Mercurius
Heerser over het sterrenbeeld Maagd en Tweelingen
Trefwoord: Mentale communicatie
Adem – Zenuwen – Zintuigen,
Mercurius is het symbool voor je communicatieve vermogens en verlangen naar kennis.
Intelligentie en informatie,
Verbinding en verbanden onderling,
Verkeer en handel,
Nieuwsgierig en leren,
Scholier / kind en taal / geschrift,
Taal en post
 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    

 

Mercury
Ruler of Virgo and Gemini
Keyword: Mental communication
Breath – Nerves – Sensory,
Mercury is the symbol for your communicative abilities and desire for knowledge.
Intelligence and information,
Connection and mutual relations,
Transport and trade,
Curious and learning,
Pupil / child and language / writing,
Language and post