Gestalttherapie werd ontwikkeld door Fritz Perls, samen met zijn vrouw Laura Posner Perls, Hefferline en Paul Goodman.
Gestalt therapie richt zich op het proces van contact maken, contact vermijden of contact verbreken. Gedrag herkennen en van daaruit andere keuzes gaan maken. In de Gestalt therapie staat meer de manier dan het hoe en waarom voorop.
Het bewust worden van het eigen gedrag opent mogelijkheden om andere keuzes te gaan maken en verantwoordelijkheid te nemen voor gedachten, gevoelens en handelingen. Doormiddel van Gestalt therapie leer je om deze beter op elkaar af te stemmen.

Gestalt psychologie kan worden gedefinieerd als een denkrichting die ontstond in de jaren twintig van de vorige eeuw en gelooft dat het geheel van een object of patroon groter en belangrijker is dan zijn delen. De gestaltpsychologie moedigt ons aan om de geest en gedrag als een geheel te zien en ook zo te behandelen.

Met welke rede gestalttherapie volgen:

In gestalttherapie creëer en/of herstel je je vrijheid waar deze door patronen (trauma’s) verloren is gegaan. Door het vergroten van je bewustwording en/of gewaarzijn ontdekt je je obstakels, interne belemmeringen en je diepste verlangens. Door het opheffen van deze blokkades is verdere groei mogelijk.
Voor een verhelderend gesprek, een fijn consult https://www.puurmedium.nl/