Leeuw 22 juli t/m 22 augustus

Eigenschappen: leider en middelpunt, edel en stralend, royaal en zelfvertrouwend, warm en organiserend, vertrouwenwekkend en stijlvol, ijdel en opschepperig, arrogant en dictatoriaal, pralend en trots, aandacht opeisend en autoritair.

Zon Heerser over het sterrenbeeld Leeuw
Trefwoord: Identiteit. Deze grote ster vormt het centrum van ons Zonnestelsel. Het Hart – Ogen – Rug – Zonnevlecht, identiteit en hoe ben je werkelijk jezelf, je levenskracht, ‘Ik’ en levensbron, leiderschapskwaliteiten en zelfvertrouwen, geest, trots en eigenwaarde. goddelijke vonk en hoogheid/innerlijke adel, man/vader en creativiteit.

 

 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst (is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl) 

Lion July 22 t / 22 August

Features: leader and centerpiece, noble and radiant, generous and self-reliant, warm and organizing, trusted, stylish, vain and boastful, arrogant and dictatorial, boastfully and pride, clamoring for attention and authoritarian.

Sun Ruler of the constellation Leo.
Keyword: Identity. The big star is the center of our Solar System. Heart – Eyes – Back – Solar Plexus. Identity and how you are really yourself, your life, ‘I’ and source of life, leadership skills and self-confidence, spirit, pride and self-esteem. Divine spark and highness/inner nobility, husband/father and creativity.