is het Engelse woord voor genezen/helen en wordt gebruikt als spirituele term. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door handoplegging (zie elders in dit woordenboek) /aanraking of door gedachtekracht. Vaak spreekt men van een energetische healing. (zie elders in dit woordenboek) Ieder mens heeft levensenergie (Chi, Ki of Prana) in zich en kan daarmee anderen healen. Vaak werken we onbewust al aan genezen doordat we een kus op een zere plek geven bij onze kinderen of we wrijven over onze zere arm als we die net gestoten hebben. Deze plek heeft op dat moment genezen/heling nodig. Men kan hier zich in bekwamen door cursussen of opleidingen te volgen en zo anderen te kunnen helpen. Het is niet zo dat je zo maar kunt healen, het heeft uiteraard opleiding, concentratie, intentie om te willen helpen en  helende gedachten nodig. Hierin wordt je getraind en getoetst tijdens een opleiding. Gedurende de dag verbruikt men zijn eigen levenskracht en dit moet weer aangevuld worden. Heel simpel, als je moe wordt, moet je rusten/ ’bijtanken’ / slapen. Als je te lang je energie alleen maar verbruikt en nooit of niet genoeg oplaadt, dan kan zich dat uiten in lichamelijke en geestelijke klachten. Dan heeft men een healing nodig. Zo wordt je levenskracht weer versterkt en voel je je weer beter. Het werkt ook erg ontspannend. Mens en dier hebben baat bij healing.