is iets wat bestaan heeft. Wezenlijk bestaan, wezenlijkheid. Een bovennatuurlijk wezen of geest. Er zijn verschillende entiteiten en ze zijn bijvoorbeeld onder te verdelen in positieve entiteiten of negatieve entiteiten. Voorbeelden van positieve entiteiten zijn aardgebonden geesten of dolende zielen, zoals bijvoorbeeld mensen die plotseling zijn overleden en het aardse leven nog niet kunnen loslaten doordat ze niet weten dat ze dood zijn of dat er nog een heftige emotie is die eerst aandacht nodig heeft. Gidsen en engelen van God zijn ook een voorbeeld van positieve entiteiten, zij begeleiden je op je levenspad.  Voorbeelden van negatieve entiteiten zijn lagere geesten, zij zijn er op uit om je te plagen of op een verkeerd spoor te zetten om er zelf beter van te worden. Demonen, die werken in opdracht van het kwaad of gevallen Engelen, die de kant van Lucifer hebben gekozen. Bij problemen, zoek hulp bij een professioneel medium of lichtwerker die de entiteiten kunnen verwijderen.