Maät: Egyptische Godin.

Staat in het Oude Egypte voor het concept van waarheid, stabiliteit en rechtvaardigheid en kosmische orde. Maät draagt de Weegschaal van het Oordeel die op het ogenblik van de dood de ziel afweegt tegen een veer, om alle schuld te scheiden van alles wat van de Hemel is. Zij vertegenwoordigt van bij de aanvang van het universum de kosmische orde. Zij werd vaak afgebeeld met een struisvogel veer als hoofdtooi. De Egyptische Godin Maät is de verpersoonlijking van het gelijknamige begrip maät, wat waarheid, gerechtigheid en orde betekent. Bij de schepping van de wereld werd maät gecreëerd uit isfet, chaos en daardoor werd het kosmische evenwicht verwezenlijkt.


Maät wordt voor het eerst genoemd in de Piramideteksten van het Oude Rijk. Daar staat ze in nauwe relatie tot de zonnegod Ra. Pas in het Nieuwe Rijk wordt ze als dochter van Ra beschouwd. In die rol was ze de zus van de heersende koning, die de zoon van Ra werd genoemd. De relatie tussen Maät en de farao was dan ook zeer belangrijk.

Later in haar ontwikkeling werd ze als dochter van de zonnegod Ra beschouwd.

Haar goddelijke tegenhanger is Isfet, de chaos.

Maät wordt vaak in het Egyptisch dodenboek vernoemd, vanwege haar Weegschaal van het Oordeel die de overledene beoordeelde op haar of zijn ziel.

In Europa werd Maät ongeveer gelijk aan Justitia.

 

Meer weten over dit onderwerp? vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en weet Meer! kijk in het profiel van de consulent of er kennis van is.

https://www.puurmedium.nl/consulent/maat

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)