Jupiter
Heerser over het sterrenbeeld Boogschutter
Trefwoord: Wijsheid
Vetten – Lever – Arteriën, 
Jupiter staat symbool voor je drang naar inzicht op intellectueel / religieus en filosofisch niveau.
Geluk en groei,
Wijsheid en ontwikkeling,
Advies / visie en ideaal,
Optimisme en ziener,
Kerk / goeroe en propaganda,
Ziener en eerlijk spel.
*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)    

Meer weten over jouw sterrenbeeld of een astrologisch consult? Bel met een van onze Puur Medium Consulenten van ©Mireille Online en Weet Meer!

 

 

 

Jupiter
Ruler of the constellation Sagittarius
Keyword: Wisdom
Fats – Liver – Arteries,
Jupiter symbolizes your desire for understanding intellectual / religious and philosophical level.
Happiness and growth,
Wisdom and development,
Advice / vision and ideal,
Optimism and visionary,
Church / guru and propaganda,
Seer and fair play.