Gans (Steenbok) Totemdier van de Indianen

Gans (Steenbok) Totemdier van de Indianen: Hoort bij sterrenbeeld Steenbok. Er zijn talloze soorten ganzen. De Amerikaanse Indianen vereerden vooral de mooie witte sneeuwgans die de kleur van zuiverheid met zich mee droeg en die zij ” de vogel van voorbij de noordenwinden noemden” . Men zag dit dier ook als de grote dromer. Dromen in de zin van plannen hebben op de lange termijn, dromen willen verwerkelijken. Hun grootste frustratie ligt er in dat dit niet snel genoeg gaat.

Ganzen vliegen in zwermen en leggen soms per jaar wel 8000 kilometer af van en naar hun broedplaatsen. Net zoals hun totem dier hebben Gansmensen het vermogen doelen op de lange termijn te stellen. Ganzen zijn perfectionistisch. Ze kunnen evenals hun totemdier soms muggenziften en zich druk maken om relatief onbeduidende zaken. Wanneer ze zich te neer laten drukken doordat ze op een hindernis stuiten of omdat de verwezenlijking van hun dromen nog zo ver weg lijkt te zijn, kunnen ze diep melancholisch worden. De gans is wit, de kleur van zuiverheid. Het onmogelijke wordt soms voor hen bereikbaar.

Onder dit teken geboren mensen zijn praktisch en ambitieus. Ze mogen anderen graag, maar deze mensen kunnen gereserveerd zijn, ze voelen zich namelijk best wel heel emotioneel kwetsbaar, als ze te open zouden zijn. In het verleden hebben ze daar geen beste ervaringen mee gehad, dus het duurt een tijd voor je hun vertrouwen kunt winnen.

Je totemmineraal is de Peridoot. Dat is een stollingsgesteente, dat ook wel chrysoliet of olivijn wordt genoemd, het is een delicate groene steen, met een glasachtige glans. De Amerikaanse Indianen beschouwden deze steen als tot steen geworden “hemelse straling”, rechtstreeks afkomstig van zonnekracht. Als steen van het licht was deze steen verbonden met enerzijds helderziendheid, een zeer vreemde eigenschap in ons denken over de nuchtere en praktische Steenbok, en anderzijds helderheid van geest, een heel bekende eigenschap van deze mensen. Ook werd de peridoot in verband gebracht met de spirituele zon en schonk daardoor onderscheidingsvermogen op spiritueel gebied.

Misschien dat daarom de Steenbok niet alles voor zoete koek slikt, maar heel serieus is op het spirituele pad. Peridoot heeft een kalmerende invloed, vooral als je een steen in een hoofdtooi zet of op de basis van je keel draagt, omdat ze rechtstreeks inwerken op de chakra’s van het hoofd.

De totemplant is de Braam. De braam is een overblijvende kruipplant, met slanke takken die met scherpe doorns bezet zijn. De getande bladeren zijn aan de onderkant fijn behaard. De Indianen gebruiken de wortels en bladeren medicinaal als een middel tegen diarree. Met thee van de gedroogde bladeren behandelde men darmontstekingen en kolieken. Verder kauwde men op braambladeren tegen bloedend tandvlees. De stekelige doorns van de braam wijzen op zowel bescherming als lijden. Met beide kwaliteiten lijken Ganzen in hun leven meer dan gemiddeld te maken te krijgen. Ze stuiten nogal eens op moeilijkheden, maar lijken ook altijd beschermd te zijn tegen blijvende schade.

En verder zijn ze zelf beschermers voor iedereen in hun omgeving. De braambessen van de plant zelf gelden als inspiratie, en deze totem is dus heel erg verbonden met geïnspireerd zijn en met de moed een volharding die nodig zijn om de aspiraties die je hebt te realiseren.

 

Synonyms: totemdier, ganzen, peridoot, totemplant, totemmineraal, Steenbok

Meer weten over jouw totemdier? Vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en je weet Meer! kijk in het profiel van de consulent of er kennis is van kracht Totemdieren of sjamanisme.

 

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)