Mars
Heerser over het sterrenbeeld Ram
Trefwoord: Drijfveren
Verbranding – Gal – Spieren,
Mars symboliseert driften en mannelijkheid, tezamen met thema’s rond macht en seksualiteit.
Actie / energie en sport,
Strijdlust en dadendrang,
Competitie en oorlog,
Twist / macho en vuur,
Ontsteking en vijand,
Jacht en mannelijkheid.

 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    

 

 

Mars
Ruler of the constellation Aries
Keyword: Motives
Combustion – Gal – Muscles
Mars symbolizes instincts and masculinity, together with issues around power and sexuality.
Action / energy and sports,
Militancy and dynamism,
Competition and war,
Twist / macho and fire,
Inflammation and enemy,
Hunting and masculinity.