Dyscalculie:
Dyscalculie is een ‘ontwikkelingsstoornis’ op het gebied van wiskunde en rekenen (exacte vakken). Het woord dyscalculie is afkomstig uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. “dys” komt uit het Latijn en betekent “niet goed kunnen functioneren”. “Calculie” komt uit het Latijn en betekent “rekenen”.

Dyscalculie is een ‘stoornis’ die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat toepassen en oproepen van reken-wiskundekennis en inzicht. Exacte vakken zijn vaak in scholing een probleem. Dit heeft niets met intellect te maken, wel kan dit een gemiddelde enorm naar beneden halen in een score of test, terwijl de rest hoog scorend is.

Als we spreken van Dyscaculie dan mogen  de ‘rekenproblemen’ het geen inzichtelijk vermogen hebben op dit vlak,  mogen niet veroorzaakt zijn door slecht onderwijs of didactische verwaarlozing. In het geval van slecht onderwijs en didactische verwaarlozing wordt er gesproken van een rekenprobleem. De oorzaak moet als we van  Dyscalculie moet dus in het mens zelf’zitten’ en niet in de /oorzaakomgeving.

Dyscalculie komt ‘tegenwoordig’ongeveer even vaak voor als dyslexie. Dyslexie kent meer bekendheid. Ongeveer 10% van alle kinderen heeft rekenproblemen en ongeveer 2% van alle kinderen is dyscalculisch. Uit onderzoek blijkt dat er een samenhang is tussen dyscalculie en dyslexie.

Opvallend is dat er veel mensen die Heldervoelend, Helderwetend, Helderziend, Helderhorend, etc zijn, vaak hinder ervaren van een vorm van Dyscalculie. Dit omdat ze vaak door hun helderwaarnemendheid, in beelden en andere denken, zien, waarnemen

Meer weten over dit onderwerp?  vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online! Kijk in het profiel van de consulent of er kennis van is.

 

copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: ©www.puurmedium.nl)