is net als Helderziend, -luisterend, -proevend, -ruikend , -voelend een onderdeel van paranormale begaafdheid en hoort bij het mediumschap. Iedereen heeft meerdere zintuigen, zoals proeven, luisteren, horen, weten, voelen, zien. Ook heeft men de zintuigen waar je het woord Helder voor kan zetten, helderhoren, helderzien, helderproeven, helderruiken, heldervoelen en helderweten. Dat zijn hele fijne zintuigen die iedereen heeft, maar men is verleert er naar te luisteren. Door te oefenen met bijvoorbeeld een opleiding intuïtieve ontwikkeling kan men hier weer goed naar leren luisteren. Helderhoren is dat men kan dingen horen die anderen niet kunnen horen. Het zit op een andere frequentie. Het is een geluid dat buiten het normale geluidsspectrum valt. Het zijn geen andere of hogere toonsoorten, maar andersoortige tonen. Als iemand helderhorend is, kan men dit opvangen. Alsof er tegen men gepraat wordt en een ander hoort het niet. Het lijkt alsof het in je zelf gehoord wordt. Er zijn een aantal mogelijkheden hoe dit  bij je binnen kan komen. Je kunt dingen doorkrijgen van entiteiten (zie Entiteiten). Iedereen heeft entiteiten bij zich, vaak in de vorm van een gids of een overleden dierbare. Die kunnen soms letterlijk je bij je naam noemen en dingen tegen je zeggen. Een andere manier is telepathie of gedachten lezen van mensen. Vaak is het iemand die je heel dierbaar is en dan kun je soms in jouw hoofd horen wat de ander denkt. Nog een manier is innerlijk horen. Je maakt contact met je diepste zelf bijvoorbeeld tijdens een meditatie en krijgt op dat moment informatie te horen. Met bomen of dieren communiceren is ook een vorm van helderhoren. Je maakt contact met het bewustzijn van de boom of het dier en luistert naar wat deze jou te vertellen heeft. En de laatste manier waarop je kunt helderhoren is via geluidsexpressie. Hier ben je extra gevoelig voor de emotie en de geluiden die een ander maakt en je kunt zo via de stem horen of men bijvoorbeeld niet de waarheid vertelt. Dit heeft te maken met de energie die bijvoorbeeld liegen met zich meedraagt. Je pikt die energie dan op. Ook als men juist wel de waarheid vertelt, kan men dit waarnemen door de energie die bij waarheid spreken of oprecht spreken hoort.