Maagd Sterrenbeeld
23 augustus t/m 21 september
De eigenschappen van het sterrenbeeld Maagd:
zorgvuldig en nuchter,
ordelijk en correct,
helder en ijverig,
dienstbaar en net.
zakelijk en degelijk,
leergierig en kritisch,
pietluttig en preuts,
onderdanig en kleinzielig,
discriminerend en kleurloos

Mercurius Heerser over het sterrenbeeld Maagd en Tweelingen
Trefwoord: Mentale communicatie Adem – Zenuwen – Zintuigen, Mercurius is het symbool voor je communicatieve vermogens en verlangen naar kennis. Intelligentie en informatie, Verbinding en verbanden onderling, Verkeer en handel, Nieuwsgierig en leren, Scholier / kind en taal / geschrift, Taal en post

 
*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!

 

 

Virgo Zodiac
August 23 t / 21 September
features:
careful and sober,
orderly and correct,
bright and diligent,
serve and net.
business and solid,
inquisitive and critical,
fussy and squeamish,
submissive and petty,
discriminatory and colorless

Mercury Ruler of Virgo and Gemini
Keyword: Mental communication Breath – Nerves – Sensory, Mercury is the symbol for your communicative abilities and desire for knowledge. Intelligence and information, Connection and mutual relations, Transport and trade, Curious and learning, Pupil / child and language / writing, Language and post