Dyslexie:
Personen met dyslexie zijn beelddenkers, ze hebben dus eigenlijk een gave. Dyslexie wordt als beperking en probleemgezien als men zich focust op het hebben van een probleem. Deze beelddenkers kunnen dingen “zien”in beelden, die een niet dyslect niet in deze beelden zou zien.

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel moeizamer en anders dan bij niet dyslecten, terwijl iemand wel een gemiddelde of een boven gemiddelde intelligentie heeft. Ook zijn er verschillende hoogbegaafde intelecten onder Dyslexie.  Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die deze’ leesproblemen’ kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen.  Deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:
“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

TIP:  Boek De Gave van Dyslectie

Albert Einstein, Winston Churchill, Whoopi Goldberg, Walt Disney, Henry Ford – veel van ’s werelds succesvolste mensen danken hun succes aan dezelfde gave die hen verhindert op ‘normale’ wijze een boek te kunnen lezen. Dat is de stelling van Ron Davis, zelf dyslectisch, die in zijn jeugd gezien werd als een dommerdje maar uiteindelijk een geslaagd ingenieur, zakenman en beeldhouwer werd

Bekende dyslecten: Schilder & kunstenaar: Leonardo DaVinci (1452 – 1519), Componist: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Uitvinder van de telefoon: Alexander Graham Bell (1847 – 1922), Uitvinder: Albert Einstein (1879-1955), Kunstenaar: Pablo Picasso (1881-1973), Muzikant & zanger: John Lennon (1940-1980), Wereldberoemde bokser: Muhammed Ali (1942 – ), Regisseur, filmmaker: Steven Spielberg (1946 -), Nederlandse astronaut: Wubbo Ockels (1946 – ), Succesvol zakenman: Hennie van der Most (1950-),Acteur: Tom Cruise (1962 – ), Zanger en popster: Robbie Williams (1974 -), Topkok: Jamie Oliver (1975 – ), Acteur: Orlando Bloom (1977 – )

Zoals u wellicht zelf naar aanleiding van bovenstaande kunt bedenken dat we zonder dyslexie een aantal hele revolutionaire uitvindingen niet hadden gehad zonder de gave van Beeldenken!
Ook Mireille van Puur Medium is bekend met dyslexie en zegt altijd: ” je kunt er 100 mee worden!” 

Meer weten over dit onderwerp?  vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online! Kijk in het profiel van de consulent of er kennis van is.

 

copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: ©www.puurmedium.nl)