Litha (21 juni) is de zomerzonnewende, de kleine sabbat tussen Beltain (1mei)en Lughnasadh (1augustus). Met Litha vieren de heksen het hoogtepunt van de zon, de langste dag en de kortste nacht. Na Litha zullen de dagen weer korter worden en zal het licht langzaam verdrongen worden door de duisternis.Litha is ook bekend onder de namen Midzomer, Zomersolstitium en Zomerzonnewende. Dit feest der seizoenen wordt traditioneel door boeren, natuuraanhangers zoals bijvoorbeeld in de Wicca of door pagans op de vooravond van de zomerzonnewende gevierd, op 21 juni. Dit is de kortste nacht en de langste dag van het jaar. Na deze dag zullen de dagen weer korter worden tot Yule, de winterzonnewende. Met Litha bereikt alles een hoogtepunt, alles om ons heen is groen. Het is ook de dag met de meeste zonne-uren. Er wordt een keerpunt gevierd, men wacht de oogst af en de vruchtbaarheid van de gewassen is nu maximaal. Litha is afkomstig uit het oud Germaans en betekent berghelling. Dit zou goed de symbolische berghelling kunnen weergeven die de zon in juni beklimt en in juli afdaalt. In het plantenrijk gaat de groei nu over in rijping. Nu de strijd om het bestaan is gewonnen, wordt de energie gebruikt om het voortbestaan van de soort veilig te stellen. Mythen betreffende het seizoen omschrijven de gebeurtenissen rond het hoogtepunt van de zon en daarop volgend het begin van de toenemende duisternis. Een favoriete mythe uit de noordelijke landen gaat over de strijd tussen de Eik Koning (God van het wassende licht) en de Hulst Koning (God van het afnemende licht). De twee gaan een  gevecht aan en vanzelfsprekend wint de hulstkoning, zodat hij het rijk regeert tot Yule, wanneer hij plaats maakt voor het wedergeboren Kind van het Licht, de jonge Eik Koning. Het idee van Goden die elkaar doden is niet alleen een vermakelijk verhaal, het is een krachtig magisch beeld. Als de Hulst Koning de Eik Koning verslaat, is dat niet echt een letterlijke dood; het betekent een verschuiving in de balans van kracht. De Eik Koning heeft slechts het toneel verlaten, tot hij weer kan terugkomen. Dit weerspiegelt dat de dood niet slecht of kwaadaardig is, maar meer een noodzakelijke transformatie. Litha is een vrolijk jaarfeest met muziek, drums met zang en dans. Midzomervuren werden ontstoken voor bescherming, reiniging en de hoop dat de zon met zijn warmte voor een goede oogst zou zorgen.

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online
(tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)