
eerste aanzet en actief,
sportief en ondernemend,
moedig en ongecompliceerd,
spontaan en geestdrift,
heethoofdig en agressief,
primitief en snel warmlopend,
snel afbrekend en tactloos,
impulsief en ongeduldig,
puur en nieuwe start

 

Mars Heerser over het sterrenbeeld Ram
Trefwoord: Drijfveren Verbranding – Gal – Spieren, Mars symboliseert driften en mannelijkheid, tezamen met thema’s rond macht en seksualiteit. Actie / energie en sport, Strijdlust en dadendrang, Competitie en oorlog, Twist / macho en vuur, Ontsteking en vijand, Jacht en mannelijkheid.

 
*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer Weten, Raadpleeg een van onze Puur Mediums van Puur Medium van ©Mireille Online!

 

Aries March 21 t / m April 20
features:
first attempt and active,
sporting and enterprising,
brave and straightforward,
spontaneous and enthusiasm
hot-headed and aggressive,
primitive and fast warm running,
rapidly depleting and tactless,
impulsive and impatient,
pure and fresh start

 

Mars Ruler of the constellation Aries
Keyword: Motives Combustion – Gal – Muscles Mars symbolizes instincts and masculinity, together with issues around power and sexuality. Action / energy and sports, Militancy and dynamism, Competition and war, Twist / macho and fire, Inflammation and enemy, Hunting and masculinity.