Is de bovenste van de 7 hoofdchakra’s waarover meestal gesproken wordt als het over chakra’s gaat. Chakra’s zijn energiecentra die zich in het energetische lichaam bevinden om de mens heen. Elk chakra staat voor een gebied van het lichaam en van de emoties en alles wat daar bij hoort. Chakra 7, het Kruinchakra of Kroonchakra bevindt zich boven op het hoofd. Het is net als Chakra 1 een verticaal gericht chakra, het is de bovenkant van het Wortelchakra en heeft er via het kanaal van de Kundalini ook een rechtstreekse verbinding mee. Waar Chakra 1 de verbinding met Moeder Aarde is, geldt voor Chakra 7 dat het de verbinding met de kosmos vormt. Het is de plek waar het kleine, het lichaam, zich verbindt met het grote, het universum. Het is het chakra van spiritualiteit, van heldersprekendheid en helderwetendheid. Lichamelijk is het Kruinchakra verantwoordelijk voor het goed functioneren van de grote hersenen, de epifyse of pijnappelklier, en de hersenschors. Sleutelwoorden zijn: spiritualiteit, bewustzijn, meditatie, lichtwerk, hogere dimensies, Hoger Zelf en de god of godin in jezelf, wijsheid, verlichting, eenheid, zelfverwerkelijking. Een andere naam of associatie is de Lotus met de duizend blaadjes. De lotusbloem is de belichaming van schoonheid, zuiverheid, puurheid, harmonie en spiritualiteit. En de Duizend Blaadjes symboliseren de vele mogelijkheden van dit chakra. Een bloem die zich uit de aardbodem omhoog werkt en alle modder en vuil van haar bladeren laat afdruipen. Het kruinchakra is dan de hoofdbloem van de Lotus, die zich bovenop ons hoofd heeft geopend voor het universum, en voor het grotere dat je zelf bent: je ziel, je Hoger Zelf en de god of godin in jezelf. Het zevende chakra is de laatste in een reeks van 7 ontwikkelingsstappen en bewustzijnsniveaus. Het is de verbindingsplek tussen helemaal fysiek en helemaal spiritueel. Het Kruinchakra is belangrijk voor het transcenderen van onze emoties en persoonlijkheid. De eenheid en heelheid van de wereld zoeken in plaats van het iedereen en alles is mijn vijand, de afscheiding. Het universele bewustzijn de plaats laten innemen van het ego. Het lichamelijke gebied wat hier bij hoort:  het centrale zenuwstelsel, de grote hersenen, hersenschors, de epifyse of pijnappelklier en de schedel.

 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online
(tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)