tijdens onze slaap dromen we allemaal. Een droom is een film die zich afspeelt tijdens de nacht. Het is een soort hallucinatie. Net als mensen die schizofrenie zijn en overdag stemmen horen of dingen zien. Alleen in de nacht is het oké om te dromen/te hallucineren en overdag is het niet oké.  Per nacht dromen we vaak anderhalf tot twee uur lang. We beleven vaak van alles, niet altijd duidelijk of in chronologische volgorde en soms met mensen, dieren of wezens die we niet kennen. Handelingen die we in dromen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld afwassen, duren even lang als dat we dat overdag doen. Soms ben je wel opeens in een andere ruimte, terwijl je er niet heen bent gelopen of gereden, dit lijkt dan op een film. Waarin soms een reis van anderhalf uur eruit wordt gehaald en de scene zich gewoon anderhalf uur verderop afspeelt. Dromen zijn ook niet altijd alleen maar heel vreemd. We onthouden die dromen alleen beter. We verwerken tijdens deze dromen onze belevenissen van overdag of van langer terug. Soms hebben mensen ook voorspellende dromen. Ze dromen het en daarna gebeurt het ook echt. Ook kunnen overleden dierbaren met ons contact maken, als we dat willen, in onze dromen. Sommige mensen denken dat ze niet dromen, omdat ze het zich niet herinneren. Je kunt jezelf hier op trainen door verschillende oefeningen. En leg bijvoorbeeld pen en papier naast je bed om gelijk na het wakker worden op te schrijven wat je hebt gedroomd. Ook kun je zogenaamde lucide dromen hebben. Dat zijn dromen waarin je je bewust bent van het feit dat je aan het dromen bent. In je droom merk je aan bepaalde dingen die bijvoorbeeld niet kunnen dat je je afvraagt hoe zoiets kan en met dat je dat afvraagt, valt het kwartje: ik droom!