Kreeft 21 juni t/m 21 juli
Eigenschappen:
thuisbasis scheppend voor zijn verwanten,
gevoelig en verzorgend,
gastvrij en huiselijk,
moederlijk en koesterend,
gevend en kwetsbaar,
overgevoelig en sentimenteel,
wisselvallig en humeurig,
zelfmedelijdend en schuchter,
afhankelijk en vastzittend aan het verleden
 

Maan Heerser over het sterrenbeeld Kreeft
Trefwoord: Emoties De Maan is de natuurlijke satelliet van de Aarde. Borsten – Slijmvlies – Sappen. Het symbool voor zekerheid en emotionele behoeftes. Gevoelsmatig reageren op de buitenwereld. Veiligheid en ontvankelijkheid.  Aangeleerd gedrag uit de jeugd. Nacht en water, verwerking en geborgenheid. Vrouw / moeder en het volk
*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl Meer weten over tarot? Wil je graag een personlijke horoscopp of een astrologisch consult? Neem contact op met een van onze ©Puur Medium consulenten van ©Mireille Online en je Weet Meer!   

 

Cancer:
June 21 t / m July 21

features:
creative home for his relatives,
sensitive and caring,
welcoming and homely,
motherly and nurturing,
giving and vulnerable,
sensitive and sentimental,
changeable and moody,
self-pitying and timid,
dependent and stuck to the past

Moon Ruler of the constellation Cancer
Keyword: Emotions The Moon is the natural satellite of the Earth. Breasts – Mucosal – Juices The symbol for security and emotional needs, Instinctively react to the outside world, Safety and receptivity, Learned behavior from the youth / night and water, Processing and security, Wife / mother and the people