is een van de oudste manieren van natuurlijke genezing. In de Bijbel werd al gesproken over handopleggingen. Daar werd het verondersteld op deze manier de Heilige Geest over te brengen of mensen te zegenen. Handoplegging als alternatieve of paranormale geneeswijze gaat ook al heel ver terug tot in de Oudheid. De Chinezen door acupressuur en dat de Egyptenaren deze geneeswijzen beoefenden is terug te vinden op een papyrus rol uit 1552 voor onze jaartelling. In oude tijden gebruikte men handopleggingen als de meest voorkomende genezing, elke stam had een wijze of priester/priesteres of een sjamaan  die dit soort genezingen toepaste. Dit waren dan ook de eerste artsen. In alle christelijke religies komt de handoplegging voor als zegening of wijding en bij paranormale genezers gebeurt dit door magnetiseren of reiki en geeft men energie door.