Heks: Andere benamingen zijn o.a.: kruidenvrouw, hexe, kol, hekserij, wicca of covens,

Het woord is afgeleid van Hoogduitse ‘hexe’, in het Nederlands sprak men van ‘kol’ of ‘kwade vrouw’.Volgens oude volksgeloven is een heks meestal een vrouw die een beetje buiten de rest van het dorp viel en volgens hen kwade machten had. Als er ongeluk was in het dorp door slechte oogst of ziek vee dan werd de heks daar meestal van beschuldigd. Door mythen, sagen, sprookjes en legenden werd dat beeld gevoed.

Men schreef de heks namelijk geneeskundige en magische krachten toe. Ze zou kunnen voorspellen, de mogelijkheid hebben om zich snel te verplaatsen of zich in een ander mens of dier te transformeren.

Later in de 16e en 17e eeuw werden heksen echt bestempeld als afvallige van God en met de duivel geassocieerd. Toen waren ook de grote heksenvervolgingen, processen, veroordelingen en executies in Europa.

In de 19e eeuw ontstond de ‘moderne hekserij’ die breekt met dit stereotype beeld. Men noemt zichzelf heks en de Wicca kwam in opkomst. Moderne hekserij benadrukt positieve aspecten van hekserij zoals eenheid met de natuur en gelijkheid voor man en vrouw. Zij geloven dat er vroeger al covens en sabbats bestonden en dat heksen eigenlijk de wijze vrouw of man van het dorp was. De sjamaan, priester, die de genezer, vroedvrouw, medium, psycholoog of kruidenvrouw van het dorp was. Onder andere hierdoor is het nog steeds niet voor iedereen duidelijk wat een heks nu precies is.

 

Meer weten over dit onderwerp? vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en weet Meer! Kijk in het profiel van de consulent of er kennis van is.

https://www.puurmedium.nl/consulenten

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)