Manipulatie: is een begrip dat komt uit de psychologie over het opleggen van jouw wil op een ander.  Bijvoorbeeld  door in te spelen op iemands emoties of zwakheden. Een manipulator manipuleert om zijn of haar voordeel te krijgen. Hierbij gaat de manipulator vaak plannend te werk om zijn of haar doel te bereiken. Manipulatie komt in de reclame-uitingen veelvuldig voor. Vaak wordt er aan de ontvanger van de boodschap onbewust (namaak-)informatie verstrekt of er wordt ingespeeld op archetypische gevoelens, zoals ‘iedereen die verstandig is, koopt deze auto’.

Hoe weet je dat je gemanipuleerd wordt?
Manipulators geven je snel het gevoel alsof je iets mis hebt gedaan, terwijl jij eigenlijk niet goed weet wat. Je krijgt een vals schuldgevoel en probeert jezelf sneller te verdedigen.
“Manipulators leggende schuld bij anderen”. Ze nemen bijna nooit hun verantwoordelijkheid op

Zeven manieren om af te raken van Manipulatie:

  1. Negeer wat de manipulator doen of zegt
  2. Vertrouw op je eigen oordeel en vertrouw op je gevoel. …
  3. Pak de manipulator(s) terug op hun domein. …
  4. Blijf jezelf uitvinden. …
  5. Vraag nooit om hun toestemming. …
  6. Hou ermee op om je schuldig te voelen. …
  7. Neem de verantwoordelijkheid.

 

Meer weten over dit onderwerp? vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en weet Meer! Kijk in het profiel van de consulent of er kennis van is.

https://www.puurmedium.nl/consulenten

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)