EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EMDR is een kortdurende, en cliëntgerichte behandelmethode om akelige traumatische ervaringen te verwerken.

EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bi-laterale audiostimulatie). Hierdoor wordt “het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen” gestimuleerd. Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden.

Wel worden, door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest.

Heeft u klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een of meer concrete, akelige traumatische gebeurtenissen, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie / trigger oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR de oplossing is.

Ga naar je huisarts voor een juiste doorverwijzing.