Totemdier van de Indianen. Hoort bij het sterrenbeeld Schorpioen. Net als hun totem hebben slangenmensen de neiging om mysterieus en geheimzinnig te zijn. Het vraagt nogal wat tijd, voordat ze zich voor anderen openstellen en zelfs dan aarzelen ze vaak om de geheimen van hun allerdiepste innerlijk te onthullen. Hierdoor, en door hun ruwe, stekelige buitenkant, worden ze soms verkeerd begrepen en zelfs belasterd.  Er vloeit zoveel vitale energie door hen heen dat anderen de diepte van hun wezen dikwijls niet begrijpen. De mensen van dit totem hebben, net als de slang zeer gevoelige instrumenten om de waarheid over mensen en situaties aan te voelen, te proeven en te voorschijn te roepen.  e hebben scherpe ogen die hen in staat stellen door te dringen tot de diepten van de ziel, zowel van zichzelf als van anderen. Een uitzondering hierop vormt de tijd waarin slangenmensen in verwarring verkeren en hun krachten niet toestaan gelijkmatig door hen heen te stromen. Slangenmensen kunnen goede diensten bewijzen bij het in balans houden van de natuur of welke situatie ook, zolang ze zelf innerlijk in harmonie verkeren. Ze passen zich gemakkelijk aan en net als hun totemdier kunnen ze uit hun oude huid met z’n ideeën omgeving en gevoelens, kruipen als ze de tijd gekomen achten zich te transformeren..  Ze veranderen niet gemakkelijk, maar als ze het eenmaal doen is het tot het tijd is voor iets nieuws. Evenmin als de slang, zijn het koudbloedige mensen als het gaat om hun relaties. Slangmensen verdienen ons respect, want ze beschikken over een kracht tot transformatie. Soms zijn het boodschappers, die boodschappen brengen die we allemaal horen, als we dicht genoeg in hun buurt komen. Als slang-mensen hebben geleerd hun eigen energie in balans te houden, kunnen ze een enorm geduld ten toon spreiden bij het onderwijzen van anderen.  Het doel van veel van de ervaringen, die Slangen meemaken in hun leven is dat ze leren geduldig en tolerant te zijn.  In de Oudheid was de slang een beschermer van het mysterie. Hij bewaakte de toegang tot kennis en wijsheid. Daarnaast geldt hij als de beschermer van de hallucinogenen planten. Evenzo kunnen slangen van grote hulp zijn voor mensen die onder de gevolgen van alcohol of drugsgebruik lijden.  Je behoort als Slang tot de ‘kikker clan’. Door het vloeibare van het waterelement laten leden van de kikkerclan zich gemakkelijk meesleuren in hun honger naar nieuwe ideeën en ervaringen. Je bezit het vermogen om vernieuwing en verfrissing te brengen in elk project waar je bij betrokken bent. Als lid van de kikkerclan ben je in staat je op de stroom van de creatieve en genezende energie af te stemmen en deze te kanaliseren waar dat nodig is. Het lijkt ook wel of je je als kikker meer thuis voelt in het verkennen van de ontastbare dingen van het leven. De distel is je totemplant. Slangenmensen kunnen, net als hun plant, verstandelijk of emotioneel tot grote of minder grote hoogte groeien. Dat hangt af van hun bereidheid de talenten en mogelijkheden waarover ze beschikken op de juiste manier te ontwikkelen en te gebruiken. Ze kunnen van de distel leren dat het belangrijk is krachtig en diep in de aarde te wortelen, want ze hebben de hulp van de aarde nodig om de energie die door hen heen stromen in de juiste kanalen te leiden. Elk slangmens is in staat de wereld om hem heen van dienst te zijn, maar sommigen verliezen die mogelijkheid, omdat ze zich zo in stekels hullen, dat er maar weinig mensen dicht genoeg bij hen komen om de goede dingen onder die buitenste laag te ontdekken. Zelfs slangmensen die goed in harmonie zijn, hebben vaak een buitenkant van stekelig pluis, dat iedereen prikt die in hun ogen henzelf of degenen die hen na staan hebben gekwetst.  De totemsteen is de Amethist. Deze zal goed zijn werk kunnen doen als steun bij de nodige meditatieve perioden. En voor andere mensen die slangen kennen een tip hoe je met deze mensen het beste om kunt gaan: wees oprecht. Slangen verfoeien achterbaksheid. Wees precies. Slangen vervelen zich met lange uiteenzettingen. Houd je aan je woord. Slangen maken zich uit de voeten als ze denken dat je niet te vertrouwen bent. Wek nooit hun woede. Slangen zijn kort van memorie, maar een krenking vergeten ze nooit.  Er wordt vaak gezegd dat slangen mens uitzonderlijk seksueel gericht zijn, waarschijnlijk klopt dit wel, maar onder deze mensen zijn ook velen die juist dit gedeelte tijdens hun leven achter zich laten. In de liefde zijn ze alles verslindend , dominant, maar ook heel trouw. Ze geven zich volledig. Door een overdaad aan opgekropte emoties doen zich regelmatig problemen voor aan maag of darmen. Geslachtsorganen geven ook soms reden tot bezorgdheid op gezondheidsvlak. Je kleur is violet en je beste dag is de dinsdag.