Inlevingsvermogen. De kunde of vaardigheid om je in te leven in iemand anders. Empathie is het vermogen om je in te leven in de gevoelens of de gedachtegang van anderen. Empatisch vermogen is een vorm van sensitiviteit. Het empatische vermogen is een belangrijk element van emotionele intelligentie. Als je je kunt inleven in anderen, dan begrijp je hun emoties beter en kun je effectiever communiceren. Zonder empathie praat je langs elkaar heen of ontstaan er conflicten. Empathie begint met het waarnemen en begrijpen van verbale en non-verbale boodschappen van iemand anders, ofwel luisteren op emotioneel niveau.