Maan
Heerser over het sterrenbeeld Kreeft
Trefwoord: Emoties
De Maan is de natuurlijke satelliet van de Aarde.
Borsten – Slijmvlies – Sappen,
Het symbool voor zekerheid en emotionele behoeftes,
Gevoelsmatig reageren op de buitenwereld,
Veiligheid en ontvankelijkheid,
Aangeleerd gedrag uit de jeugd / nacht en water,
Verwerking en geborgenheid,
Vrouw / moeder en het volk

 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    

 

 

Moon
Ruler of the constellation Cancer
Keyword: Emotions
The Moon is the natural satellite of the Earth.
Breasts – Mucosal – Juices
The symbol for security and emotional needs,
Instinctively react to the outside world,
Safety and receptivity,
Learned behavior from the youth / night and water,
Processing and security,
Wife / mother and the people