Is een gecreëerde term. Met een fluisteraar wordt bedoeld iemand die op telepathisch niveau met een baby, dier, kind, etc. kan communiceren. Hierdoor kan een oorzaak gevonden worden van een bepaald probleem, gedrag, vraagstuk. Er kan op telepathische wijze worden gecommuniceerd en informatie worden uitgewisseld. Hetzelfde geldt voor paardenfluisteraar, hondenfluisteraar etc..

 

 *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online
(tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)