Entiteit

Entiteit is iets wat bestaan heeft. Wezenlijk bestaan, wezenlijkheid. Een bovennatuurlijk wezen of geest. Er zijn verschillende entiteiten en ze zijn bijvoorbeeld onder te verdelen in positieve entiteiten of negatieve entiteiten. Voorbeelden van positieve entiteiten zijn aardgebonden geesten of dolende zielen, zoals bijvoorbeeld mensen die plotseling zijn overleden en het aardse leven nog niet kunnen loslaten doordat ze niet weten dat ze dood zijn of dat er nog een heftige emotie is die eerst aandacht nodig heeft. Gidsen en engelen van God zijn ook een voorbeeld van positieve entiteiten, zij begeleiden je op je levenspad.

Voorbeelden van negatieve entiteiten zijn lagere geesten, zij zijn er op uit om je te plagen of op een verkeerd spoor te zetten om er zelf beter van te worden. Demonen, die werken in opdracht van het kwaad of gevallen Engelen, die de kant van Lucifer hebben gekozen. Bij problemen, zoek hulp bij een professioneel medium of lichtwerker die de entiteiten kunnen verwijderen.

 

Synonyms: entiteiten, geesten, dolende zielen, gevallen engelen, demonen

 

Bezeten –  Bezeten: Bezeten zijn, worden overgenomen door. Iets of iemand heeft bezit van je geest genomen. Iets of iemand heeft macht over je wilt en denken gekregen. Je bent jezelf niet meer, je handelt en denkt niet meer zoals jezelf, het is net of iemand anders jouw stuurt en dingen laat doen en zeggen die niet van jou zijn. Soms zonder dat de persoon dit zelf direct door heeft. Door een goede aarding en eventueel het schoonmaken op spirituele wijze kan dit worden opgelost. Vaak door veelvuldig of een hoog alcohol – of drugs/medicatie gebruik, ontstaan er ruimtes in het systeem en onze aura. Er komen gaten in onze aura. Ook door een traumatische gebeurtenis kan voorkomen  dat je ineens een energetische een lifter bij je hebt.

Laat je niets wijsmaken over reiniging.

Vaak heb je dit pas veel later door, door de shock of het handelen van jezelf dat je niet als jezelf zijn herkent. Ga niet met iedereen in zee om je te laten reinigen, laat je niets wijs maken over reinigingen, entiteiten en rituelen. Vraag Mireille of een collega of zij je willen controleren en laat je eventueel doorverwijzen naar een specialist. Er zijn veel charlatans die zich voordoen als een vloekendokter of cleaner. Zij weten vaak helemaal niet waar zij mee bezig zijn. En zij hebben al helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel, denken niet aan de gevolgen die uitspraken of handelingen kunnen hebben. Of er worden grove bedragen gevraagd voor zelfverrijking zonder een behandeling te laten plaatsvinden, etc. Dit moet serieus behandelt worden om er van af te komen.

 
 Synonyms: Doldriftig, Dwaas, Duivels, Laaiend, Maniakaal, Razend, Rabiaat, Stapelgek, Verwoed, Waanzinnig

Meer weten over dit onderwerp? Vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en je weet Meer! kijk in het profiel van de consulent of er kennis is van dit onderwerp.

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)