is een figuurlijke uitdrukking. Men probeert hier duidelijk te maken dat men dingen, in dit geval emoties, meeneemt tijdens zijn/haar leven van bijvoorbeeld vroeger of zelfs uit vorige levens. Deze ‘bagage’ dient men in ogenschouw te nemen als men in nieuwe situaties komt die bijvoorbeeld sterk doen terugdenken of voelen naar een eerder moment. Vaak zijn dit minder leuke gevoelens, zoals angst, verdriet en boosheid. Het is de bedoeling dat deze ‘bagage’ eerst wordt losgelaten en/of verwerkt. Anders blijft men ten alle tijden op de ‘oude’ manier reageren, terwijl dit in de nieuwe situatie niet meer nodig is. Tijdens het leven worden dingen anders. Wat je als kind heel erg vond en het is geen trauma, dan kun je er tegenwoordig als volwassene heel anders tegen aan kijken. Je leert relativeren. Als kind leef je heel erg in het hier en nu en is alles wat je meemaakt heel erg aanwezig. Je emoties dus ook. Vandaar dat kinderen bijvoorbeeld driftbuien krijgen als ze hun zin niet krijgen. Ben je volwassen geworden, dan uit je je anders, meer beheerst als je je zin niet krijgt. En kun je vaker denken, jammer, pech gehad, volgende keer beter. Of je leert dingen op een andere manier aan te pakken.