Existentiele intelligentie

Existentiele intelligentie: heeft te maken met de kosmos, maar ook met de zin van het leven. Het houdt verband met zingeving en spiritualiteit. Filosofen en spirituele leiders kunnen deze intelligentie bezitten, net als mensen met belangstelling voor religie. Denk hierbij aan de Dalai Lama. Iemand met een grote existentiële intelligentie is bijvoorbeeld geïnteresseerd in vraagstukken over het bestaan, kunst, de kosmos, houdt van filosoferen en stelt kritische vragen over allerlei zaken. Spirituele intelligentie is een meer gebruikelijke naam hiervoor.

Synonyms: Spirituele intelligentie, Dalai Lama, spiritualiteit, kosmos, kunst, filosofie, intelligentie

Meervoudige intelligenties

De nieuwe kinderen laten zich niet in de maling
nemen. Die zien, voelen, beleven en ervaren alles in waarheid. De waarheid weten
zij vanuit hun ziel. De ziel is onze bibliotheek. De bibliotheek van
hoogsensitieve kinderen is meestal behoorlijk gevuld. Daaruit is ook deels de
meervoudige intelligentie ontstaan.

Volgens de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner
zijn er negen verschillende intelligenties:

1. Verbaal-Linguïstische intelligentie: de persoon
is ‘woordknap’.

2. Logisch-Mathematische intelligentie: ‘rekenknap’

3. Visueel-Ruimtelijke intelligentie: ‘beeldknap’

4. Muzikaal-Ritmische intelligentie: ‘muziekknap’

5. Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie: ‘beweegknap’

6. Naturalistische intelligentie: ‘natuurknap’

7. Interpersoonlijke intelligentie: ‘mensenknap’

8. Intrapersoonlijke intelligentie: ‘zelfknap’

9. Existentiële intelligentie: ‘Knap’ op het gebied van de kosmos, het bestaan en de zin van het leven.

 

Kinderen zijn op meerdere vlakken intelligent

Dit gehele pakket aan intelligenties wordt ‘meervoudige intelligentie’ genoemd.
Wanneer we het over intelligentie hebben, denken de meeste volwassenen in
eerste instantie aan de eerste en/of de tweede intelligentie uit het rijtje
hierboven. Maar de andere intelligenties die Howard Gardner benoemd heeft zijn
óók intelligenties. Heel vaak ligt de intelligentie van de nieuwe kinderen
juist op die gebieden. En zeker de negende vorm is bij hen vaak aanwezig.

Gelukkig kent men in het onderwijs inmiddels deze term en hebben steeds met
leerkrachten in de gaten dat kinderen op verschillende vlakken intelligent
kunnen zijn. Het onderwijs heeft inmiddels door dat kinderen steeds sneller
alles begrijpen, dingen razendsnel oppakken. Er is door de vernieuwde systemen
meer ruimte voor het individu gekomen. Daar mogen de scholen die dit door
hebben echt mee op hun borst slaan.

Existentiële intelligentie

Deze intelligentie is er nog niet zolang geleden aan het rijtje toegevoegd.
Existentiële intelligentie heeft te maken met de kosmos, maar ook met de zin
van het leven. Filosofen en spirituele leiders zouden deze intelligentie
bezitten en mensen met belangstelling voor religie.

©Bron: artikel Mireille van Rijn, Scholen kunnen er niet meer omheen.

 

Meer weten over Existentiële intelligentie (Spirituele Intelligentie)? Vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en je weet Meer! kijk in het profiel van de consulent of er kennis is van dit onderwerp.

*copyright tekst: Mireille van Rijn www.mediummireille.nl & Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)