Gebed:

Gebed: komt van het woord bidden, wat betekent: in gesprek gaan met het Hogere. Het komt in veel religies voor. De gelovige zoekt via een gebed spiritueel contact met goddelijke wezens. De reden hiervoor kan verschillend zijn, men kan een verzoek doen, meestal is dit voor hulp, spirituele raadgeving. Of om respect of eerbied te betuigen aan degene die zij aanbidden.

Men kan ook het Hogere bedanken in een gebed. Maar het kan ook onderdeel zijn van een ‘leer’ om zo tot een hogere staat van zijn te komen. Men gebruikt het dan als een vorm van reflectie. Het bekendste gebed in Nederland is volgens het christelijke geloof het ‘bidden en danken voor het eten of slapen gaan’ en volgens het islamitische geloof het ‘5 keer op een dag bidden richting Mekka’. Ook de ‘weesgegroetjes’ van het katholieke geloof en het ‘schietgebedje’ is bij ons algemeen bekend. Meditatie is ook een vorm van bidden of bidden een vorm van meditatie. Men zoekt een moment om contact te maken met hetgeen waar men in gelooft om wat voor reden dan ook.

Synonyms: bidden, geloof, schietgebedje, jodendom, tora, bijbel, weesgegroetje, katholiek, christelijk, islamtisch, Koran, meditatie, hindoeisme

 

Meer weten over gebed of gebeden? Vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en je weet Meer! kijk in het profiel van de consulent of er kennis is van bidden en gebeden.

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)