je gevoel, je onderbuik gevoel, ‘ingeving’ of een vorm van ‘direct weten’. Meteen weten zonder eerst te overdenken of te redeneren. In de filosofie wordt het begrip intuïtie gebruikt als aanduiding van pure, directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid. Intuïtie wordt in de psychologie ook wel omschreven als impliciete ingevingen, als gevolg van bepaalde gedachtegangen en waarnemingen. Dit in tegenstelling tot het bewuste of expliciete kennen en waarnemen. Intuïtieve ingevingen kunnen mensen helpen om in complexe situaties een beslissing te nemen. Dit omdat er hierbij in mindere mate een beroep wordt gedaan op de beperkte capaciteit van onze hersenen. Intuïtieve ingevingen hoeven echter niet altijd tot de juiste beslissingen te leiden. Wel de juiste beslissing op dat moment. Intuïtie wordt soms ook omschreven als een andere vorm van denken of handelen, waarbij het gevoel mede bepalend is voor het verloop. Intuïtie speelt niet alleen bij het denken of nemen van beslissingen, maar ook bij kunstuitingen een rol. Vaak wordt van kunstenaars gezegd dat zij bij hun werk, bijvoorbeeld bij het maken van schilderijen, beeldhouwwerken, poëzie en romans, intuïtief te werk gaan. Intuitie kun je trainen door bijvoorbeeld een opleiding intuïtieve ontwikkeling te volgen en te gaan mediteren.

 

*copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online
(tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)