Meervoudige intelligentie: bestaat wel maar er is geen wetenschappelijke ‘concensus’ dat de intelligenties ook “echt” bestaan. Dit betekent alleen dat er niet op getoetst wordt in het onderwijs bijvoorbeeld.

Volgens de Amerikaanse psycholoog Gardner is intelligentie het volgende: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere.

Het idee dat er meerdere vormen van intelligentie bestaan is in het verleden ook door andere psychologen zoals  verdedigd. Het is echter door Gardner het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet-cognitieve vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot vormen van intelligentie.

Hij heeft 9 verschillende intelligenties:

1. Verbaal-Linguïstische intelligentie: de persoon is ‘woordknap’ of taalslim .

2. Logisch-Mathematische intelligentie: ‘rekenknap’ of rekenslim. 3

. Visueel-Ruimtelijke intelligentie: ‘beeldknap’ of beeldslim.  

4. Muzikaal-Ritmische intelligentie: ‘muziekknap’ of muziekslim

5. Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie: ‘beweegknap’  of beweegslim.  

6. Naturalistische intelligentie: ‘natuurknap’ of natuurslim.  

7. Interpersoonlijke intelligentie: ‘mensenknap’ of samenslim.   

8. Intrapersoonlijke intelligentie: ‘zelfknap’  of zelfslim.

9. Existentiële intelligentie: ‘knap’ op het gebied van de kosmos, het bestaan en de zin van het leven of natuurslim.   

Howard Gardner

Als je laag op een IQ-test scoort, betekent dit volgens Gardner dus niet dat je niet intelligent bent. Het betekent alleen dat je niet verbaal/linguïstisch, logisch/mathematisch en/of visueel/ruimtelijk intelligent bent. Op één van de andere manieren kan je wel erg intelligent zijn en heel erg uitblinken en daardoor zelfs heel succesvol worden.

 

Meer weten over dit onderwerp? vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en weet Meer! Kijk in het profiel van de consulent of er kennis van is.

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)