indigo kinderen, nieuwetijdskinderen. Het zijn allemaal benamingen voor de kinderen die hier zijn met een speciale gave of taak. Ze zijn vaak heel gevoelig voor alle informatie, zoals geluiden en sferen van buitenaf. Zij bezitten een mate van wijsheid die ongewoon is voor de jonge leeftijd waarop dit zich meestal openbaart. Ze willen zelf niet in de uitzonderingspositie gebracht worden, proberen zoveel mogelijk op te gaan in de meute van kinderen. De bijzondere opdracht of gave die ze hebben, openbaart zich meestal pas in de tweede fase van hun leven. Dus niet op heel jonge leeftijd. Op die leeftijd moeten ze vooral kind kunnen zijn. Sommige kinderen zien veel meer of weten veel meer dan anderen. Laat ze hier zelf vooral in aangeven hoe ze daar mee om willen gaan. Een kind zonder dit heeft al met veel dingen te maken tijdens het opgroeien, laat staan met deze extra dingen erbij. Ze kunnen vaak ook gevoelens van anderen oppikken en omdat ze niet weten wat ze daarmee moeten, blijken ze ‘onhandelbaar’ of krijgen ze een stempel. Terwijl dit juist niet geval is. Ze zullen eerder begeleiding moeten krijgen in het bij henzelf blijven.

 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online
(tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)